<  
>  

Oslo bispedømme, Bærum prosti

Bærum prosti er geografisk sammenfallende med Bærum kommune i Akershus fylke. Prostiet består av ti sokn, fordelt på øst- og vestregionen. Det er et spennende og utfordrende prosti. Folketallet er 107.000, hvorav 78% er medlemmer av Den norske kirke. Prostiet har 23 prester, dertil kommer institusjonsprestene. Bærum sykehus og Ila fengsel og forvaringsanstalt er lokalisert i kommunen.Prestene i Asker og Bærum samles ukentlig til tekstgjennomgåelse, til inspirasjon og fellesskap. Prostekontoret er i Sandvika. Prostiets menigheter og frikirkene i Bærum samarbeider om etablering av et gatekapell i Sandvika. Dette gir nye muligheter med tanke på kirkens tilstedeværelse i lokalsamfunnet.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Oslo bispedømme, Bærum prosti

Adresse

1337 SANDVIKA