<  
>  

Generaladvokatembetet

Advokattjenester / Prosedyre, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Juridisk rådgivning

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I fredstid er embetet underlagt statsadvokatene påtalemessig. I krigstid har embetet tilsvarende påtalekompetanse som statsadvokatene og er direkte underlagt Riksadvokaten.

Embetet utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i straffesaker som angår brudd på militær
straffelov, rådgir sjefer i disiplinærsaker og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og miltærjuridiske problemstillinger.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Generaladvokatembetet

Om stillingenVed Generaladvokatembetet er det ledig en fast stilling 50 % som kontormedarbeider (sekretær SKO 1409), med tiltredelse 1. september 2020 eller så snart som mulig.Stillingen er ved embetets hovedkontor i Oslo, men har oppgaver som gjelder både Krigsadvokatene for Sør-Norge og Krigsadvokatene for Nord-Norge (Bodø).Vi kan tilby variert arbeid i godt miljø. Vi søker etter en person til å forestå variert kontorarbeid ved embetet. Herunder bistand til personaladministrasjon og lønn, enkle regnskapsoppgaver, journalføring, arkivering, og å foreta mindre anskaffelser. I tillegg må det påregnes bistand med å arrangere Generaladvokatembetets seminarer, og annet forefallende kontorarbeid.Kvalifikasjoner og kravDet stilles krav til gode samarbeidsevner, god ordenssans og evne til selvstendighet i administrative gjøremål og kontorets praktiske drift. Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid.Stillingen krever at vedkommende har tilfredsstillende vandel, og kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG. Søkere vil bli oppført på offentlig søkerliste.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Spørsmål om stillingenKontaktperson: Generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Tlf. 22 70 87 50Stilling ledig fra 1. september 2020.Søknadsfrist: 16.07.2020Stillingen lønnes for tiden i lønnstrinn 42-58 pr. år (for 100 % stilling), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Det trekkes pensjonsinnskudd.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.07.2020 Oslo
Om stillingenVed er det ledig en fast stilling som krigsadvokatfullmektig, med tiltredelse 1. september 2020 eller etter avtale. Stillingen er ved embetets hovedkontor i Oslo, men vil få oppgaver både lagt til Krigsadvokatene for Sør-Norge og Krigsadvokatene for Nord-Norge (Bodø).Krigsadvokatene for Sør-Norge er samlokalisert med generaladvokaten på Egertorget i Oslo og krigsadvokatene for Nord-Norge har lokaler på Bodø flystasjon (hos Luftforsvaret). Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet avviklingen av enkeltsaker ved begge kontor, aktorat, rådgivning til militære sjefer, bistand til generaladvokatens fagledelse, undervisning, utredningsarbeid og noe administrasjon. Det må påregnes reisevirksomhet, herunder opphold i Nord-Norge av en viss varighet.Vi kan tilby variert arbeid i godt miljø. Generaladvokatembetet besitter spesialisert og særegen kompetanse om militærrettslige forhold. Embetets fremtidige organisering og oppgaver er for tiden under utredning. Krigsadvokatens oppgaver vil blant annet være å bidra til generaladvokatens arbeid med å bevare spesialisert og anvendelig kompetanse, til nytte for Forsvaret og politi- og påtalemyndighet spesielt og for samfunnet generelt.Kvalifikasjoner og kravSøkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.Vi ønsker oss faglig dyktige kandidater. Det er ønskelig med erfaring fra strafferettspleien og/eller Forsvaret. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på integritet, personlig egnethet og individuelle kvalifikasjoner ved vurderingen av søkere. Stillingen krever at vedkommende har tilfredsstillende vandel, og kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG.Søkere vil bli oppført på offentlig søkerliste.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Krav til kompetanseUtdanning: Cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap.Spørsmål om stillingenKontaktperson: Generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Tlf. 22 70 87 50Stilling ledig fra 1. september 2020.Søknadsfrist: 16.07.2020Stillingen som krigsadvokatfullmektig lønnes for tiden fra kr 550 000 - 590 000 pr. år, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Det trekkes pensjonsinnskudd.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.07.2020 Oslo
Om stillingenVed Generaladvokatembetet er det ledig en fast stilling som krigsadvokat, med tiltredelse 1. september 2020 eller etter avtale. Stillingen er ved embetets hovedkontor i Oslo, men med ansvar for oppgaver både lagt til Krigsadvokatene for Sør-Norge og Krigsadvokatene for Nord-Norge (Bodø).Krigsadvokatene for Sør-Norge er samlokalisert med generaladvokaten på Egertorget i Oslo og krigsadvokatene for Nord-Norge har lokaler på Bodø flystasjon (hos Luftforsvaret). Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet avviklingen av enkeltsaker ved begge kontor, aktorat, rådgivning til militære sjefer, bistand til generaladvokatens fagledelse, undervisning, utredningsarbeid og noe administrasjon. Det må påregnes reisevirksomhet, herunder opphold i Nord-Norge av en viss varighet.Vi kan tilby variert arbeid i godt miljø. Generaladvokatembetet besitter spesialisert og særegen kompetanse om militærrettslige forhold. Embetets fremtidige organisering og oppgaver er for tiden under utredning. Krigsadvokatens oppgaver vil blant annet være å bidra til generaladvokatens arbeid med å bevare spesialisert og anvendelig kompetanse, til nytte for Forsvaret og politi- og påtalemyndighet spesielt og for samfunnet generelt.Kvalifikasjoner og kravSøkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.Vi ønsker oss faglig dyktige kandidater med erfaring fra strafferettspleien og/eller Forsvaret.Det er ønskelig med erfaring fra utredningsarbeid og særlig interesse for faglige spørsmål. I tillegg vil det bli lagt vekt på integritet, personlig egnethet og individuelle kvalifikasjoner ved vurderingen av søkere. Herunder vil det bli sett hen til arbeidskapasitet, selvstendighet, evne til å redegjøre for prinsipielle problemstillinger, gode samarbeidsevner og formidlingsevner. Stillingen krever at vedkommende har tilfredsstillende vandel, og kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG.Søkere vil bli oppført på offentlig søkerliste.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Krav til kompetanse Utdanning: Cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap.Spørsmål om stillingenKontaktperson: Generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Tlf. 22 70 87 50Stilling ledig fra 1. september 2020.Søknadsfrist: 16.07.2020Stillingen som krigsadvokat lønnes fra kr 620 000 - 682 000 pr. år, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Det trekkes pensjonsinnskudd.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.07.2020 Oslo

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Generaladvokatembetet