<  
>  

Helse Stavanger

.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Helse Stavanger

Org. nr: - Stillingsident: 4302924244 Presentasjon av stillingen:Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer har et ledig vikariat i 100% stilling som helsesekretær/medisinsk sekretær. Stillingene har tjeneste på dagtid. ABK er en travel avdeling med kjekke kollegaer og et godt tverrfaglig samarbeid mellom alle yrkesgrupper.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverResepsjonsarbeidTimebestillingForefallende kontorarbeidBlodprøvetakingRegistering av medisinske dataBistå leger/sykepleiere i daglig driftKvalifikasjonerHelsesekretær med norsk autorisasjon eller medisinsk sekretærGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.Ønskelig med sykehusrelatert praksisGode kunnskaper i medisinsk terminologiGode IT-kunnskaperUtdanningsretningHelsesekretærUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenskaperUtbredt serviceinnstillingGode samarbeidsevnerEvne til fleksibilitet og oversiktGodt arbeidstempoEvne til å tåle høyt arbeidspressDet legges vekt på personlig egnethetVi tilbyrGodt faglig miljøGode kollegerUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverLønn i samsvar med gjeldende overenskomstVi jobber aktivt med inkluderende arbeidslivGode pensjons- og forsikringsordningerGode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag og turgruppeKontaktinformasjonSissel Håvardsholm, Driftsansvarlig poliklinikk, 51518906 Signe Valborg Haga, Adm.konsulent, 51518985ArbeidsstedGerd Ragna Block Thorsensgt 8 4011 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4302924244 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 02.11.2020 Sluttdato: 31.08.2021 Søknadsfrist: 29.10.2020
29.10.2020 Stavanger
Org. nr: - Stillingsident: 4286439245 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.Stavanger DPS feirer i år 4 år og holder til i flotte lokaler i Stavanger. Nærmere bestemt på Lassa. Vi har ansvar for at innbyggerne i Storhaug / Hundvåg, Madla og Eiganes / Tasta bydeler i Stavanger kommune skal motta geografiske nære og tilgjengelige tilbud fra spesialisttjenesten. Kontinuiteten skal knyttes til brukeren og behandling og tiltak skal tilpasses den enkeltes behov og situasjon.Stavanger DPS består av 2 sengeposter med totalt 30 senger, voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk . Vi har et overgripende gruppetilbud som er knyttet til vårt DPS.Post 1 på Stavanger DPS har ledig 100% fast stilling som overlegeAttester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverDiagnostisk utredningTverrfaglig samarbeid og individuell samtalebehandlingMedisinsk vurdering av pasienterBehandlingsansvar for pasienterSamarbeid med instanser i 1. linjetjenestenAkutt vurdering av pasienters psykiske helseDelta i undervisning og veiledningVære vedtaksansvarlig for pasienter på tvangVeiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupperOpplæring/veiledning til leger i spesialiseringMedisinrådgivning til fastlegerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatriEn vil se på muligheten for å ansette erfarne LIS-leger/ lege med psykiatrierfaring dersom en ikke får kvalifiserte søkereGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivåRelevant praksis.Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdomErfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlovKunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mmVilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverkUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlige egenskaperMotivasjon og interesse for fagfeltetGod faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegerImøtekommenhet overfor publikum og samarbeidspartnereFleksibel, ansvarsbevisst, løsningsorientert og handlekraftigGode samarbeidsevnerVi tilbyrVeiledning sammen med andre overlegerInteressant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskningLønn i samsvar med gjeldende overenskomstGode pensjons- og forsikringsordningerIA (inkluderende arbeidsliv) bedrift.Gode velferdsordninger som bla turgrupper og bedriftsidrettslagKonkurransedyktige lønnsbetingelserDet gis et rekrutteringstillegg som sikrer overlegen å ligge 100 000 kr- over tariffestet grunnlønn.KontaktinformasjonJanne Asdal, Leder/fagleder, 95300373, janne.asdal@sus.no Anne Christin Halstensen, ass.avdelingssykepleier, 51514530, anne.christin.halstensen@sus.noArbeidsstedAdjunkt Hauglandsgate 34 4022 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4286439245 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.03.2021 Søknadsfrist: 31.10.2020
