<  
>  

Norsk Vann

NGO - Ikke-statlige organisasjoner, Olje / Gass / Energi / Kraft

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen.

Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Tenk deg selv hvordan en dag uten vann og avløp ville være…

Vann- og avløpstjenestene i Norge har god kvalitet. Likevel har sektoren krevende utfordringer med å tilpasse seg et endret klima, med å levere tjenester til stadig flere innbyggere, med å fornye ledningsnettet og med å innfri stadig økte kvalitets- og sikkerhetskrav.

Norsk Vann arbeider aktivt for å:

  • Informere om vannbransjens status og utfordringer
  • Påvirke regelverk og myndighetsutøvelse
  • Forbedre tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling
  •  Forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av landets innbyggere.

Rådgivere, leverandører, forskningsmiljøer mv. kan være tilknyttede medlemmer og ta del i det faglige nettverket.

Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene.

Norsk Vann styres av eierne gjennom årsmøtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Trainee Vann Trainee

Velkommen til Trainee Vann
Trainee
1 (Flere)
Sted
Elverum, Hamar, Oslo
Les mer

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (5)
logo
Trainee Vann
Norsk Vann er en interesse- og kompetanse organisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann jobber bl.a. for økt synlighet, hensikts messige ammebetingelser, kunnskaps-  og teknologi utvikling og tilstrekkelig kompetanse i vannbransjen i Norge. Trainee vann er tilknyttet norsk vannbransje- som er et flott konglomerat av kommuner, konsulenter, leverandører og produsenter. Vi tilbyr er 18mnd program med 3 forskjellige bedrifter- 3 kulturer- 3 muligheter. I tillegg har tilbyr vi et spennende kompetanseprogram hvor du både utvikler deg som person og som gir deg faglig påfyll. En spennende møteplass mellom det etablerte og det nye visjonære. Noe for deg? I tillegg til det faglige arbeidet deltar du på et innholdsrikt kompetanseprogram. Programmet jobbe opp mot temaer som : Selvledelse og lederskap Team og samspill Den lærende organisasjonen Endringsledelse Kommunikasjon Retorikk og gjennomslagskraft Møteledelse Innovasjon og næringsutvikling Stressmestring I tillegg ønsker vi å gi deg et faglig påfyll og utvikler derfor et fagbakgrunn som vil gi deg det lille ekstra. Kompetanseprogrammet tilsvarer ca 10% av arbeidstiden din og du får full lønn disse dagene. Programmet gjennomføres samlingsbasert og har som målsetting en faglig og personlig utvikling gjennom teori og treningsoppgaver som er relevante i traineenes arbeidshverdag. På samlingene blir det praktiske oppgaver, demonstrasjoner, ferdighetstrening, diskusjoner, erfaringsutveksling, presentasjoner og refleksjon over hva men har lært og hvor en bør jobbe med å utvikle seg videre.

Adresse

Vangsvegen 143,
2321 Hamar