<  
>  

NLA Høgskolen

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos NLA Høgskolen

Om stillingenNLA Høgskolen har ledig vikariat som studiekonsulent i 100 % stilling fra og med 15.03.2020 til og med 15.01.2021. Studiekonsulenten vil inngå i studieadministrasjonen ved studiested Bergen/Sandviken. Totalt har avdelingen 20 ansatte fordelt på fire studiesteder. Nærmeste overordnede er studieadministrativ leder.Aktuelle arbeidsoppgaverEksamensarbeid (planlegging, gjennomføring og etterarbeid)Administrasjon av innleveringer av masteravhandlingerRegistreringer knyttet til FS (felles studentsystem), Inspera og andre digitale systemOppfølging av plagiatsakerVeiledning og oppfølging av studenterDelta i vaktordning for resepsjonSaksbehandlingAndre studieadministrative oppgaver etter behovØnskede kvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivå. God og relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.Erfaring med studieadministrativt arbeid i høyere utdanning eller annen relevant saksbehandlererfaringErfaring med administrasjon av digitale systemerKjennskap til FS og elektroniske saksbehandlerverktøyGod kjennskap til høyere utdanningGod skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperSelvstendig, systematisk og grundigGode samarbeidsevnerEvne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsoppgaverServiceorientert og fleksibelEvne til å takle periodevis stort arbeidspressUtviklingsorientertNLA Høgskolen tilbyrEt godt arbeidsmiljøPensjonsordning -Statens pensjonskasseMulighet for trening i arbeidstidenLR 21 Stillingskode 1408Arbeidssted: Bergen, SandvikenSøknadAktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne, vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.NLA Høgskolen er en kristen høgskole og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med skolens verdigrunnlag. Dette bør kommenteres i søknaden.Kontakt: Spørsmål om stillingen kan rettes til: Studieadministrativ leder Knut Nilsen, e-post: knut.nilsen@nla.no, Tlf. 55 54 07 77 eller Studiesjef Marit Offerdal, e-post: marit.offerdal@nla.no, Tlf. 924 03 376.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
02.02.2020 Bergen
Om stillingenAvdeling for pedagogikk i Sandviken, Bergen tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå i pedagogikk: årsstudium i pedagogikk, bachelor i pedagogikk, bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk, og et masterprogram i pedagogikk med tre alternative vektlegginger: allmenn pedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. Avdelingen har flere videreutdanningsoppdrag for Utdanningsdirektoratet, og er sterkt engasjert i ekstern virksomhet. Inneværende år har avdelingen 650 studenter - 120 av disse er masterstudenter.Forskingsmiljøet omfatter flere forskningsgrupper med faglig orientering mot eksistensielle spørsmål og verdi- og grunnlagsspørsmål, og forskning med relevans for barnehage og skole. Avdelingen i Sandviken har 15 vitenskaplig tilsatte, og totalt er det 40 vitenskaplige stillinger i pedagogikk ved NLA Høgskolen knyttet til Bergen og Oslo. En PhD-grad er under planlegging knyttet til grunnlagstenking i pedagogikk med relevans for skole, barnehage, kultur og samfunn - med vekt på menneskeverd, inkludering, verdispørsmål og det ansvar voksne har for neste generasjon.Vårt kompetansbehov er knyttet til allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse, spesialpedagogikk, didaktikk, pedagogisk sosiologi, forskningsmetode, pedagogisk psykologi og vitenskapsteori. Det kan være aktuelt at en av stillingene knytes opp mot avdelingens faglig-administrative oppgaver. Aktuelle kandidater som dekker ett eller flere av kompetansebehovene, oppfordres til å søke.Avdeling for pedagogikk har vokst både når det gjelder antall studenter og ekstern virksomhet, og trenger flere ansatte med kompetanse særlig innen spesialpedagogikk og pedagogisk ledelse/utdanningsledelse.Stilling som førsteamanuensis i pedagogikkKrav:Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde i pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetRelevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For søkere som mangler slik kompetanse kreves det at man tar et UHped-emne i regi av NLA for å få fast stillingFlytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette krav. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år for å kunne undervise og veilede på norskØnskede kvalifikasjoner:Nyere publikasjoner i anerkjente publiseringskanalerErfaring med å skaffe eksterne midler til forskningsprosjekterErfaring med undervisning fra universitet eller høgskole og veiledning av masterstudenterGod kjennskap til det norske utdanningssystemetErfaring fra skole, barnehage eller PPTErfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter innen utdanningssektorenGode engelskkunnskaperPersonlige egenskaper:Faglig engasjement og initiativ på egne og fellesskapets vegneStor arbeidskapasitet og fleksibilitetEvne til å arbeide strukturert og selvstendigInteresse for forskning og forskningsformidling i et aktivt forskningsfellesskapGod vilje og evne til samarbeid med studenter og kollegaerDen som tilsettes i stilling som førsteamanuensis, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.Stilling som førstelektor i pedagogikkKrav:Omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen pedagogikk eller spesialpedagogikk som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandlingSpesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vektRelevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For kandidater som mangler slik kompetanse kreves det at man tar et UHped-emne i regi av NLA for å få fast stillingFlytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette kravet. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år så han/hun kan undervise og veilede på norskØnskede kvalifikasjoner:Vitenskapelige publikasjoner innen fagområdetErfaring fra skole, barnehage eller PPTErfaring med undervisning fra universitet eller høgskoleErfaring med å skaffe eksterne midler til utviklingsprosjekter i UH-, skole eller barnehageErfaring med veiledning av bachelorstudenterErfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter innen utdanningssektorenGod kjennskap til det norske utdanningssystemetGode engelskkunnskaperPersonlige egenskaper:Faglig engasjement og initiativ på egne og fellesskapets vegneStor arbeidskapasitet og fleksibilitetEvne til å arbeide strukturert og selvstendigInteresse for forskning og forskningsformidling i et aktivt forskningsfellesskapGod vilje og evne til samarbeid med studenter og kollegaerDen som tilsettes i stilling som førstelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til dosent. Vurdering for dosentkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.Stilling som høgskolelektor i pedagogikkKrav:Mastergrad eller hovedfag i pedagogikk, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, barnehagevitenskap, utdanningsvitenskap eller tilsvarendeSpesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vektRelevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For kandidater som mangler slik kompetanse kreves det at man tar et UHped-emne i regi av NLA for å få fast stillingFlytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette krav. Dersom søker ikke behersker dette språkkrav, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år for å kunne undervise og veilede på norskØnskede kvalifikasjoner:God kjennskap til det norske utdanningssystemetErfaring fra skole, barnehage eller PPTErfaring med undervisning fra universitet eller høgskole og veiledning av bachelorstudenter.Gode engelsk kunnskaperErfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter innen utdanningssektorenPersonlige egenskaper:Faglig engasjement og initiativ på egne og fellesskapets vegneStor arbeidskapasitet og fleksibilitetEvne til å arbeide strukturert og selvstendigInteresse for forskning og forskningsformidling i et aktivt forskningsfellesskapGod vilje og evne til samarbeid med studenter og kollegaerDen som tilsettes i stilling som høgskolelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til førstelektor. Vurdering for førstelektorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.Søker med kvalifikasjon som høgskolelektor kan bli midlertidig tilsatt for en periode på inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelova § 6-5, 1.ledd. Den som blir ansatt, kan søke om fast tilsetting etter ny vurdering i løpet av treårsperioden. Søkere med god pedagogisk kompetanse og relevant yrkeserfaring kan ansettes direkte i fast stilling. Søker som ansettes i fast stilling tilskyndes å søke opptak på PhD-program og høgskolen vil tildele et antall stipend til dette.NLA Høgskolen tilbyrEt godt arbeidsmiljø preget av utstrakt samarbeid og faglig åpenhetAnsvar for egne fag- og undervisningsområderUndervisning og veiledning i et tverrfaglig miljøGode vilkår for faglig utviklingDeltagelse i forskergrupperMedlemskap i Statens PensjonskasseAnsatte som professor ved NLA Høgskolen er plassert i spenn fra ltr 74-, førstestilling er plassert i LR 24.7 ltr 65-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 55-63.Arbeidsstedet vil primært være Sandviken, Bergen. NLAs studiesteder i Sandviken og på Breistein samlokaliseres om noen år på Minde. Fremover vil det også være aktuelt å se pedagogikkmiljøet i Bergen i sammenheng med utviklingen av pedagogikkmiljøet i Oslo.SøknadSøkere blir bedt om å tydeliggjøre sitt/sine kompetanseområder. Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no for å bli vurdert:SøknadCV og oversikt over relevante publikasjonerDigitale kopier av relevante vitnemål (Ph.D., master, opprykk) og attester (arbeid)Inntil 10 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon)Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og eventuelt prøveforelesning før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.NLA Høgskolen er en kristen høgskole, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.Spørsmål om stillingene kan rettes til leder for pedagogikkavdelingen, Einar Reigstad, e-post: er@nla.no, tlf.: 55 54 07 53/41689055 eller HR-rådgiver, Elin Constanse Gilje, e-post: elin.gilje@nla.no, tlf: 90561906.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.02.2020 Bergen