31.10.2020 Stavanger
Org. nr: - Stillingsident: 4298105339 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Universitetssykehuset har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Helse Stavanger HF har et budsjett på nærmere 8 milliarder kroner, og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Stavanger HF har som en del av spesialisthelsetjenesten fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug, Nye Stavanger Universitetssjukehus, er godt i gang. Det er for tiden Norges største byggeprosjekt og etter siste utvidelse av det såkalte E-bygget er det planlagt innflytting i 2024.Helse Stavanger HF har som visjon å fremme helse, mestring og livskvalitet, og kjerneverdiene er respekt, trygghet og kvalitet.Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus søker klinikksjef til Klinikk for medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer). Klinikksjef inngår i foretakets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.Klinikken består av seks avdelinger: medisinsk biokjemi, patologi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og blodtransfusjon, radiologi og blod- og kreftsykdommer (ABK)Klinikken har et budsjett på 430 millioner kroner og ca 880 medarbeidere. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverFaglig kvalitet, pasientsikkerhet, Helse, miljø og sikkerhet, personalledelse og økonomiske resultater innen egen klinikkÅ utvikle ledelse og sikre utvikling av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle avdelinger i klinikkenÅ samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker -- slik at alle pasienter opplever helhet, kvalitet og effektiv forløp -- også på tvers av klinikkeneÅ videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialister og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåerÅ legge til rette for forskning av høy kvalitet, kunnskapsutvikling, nytenkning og forbedringÅ styrke og videreutvikle samarbeid med våre samarbeidende universitet, kommuner og andre helseforetakKvalifikasjonerHar helsefaglig bakgrunn på høyskole/universitetsnivåBred ledererfaringDokumenterte resultater fra tidligere stillingerMå beherske godt norsk både muntlig og skriftligVil bidra til å styrke fag, forskning, kompetanse og kvalitet i klinikken og i foretaketPersonlige egenskaperEvne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeidFremoverlent og energisk med tydelig lederforståelseEvner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbyggerGod gjennomføringsevne, integritet og engasjementGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneGode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverEt godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøerYrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikringGode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppeLønn etter avtaleForutsatt kompetanse vil det legges til rette for 1. amanuensis, professor ll stilling i 20% ved samarbeidende universitetKontaktinformasjonHelle Schøyen, Administrerende direktør, 924 51 169 Maiken Jonassen, Personal- og organisasjonsdirektør, 906 78 461ArbeidsstedGerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4019 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4298105339 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.11.2020
01.11.2020 Stavanger
