Generaladvokatembetet

Advokattjenester / Prosedyre, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Juridisk rådgivning

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. I fredstid er embetet underlagt statsadvokatene påtalemessig. I krigstid har embetet tilsvarende påtalekompetanse som statsadvokatene og er direkte underlagt Riksadvokaten.

Embetet utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i straffesaker som angår brudd på militær
straffelov, rådgir sjefer i disiplinærsaker og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og miltærjuridiske problemstillinger.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Generaladvokatembetet