Om stillingenNLA Høgskolen har blant annet studietilbud innen barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning begge løp (1-7 og 5-10) og bachelor- og mastergradstudium i pedagogikk. Det er i dag 31 personer på pedagogikkseksjon knyttet til lærerutdanningene på campus Breistein og Oslo. Vi har tett oppfølging av studentene og har gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte i seksjonen.Ved studiested Oslo bygger vi nå en ny grunnskolelærerutdanning der det til nå er tatt opp to kull til den nye femårige masterutdanningen. Den som ansettes vil derfor få en unik mulighet til å være med å skape denne nye utdanningen sammen med et kompetent og mangfoldig medarbeiderfelleskap med godt humør.NLA Høgskolen har ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk i 100 % stilling fra 01.08.2020 eller etter avtale. Stillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningen med undervisning i PEL-faget, veiledning av masterstudenter og forskning.Aktuelle arbeidsoppgaverUndervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisningDelta aktivt i videreutviklingen av faget og lærerutdanningeneAdministrative oppgaverFaglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatteDelta i seksjonens forskningsvirksomhet og delta aktivt i bygging av ny femårig masterutdanningForsknings- og/eller populærvitenskapelig formidlingDen som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret og må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.Krav til stillingenKrav:For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad på aktuelt fagområde i pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetFor stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen pedagogikk eller spesialpedagogikk som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vektFor stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag i pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagefaglig mastergrad eller tilsvarende. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.For alle stillinger gjelder krav om relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For søkere som mangler slik kompetanse kreves det for å få fast stilling at man tilegner seg slik kompetanse ut fra NLA Høgskolens retningslinjer.For alle stillinger gjelder krav om flytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette krav. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år for å kunne undervise og veilede på norskØnskede kvalifikasjonerVed vurderingen blir det lagt vekt på:Nyere undervisnings- og forskningskvalifikasjoner innen fagområdet pedagogikkVitenskapelige arbeider med relevans for skole og lærerutdanningUndervisningserfaring fra norsk eller nordisk skoleErfaring med undervisning og veiledning av studenterKompetanse innen pedagogisk ledelse, veiledning, didaktikk, gjerne med erfaring fra flerfaglig arbeidPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner med studenter og kollegaerFaglig engasjement og initiativStor arbeidskapasitet og fleksibilitetEvne til å arbeide strukturert og selvstendigNLA Høgskolen tilbyrEt godt arbeidsmiljøAnsvar for eget områdeUndervisning og veiledning i et tverrfaglig miljøGode vilkår for videre faglig utviklingDeltagelse i forskergrupperMedlemskap i Statens Pensjonskasse og avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)Arbeidssted: NLA Høgskolen har lokaler sentralt i Oslo ved Slottsparken. Stillingen er primært knyttet til studiested Oslo, men noe reising til studiested Bergen kan være aktuelt.Ansatte i førstestilling er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 51-63.SøknadSøkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no for å bli vurdert:SøknadCV og oversikt over relevante publikasjonerDigitale kopier av relevante vitnemål (phd, master, opprykk) og attester (arbeid)Inntil 10 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon).Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og eventuelt prøveforelesning før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.NLA Høgskolen er en kristen høgskole, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.Spørsmål om stillingene kan rettes til leder for pedagogikkseksjonen, Linnea K. Jermstad, e-post: linnea.jermstad@NLA.no tlf: 94 89 28 15 eller HR-rådgiver, Michael Ludvigsen, e-post: michael.ludvigsen@nla.no eller 99 77 67 80.Søknadsfrist: 10.02.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.02.2020 Oslo
Om stillingeneNLA Høgskolen Bergen har blant annet studietilbud innen barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning begge løp (1-7 og 5-10) og bachelor- og mastergradstudium i pedagogikk. Det er i dag 31 personer på pedagogikkseksjon knyttet til lærerutdanningene på campus Breistein og Oslo. Vi har tett oppfølging av studentene og har gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte i seksjonen.NLA Høgskolen har to ledig faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk i 100 % stilling. Stillingene er ledig fra 01.08.2020 eller etter avtale.Stilling 1: Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk i 100 % stilling. Denne stillingen er primært knyttet til barnehagelærerutdanningen.Krav:For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad på aktuelt fagområde i pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitetFor stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen pedagogikk eller spesialpedagogikk som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vektFor stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag i pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagefaglig mastergrad eller tilsvarende. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.For alle stillinger gjelder krav om relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For søkere som mangler slik kompetanse kreves det for å få fast stilling at man tilegner seg slik kompetanse ut fra NLA Høgskolens retningslinjer.For alle stillinger gjelder krav om flytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette krav. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år for å kunne undervise og veilede på norskSøker med kvalifikasjon som høgskolelektor kan bli midlertidig tilsatt for en periode på inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelova § 6-5, 1.ledd. Den som blir ansatt, kan søke om fast tilsetting etter ny vurdering i løpet av treårsperioden. Søkere med god pedagogisk kompetanse og relevant yrkeserfaring kan ansettes direkte i fast stilling.Aktuelle arbeidsoppgaver:Undervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisning.Delta aktivt i videreutviklingen av faget og lærerutdanningene.Administrative oppgaverFaglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatteDelta i seksjonens forskningsvirksomhetForsknings- og/eller populærvitenskapelig formidlingDen som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.Ønskede kvalifikasjoner:Ved vurderingen blir det lagt vekt på:Vitenskapelige publikasjoner med relevans for skole, barnehage og/eller lærerutdanningErfaring fra norsk barnehage eller norsk barnehagelærerutdanningErfaring med undervisning og veiledning av studenterKompetanse innen pedagogisk ledelse, veiledning, didaktikk, gjerne med erfaring fra flerfaglig arbeidPersonlige egenskaper:Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner med studenter og kollegaer.Faglig engasjement og initiativ.Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet.Evne til å arbeide strukturert og selvstendigStilling 2: Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk i 100 % stilling. Denne stillingen er primært knyttet til grunnskolelærerutdanningen med undervisning i PEL-faget, veiledning av masterstudenter og forskning.Krav:For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad på aktuelt fagområde i pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.For stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen pedagogikk eller spesialpedagogikk som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.For stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller hovedfag i pedagogikk, spesialpedagogikk, barnehagefaglig mastergrad eller tilsvarende. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.For alle stillinger gjelder krav om relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For søkere som mangler slik kompetanse kreves det for å få fast stilling at man tilegner seg slik kompetanse ut fra NLA Høgskolens retningslinjer.For alle stillinger gjelder krav om flytende i norsk muntlig og skriftlig. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for dette krav. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetanse innen to år for å kunne undervise og veilede på norsk.Aktuelle arbeidsoppgaver:Undervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisningDelta aktivt i videreutviklingen av faget og lærerutdanningeneAdministrative oppgaverFaglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatteDelta i seksjonens forskningsvirksomhet og delta aktivt i bygging av ny femårig masterutdanningForsknings- og/eller populærvitenskapelig formidlingDen som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret og må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.Ønskede kvalifikasjoner:Ved vurderingen blir det lagt vekt på:Nyere undervisnings- og forskningskvalifikasjoner innen fagområdet pedagogikkVitenskapelige arbeider med relevans for skole og lærerutdanningUndervisningserfaring fra norsk eller nordisk skoleErfaring med undervisning og veiledning av studenterKompetanse innen pedagogisk ledelse, veiledning, didaktikk, gjerne med erfaring fra flerfaglig arbeidPersonlige egenskaper:Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner med studenter og kollegaerFaglig engasjement og initiativStor arbeidskapasitet og fleksibilitetEvne til å arbeide strukturert og selvstendigArbeidsstedNLA Bergen sentraliseres på Minde, rett i utkanten av Bergen sentrum, om noen få år. Frem til da vil arbeidsstedet primært være ved campus Breistein i Bergen. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.NLA Høgskolen tilbyrEt godt arbeidsmiljøAnsvar for eget områdeUndervisning og veiledning i et tverrfaglig miljøGode vilkår for videre faglig utviklingDeltagelse i forskergrupperMedlemskap i Statens PensjonskasseAnsatte i førstestilling ved NLA Høgskolen er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 55-63.SøknadSøkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no for å bli vurdert:Søknad i brevformCV og oversikt over relevante publikasjonerDigitale kopier av relevante vitnemål (phd, master, opprykk) og attester (arbeid)Inntil 10 vitenskapelige arbeider (medforfattererklæring ved sampublikasjon)Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og eventuelt prøveforelesning før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.NLA Høgskolen er en kristen høgskole og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med og motiveres av høgskolens verdigrunnlag. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.Spørsmål om stillingene kan rettes til leder for pedagogikkseksjonen, Linnea K. Jermstad, e-post: linnea.jermstad@NLA.no, tlf: 948 92 815 eller HR-rådgiver, Elin Constanse Gilje, e-post: elin.gilje@nla.no, tlf: 90561906.Søknadsfrist: 10.02.2020Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
10.02.2020 Bergen

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

5036 BERGEN