Org. nr: - Stillingsident: 4295642534 Presentasjon av stillingen:Er du spesialsykepleier eller jordmor og ønsker deg en spennende og utfordrende sommerjobb ved Norges tredje største akuttsykehus? Ferieperioden er fra uke 25 til og med uke 32 (21.06.2021-15.08.2021). På grunn av opplæring ønsker vi at du kan jobbe sammenhengende i minimum to uker. Enkelte avdelinger har opplæring fra uke 24. Mulighet for jobb til høsten.Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder:Intensivavdelingen 2M les om avdelingenPostoperativavdeling 1G les om avdelingenMedisinsk intensiv overvåkning (MIO) les om avdelingenNevrokirurgisk avdeling 1H les om avdelingenOperasjonsavdelingen les om avdelingenAvdeling kvinneklinikken les om avdelingenNyfødt intensiv 3D les om avdelingenDialyseavdelingen 3C les om avdelingenAnestesiavdeling les om avdelingenAvdeling for blod-og kreftsykdommer 1K, 2K, palliativ enhet, poliklinikk les om avdelingenVi ber deg om å skrive i søknaden hvor du helst vil jobbe. Ansettelsene gjøres fortløpende. Vedkommende som får tilbud om ansettelse på nyfødt intensiv 3D og avdeling kvinneklinikken må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse i stillingen. Vil du vite hva Stavanger-regionen har å by på? Gå inn på hjemmesiden til Region StavangerAttester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverPasientbehandling- og oppfølgingSykepleie basert på faglig kunnskap, etiske normer og respekt for enkeltmennesketKvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som sykepleier eller som jordmor. Les mer og søk om autorisasjon her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisensDu må ha videreutdanning/master innen det aktuelle fagområdet.Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.Personlige egenskaperFleksibel og tilpasningsdyktigPasientorientertGode kommunikasjonsevnerSamarbeidsvilligMå kunne jobbe selvstendigVi tilbyrGratis* bolig til tilflyttere (*skattepliktig)Gratis* reise til og fra Stavanger (*skattepliktig)Faglige utfordringer og verdifull erfaringMulighet for jobb til høstenHjemJobbHjem-avtale (god rabatt på 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland samt gratis bruk av bysykkel)Offentlige pensjonsordninger og forsikringerSkriftlig informasjon om avdelingen sendes før tiltredelseKontaktinformasjonSiv Karin Malmin, Avdelingssykepleier Intensivavdelingen 2M, +4751519139 Anne Mette Warland, Avdelingssykepleier Postoperativ avdeling 1G, +4751513250 Marit Salte, Avdelingssykepleier Medisinsk Intensiv Overvåkning (MIO), +4751512946 Celina Lena Pedersen, Avdelingssykepleier Nevrokirurgisk avdeling 1H, +4751518530 Aina Hauge, Avdelingssjef Operasjonsavdelingen, +4741567637 Torill Tegle Brådland, Leder/ fagleder Avdeling Kvinneklinikken, +4751519467 Eirin Aardal, Avdelingssykepleier Nyfødt intensiv 3D, +4751518468 Nina Christiansen, Avdelingssykepleier Dialyseavdelingen, +4751518693 Inger Brit Bakkalia, Oversykepleier Anestesiavdelingen, +4795824553 Tonje Øderud, Fagsjef spl-tjenesten Avdeling for blod-og kreftsykdommer, +4151514057 Tove Gunvor Iversen, Leder Bemanningssenteret, +4790684312ArbeidsstedGerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4019 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4295642534 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2020
31.12.2020 Stavanger
Org. nr: - Stillingsident: 4295624416 Presentasjon av stillingen:Vi søker sommervikarer som assistent i pleie til akuttmottak og de somatiske sengepostene.Ferieperioden er fra uke 25 til og med uke 32 (21.06.2021-15.08.2021). På noen avdelinger og poster er det ønskelig med opplæringsvakter i uke 24. Vi søker deg som kan jobbe sammenhengende minimum 4 uker, men gjerne lenger. De som kan binde seg for mer enn 4 uker vil bli prioritert.Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder:Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, LassaAvdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2KMedisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4HKirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6HOrtopediske sengeposter -5E, 5G,Kardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIOAkuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)Gynekologisk sengepost - 4ACFøde- og barselavdeling - Føden, 7G, 7H, 7I (se sus.no for utfyllende info om hver enkelt avdeling)Det er fint hvis du skriver minst 2 avdelinger hvor du helst vil jobbe.Har du jobbet som sommervikar hos oss tidligere? Vennligst skriv hvor og når i søknaden.Er du sykepleierstudent og har helgestilling med bonusavtale hos oss? Da trenger du ikke å søke sommervikariat, men ta kontakt med lederen din.Er du medisin- eller sykepleierstudent? Skriv hvilket studieår du er på i søknaden.Medisinstudenter med bestått farmakologi må også skrive dette i søknaden.Ansettelsene gjøres fortløpende.