<  
>  

Alstahaug kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Alstahaug er en kommune i Nordland som grenser til kommunene Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Vevelstad og Vega. Sandnessjøen er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus. Kommunen består av øya Alsten og rundt 920 øyer rundt. Fjellkjeden De syv søstre ligger i kommunen. Sandnessjøen har daglige anløp av Hurtigruten. Hovednæringene i kommunen er handel, offentlig og privat servicevirksomhet, jordbruk, akvakultur, og mekanisk industri. Skipsverftet «Slipen» ligger i Sandnessjøen. Oljeindustrien er nå en viktig aktør, og en finner da også Helgelandsbase, som er oljeforsyningsbase for bl.a. Nornefeltet. Befolkning 7 225 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Alstahaug kommune

Det er ledig en 80% fast stilling ved avdeling for Psykisk helse og rustjenester i Alstahaug kommune fra 15.10.20Beskrivelse avdelingAvdelingen omfatter 9 omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. Den har per dags dato 7 årsverk. Tjenesten er plassert under Psykisk helse og rustjeneste. Stillingen er en del av to-delt turnus, med jobb hver 3.helg.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene medikamenthåndtering, miljøterapi, individuelle tiltak og tilrettelegging. Delta i ansvarsgrupper og koordinere individuelle planer. Nettverksarbeid, samt samarbeid med andre instanser / samarbeidspartnere. Fatte vedtak og føre journal i henhold til gjeldende lovverk og forskrifterØnsket kompetanseOffentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon Erfaring fra tverrfaglig arbeid Kjennskap til aktuelle lovverk og kommunal forvaltning Gode IKT kunnskaper Gode muntlig og skriftlige framstillingsevner Førerkort kl B Erfaring fra arbeid innen psykisk helse er ønskelig, men personlig egnethet vil være avgjørende og dermed vurderes likeverdigMed personlig egnethet vektlegges:Du er selvstendig og strukturert med god arbeidskapasitetDu er faglig oppdatert og engasjertDu har positive holdningerDu har godt humør og gode samarbeidsevnerDu har interesse og entusiasme for faget og faglige utfordringer, samt ønske om personlig faglig utviklingAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Helse - Sigurd Hersesgt. bofellesskap
20.09.2020 Alstahaug
Det er ledig en 80% fast stilling ved avdeling for Psykisk helse og rustjenester i Alstahaug kommune fra 15.10.20Beskrivelse avdelingAvdelingen omfatter 9 omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. Den har per dags dato 7 årsverk. Tjenesten er plassert under Psykisk helse og rustjeneste. Stillingen er en del av to-delt turnus, med jobb hver 3.helg.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene medikamenthåndtering, miljøterapi, individuelle tiltak og tilrettelegging. Delta i ansvarsgrupper og koordinere individuelle planer. Nettverksarbeid, samt samarbeid med andre instanser / samarbeidspartnere. Fatte vedtak og føre journal i henhold til gjeldende lovverk og forskrifterØnsket kompetanseOffentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon Erfaring fra tverrfaglig arbeid Kjennskap til aktuelle lovverk og kommunal forvaltning Gode IKT kunnskaper Gode muntlig og skriftlige framstillingsevner Førerkort kl B Erfaring fra arbeid innen psykisk helse er ønskelig, men personlig egnethet vil være avgjørende og dermed vurderes likeverdigMed personlig egnethet vektlegges:Du er selvstendig og strukturert med god arbeidskapasitetDu er faglig oppdatert og engasjertDu har positive holdningerDu har godt humør og gode samarbeidsevnerDu har interesse og entusiasme for faget og faglige utfordringer, samt ønske om personlig faglig utviklingAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Helse - Sigurd Hersesgt. bofellesskap
20.09.2020 Alstahaug

Rekrutteringskalender

  • SEP 20
    2020
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Alstahaug kommune