– I Framsikt har arbeidet hele tiden vært variert og stadig bydd på nye utfordringer. Ikke minst har jeg gode kollegaer, som alltid stiller opp, forteller Yngve.

Kombinasjonen IT og økonomi

Da Yngve var ferdig utdannet med master i økonomi fra Oxford Brookes University, var det ikke en selvfølge at han skulle tilbake til Norge. Som nyutdannet var han nysgjerrig og åpen for å kunne bo både i Norge og England. Det viktigste var spennende arbeidsoppgaver. Det fant han i Bø i Vesterålen.

– Kombinasjonen økonomi og IT, samtidig som at Framsikt var en relativt ny bedrift fanget interessen min, forteller Yngve.

Fast ansatt og helt nye erfaringer

Yngve var i 2017 Framsikts aller første trainee, og han fikk kjapt erfaring med databasene som utgjør Framsikt-systemet. Kundekontakten var også stor, noe som gjorde at han fikk et godt innblikk i hva kundene trengte hjelp til. Som trainee ble Yngve fast ansatt fra dag én. Tiden som trainee ga han dermed erfaring med Framsiktverktøyet, men også hvordan kundene jobber og bruker Framsikt i sin hverdag.

– Dette var jo økonomi i en annen forstand enn det jeg hovedsakelig var kjent med fra studiet. Tiden på Support ga dermed mye nyttig kunnskap om både kommuneøkonomi og Framsikt.

God kultur er viktig

Yngve viser til at du får sett kundenes behov fra deres ståsted. Det er erfaringer han også har hatt stor nytte av i sin nåværende jobb som rådgiver. Selv om Yngve kanskje hadde tenkt han bare skulle bo i Bø i Vesterålen i traineeperioden, trivdes han så godt at han ble værende i tre år. Siden Yngve opprinnelig er fra Hardanger ble det etter hvert klart at han ville nærmere hjemtraktene, og han ble Framsikts første ansatte lokalisert i Bergen.

Hva gjør Framsikt til en god arbeidsplass for deg?

– God ledelse og god kultur. Følelsen av å være en startup-bedrift henger fortsatt igjen. Du får stadig nye utfordringer, samtidig som du har kollegaer som stiller opp og bidrar om det trengs, forteller Yngve.

Ingen tvil om neste steg

Rådgiverne i Framsikt jobber med å sørge for at kundene får best mulig nytte av Framsiktverktøyet. De hjelper nye kunder med leveranse av verktøyet, opplæring og rådgivning som prosjektledere ved innføring av Framsikt.

Traineene i Framsikt bidrar også som prosjektstøtte ved nye kunder og samarbeider tett med rådgiverne. Yngve fikk dermed et godt innblikk i rådgiverstillingen fra tiden som trainee, og han fikk gradvis flere prosjekter som rådgiver. Det var derfor ikke noen tvil om hvilken retning i Framsikt Yngve ønsket å gå etter traineeperioden.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Vi har faste kunder som vi følger opp. Det betyr mye kundemøter, men også noe teknisk og administrativt arbeid. Alt sentreres rundt kundeoppfølging, forteller Yngve.

De største kundene

Framsikts kunder kan være alt fra landets minste kommuner til landets største, i tillegg til fylkeskommuner. Ulike kunder kan dermed ha svært ulike behov for oppfølging. Yngve arbeider i dag med de største kundene, som for eksempel Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

– Med større kunder bidrar rådgiverne også i anbudsprosesser og forhandlingsmøter frem mot at kundene bestemmer seg for å gå for Framsiktløsningen. Etter det bistår vi kundene slik at de får best mulig nytte av Framsikt i sin organisasjon.

Hva som er det beste med å jobbe som rådgiver, er det ikke noe tvil om hos Yngve:

– Det kjekkeste er jo å samarbeide med kundene for at de skal få best mulig nytte av Framsikt – og selvsagt når alle er fornøyde, da er det fint å være rådgiver, oppsummerer Yngve.