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverPasientbehandling- og oppfølgingPleie basert på SUS sine verdier: Respekt i møte med pasienten, kvalitet i prosess og resultater, trygghet for tilgjengelighet og omsorg. Verdiene synliggjøres gjennom faglig kunnskap og etisk kompetanseKvalifikasjonerPleieerfaringGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.Du må være enten helsefagarbeider, sykepleierstudent, medisinstudent, medisinstudent med bestått farmakologi eller student innen andre relevante helsefaglige utdanningerPersonlige egenskaperFleksibel og tilpasningsdyktigPasientorientertGode kommunikasjonsevnerSamarbeidsvilligVi tilbyrInformasjonsdag for alle sommervikarerFaglige utfordringer og verdifull erfaringOffentlige pensjonsordninger og forsikringerSkriftlig informasjon om avdelingen sendes før tiltredelseKontaktinformasjonTove Gunvor Iversen, Leder, 906 84 312ArbeidsstedGerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4019 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4295624416 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2020
31.12.2020 Stavanger
Org. nr: - Stillingsident: 4294046834 Presentasjon av stillingen:Vi søker sykepleiere til akuttmottak og de somatiske sengepostene. Vi oppfordrer sykepleiere som får autorisasjon til sommeren 2021 til å søke. Ferieperioden er fra uke 25 til og med uke 32 (21.06.2021-15.08.2021). Vi søker deg som kan jobbe i minst fire av disse ukene sammenhengende, men gjerne lenger. Det er ønskelig med opplæringsvakter i uke 24 eller i forkant av ferieavviklingen.Store muligheter for fast heltid/ deltid i Bemanningssenteret til høsten. Det er også ofte mulighet for vikariat på tildelt avdeling.Denne stillingsannonsen gjelder for følgende arbeidssteder:Klinikk for hode, hals og rehabilitering - 1H, 2AB, 6D, 6E, LassaAvdeling for blod- og kreftsykdommer - 1K, 2KMedisinske poster - 1A, 3B, 3C, 3F, 4G, 4HKirurgisk klinikk - 4E, 5D, 6G, 6HOrtopediske sengeposter - 5E, 5GKardiologisk avdeling - 3G, 3H, MIOAkuttmottak, observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)Gynekologisk sengepost - 4AC(se sus.no for utfyllende info om hver enkelt avdeling)Vi ber deg om å skrive i søknaden minst 2 avdelinger hvor du kan tenke deg å jobbe, og om du ønsker stilling fra høsten av. Har du jobbet som sommervikar hos oss tidligere? Vennligst skriv hvor og når i søknaden. Er du sykepleierstudent og har helgestilling med bonusavtale hos oss? Da trenger du ikke å søke sommervikariat, men ta kontakt med lederen din. Ansettelsene gjøres fortløpende. Søkere som har mulighet til å jobbe sammenhengende mer enn fire uker vil bli prioritert. Vil du vite hva Stavanger-regionen har å by på? Gå inn på hjemmesiden til Region StavangerAttester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverPasientbehandling- og oppfølgingSykepleie basert på faglig kunnskap, etiske normer og respekt for enkeltmennesketKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier.Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.Personlige egenskaperFleksibel og tilpasningsdyktigPasientorientertGode kommunikasjonsevnerSamarbeidsvilligVi tilbyrGode mulighet for jobb til høstenGratis* hybel til tilflyttere som jobber minst 4 uker (*skattepliktig)Informasjonsdag for alle sommervikarerOpplæringsvakter på sengepostFaglige utfordringer og verdifull erfaringHjemJobbHjem-avtale (god rabatt på 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland samt gratis bruk av bysykkel)Offentlige pensjonsordninger og forsikringerSkriftlig informasjon om avdelingen sendes før tiltredelseKontaktinformasjonTove Gunvor Iversen, Leder, 906 84 312ArbeidsstedGerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4019 StavangerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:4294046834 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 31.12.2020
31.12.2020 Stavanger

Rekrutteringskalender

  • OKT 29
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

4353 KLEPP STASJON