<  
>  

Norsk Vann

Olje / Gass / Energi / Kraft, NGO - Ikke-statlige organisasjoner

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen.

Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Tenk deg selv hvordan en dag uten vann og avløp ville være…

Vann- og avløpstjenestene i Norge har god kvalitet. Likevel har sektoren krevende utfordringer med å tilpasse seg et endret klima, med å levere tjenester til stadig flere innbyggere, med å fornye ledningsnettet og med å innfri stadig økte kvalitets- og sikkerhetskrav.

Norsk Vann arbeider aktivt for å:

  • Informere om vannbransjens status og utfordringer
  • Påvirke regelverk og myndighetsutøvelse
  • Forbedre tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling
  •  Forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av landets innbyggere.

Rådgivere, leverandører, forskningsmiljøer mv. kan være tilknyttede medlemmer og ta del i det faglige nettverket.

Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene.

Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Trainee Vann Trainee

Norsk Vann er en interesse- og kompetanse organisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide
Trainee
1 (Flere)
Sted
Oslo, Elverum, Hamar
Les mer

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Vangsvegen 143,
2321 Hamar