<  
>  

Helse Fonna HF, Ambulansestasjon Eidfjord

Helse Fonna HF omfattar sjukehusa Haugesund, Stord, Odda, Valen og fire psykiatriske sentre (DPS). Organisasjonen er delt inn i sju klinikkar/område som er organisert på tvers av dei ulike sjukehusa. Ein legg vekt på fleksibilitet, også med omsyn til arbeidsområde og arbeidsstad. Helse Fonna skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn. Helseføretaket dekker ei befolkning på 170 000 innbyggarar, og har ca. 3 200 tilsette.

Odda kommune har godt utbygde servicetilbod. Av skuletilbod finn ein vidaregåande skule med allmennfag, idrettslinje og ulike yrkesfag. Kommunen har god barnehagedekking. Odda ein industrikommune, med sinkfabrikk og ilmenittsmelteverk, verksemder innan industrielt vedlikehald og mekanikk, kraftstasjonar, næringshage, samt mange små verksemder innan ulike felt.
Hardanger er eit vakkert naturområde, med både fjord, fjell og vidde i nærmiljøet. Fine høve for aktivitetar både sommar og vinter ¿ til fots, på ski, innan eit aktivt og variert idretts- og kulturmiljø m.m. Kommunikasjonsmessig er det fleire daglege bussavgangar til/frå bl. a. Oslo, Bergen og Haugesund. For meir informasjon om regionen besøk www.odda.kommune.no
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Helse Fonna HF, Ambulansestasjon Eidfjord

Adresse

5783 EIDFJORD