<  
>  

Akershus Energi Vannkraft

Akershus Energi AS er et konsern heleid av Akershus Fylkeskommune med virksomhet innen vannkraftproduksjon, krafthandel og fjernvarme basert på bioenergi. Akershus Energi har ca. 80 ansatte og hovedkontoret ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Mer informasjon
om konsernet finner du på www.akerhusenergi.no.

Akershus Energi Vannkraft AS er et heleid datterselskap i konsernet med ansvar for kraftproduksjon og krafthandel. Akershus Energi Vannkraft har gjennom 19 hel- og deleide kraftverkverk en årlig middelproduksjon på 2,3TWh. Vi er i dag ca 40. ansatte, og det
gjennomføres store reinvesteringer i tillegg til kontinuerlige vedlikeholdsprosjekter for våre kraftverk. Selskapet er aktivt involvert i utbygging av flere nye vannkraftprosjekter, og vår målsetting er å øke kraftproduksjonen med 250GWh.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Akershus Energi Vannkraft

Adresse

1927 RÅNÅSFOSS