Alstahaug kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Alstahaug er en kommune i Nordland som grenser til kommunene Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Vevelstad og Vega. Sandnessjøen er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus. Kommunen består av øya Alsten og rundt 920 øyer rundt. Fjellkjeden De syv søstre ligger i kommunen. Sandnessjøen har daglige anløp av Hurtigruten. Hovednæringene i kommunen er handel, offentlig og privat servicevirksomhet, jordbruk, akvakultur, og mekanisk industri. Skipsverftet «Slipen» ligger i Sandnessjøen. Oljeindustrien er nå en viktig aktør, og en finner da også Helgelandsbase, som er oljeforsyningsbase for bl.a. Nornefeltet. Befolkning 7 225 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Alstahaug kommune

Ytre Helgeland Brann og Redning har ledig 100 % fast stilling som brannsjef.Vår brannsjef gjennom de siste 11 årene skal nå over i pensjonistenes rekker, og vi søker derfor hans etterfølger.Vi søker etter en tydelig og samlende leder som vil være med å videreutvikle Ytre Helgeland Brann og Redning som et brannvesen som er ledende på kompetanse, og sikre tryggheten til innbyggerne i vår region.Ansvar og hovedoppgaverØverste leder for YHBR Overordnet ansvar for å utvikle organisasjonens medarbeidere og ledere Videreutvikle samarbeidet med deltakende kommuner og eksterne samarbeidspartnere Videreutvikle YHBR som et framtidsrettet regionalt brannvesen Ansvar for plan, budsjett, økonomiske resultater. Samarbeid med administrasjonen i deltakerkommunene. Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger Gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser Brannsjefen inngår i 4-delt vaktordning (dreiende hjemmevakt) som innsatsleder brann og har bæreplikt på mobiltelefon og nødnettradio Presse og mediehåndteringKvalifikasjoner:Kvalifikasjoner i henhold til krav i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" kap. 7, § 7-11 Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole. Lang erfaring kan kompensere for kravet om utdanning. Solide lederegenskaper Tillitsvekkende og troverdig Evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon med et sterkt fagmiljø God innsikt i og forståelse for politiske prosesser Evne til å ta gode beslutninger under press Stor arbeidskapasitet, høy gjennomføringsevne og strukturert Beredskapsforståelse God skriftlig og muntlig fremstillingsevneVi ser etter en handlekraftig og samlende leder som vinner tillit med alle ansatte og kan utøve en positiv og god dialog med administrasjonen i deltakerkommunene. Vi søker en leder som kan kombinere strategisk arbeid med operativ handling.Vi tilbyrEn samfunnsnyttig og ansvarsfull jobb i et godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er spennende, faglig utviklende og varierte. Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger.Andre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som e r registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Brann og beredskapssektor
15.11.2019 Alstahaug
Alstahaug kommune har ledig 50 % stilling ved ServiceavdelingaSERVICEAVDELINGEN:Har som oppgave å drifte daglig og periodisk vedlikehold av kommunale, veg, gatelys, plasser, vann og avløpsanlegg. På vinterhalvåret er det beredskap for snøbrøyting og strøing. På sommerhalvåret er det anleggsarbeid som går på rehabilitering av vann og avløpsanlegg.VI TILBYRUtfordrende arbeidsoppgaver med nytt og moderne utstyr. Et trivelig arbeidsmiljø hvor alle er opptatt av samarbeid og trivsel i hverdagen Jobb med fokus på helse, miljø og sikkerhet Selvstendig jobbingArbeidsoppgaver:Drift og vedlikehold av vei-, vann - og avløpsanlegg Stillingen skal kunne inngå i beredskapsordning.. Andre arbeidsoppdrag som naturlig påfaller serviceavdelingenKrav til stillingen:Førerkort klasse: BE Relevant utdanning og erfaring. Kunne arbeide selvstendig og i team Løsningsorientert Kjennskap til maskiner Ha god helse slik at fysisk arbeid innen vann/avløpsmiljø kan utføres Må kunne norsk. Muntlig og skriftlig Personlig egnethet vektleggesDET ER ØNSKELIG MED Arbeidsvarslingskurs Kompetanse bevis for maskiner M2 og M4 Allsidig praksis Bruk av PC Lønn etter tariffAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Kommunal teknisk
15.11.2019 Alstahaug
Alstahaug kommune har ledig 50 % stilling ved ServiceavdelingaSERVICEAVDELINGEN:Har som oppgave å drifte daglig og periodisk vedlikehold av kommunale, veg, gatelys, plasser, vann og avløpsanlegg. På vinterhalvåret er det beredskap for snøbrøyting og strøing. På sommerhalvåret er det anleggsarbeid som går på rehabilitering av vann og avløpsanlegg.VI TILBYRUtfordrende arbeidsoppgaver med nytt og moderne utstyr. Et trivelig arbeidsmiljø hvor alle er opptatt av samarbeid og trivsel i hverdagen Jobb med fokus på helse, miljø og sikkerhet Selvstendig jobbingArbeidsoppgaver:Drift og vedlikehold av vei-, vann - og avløpsanlegg Stillingen skal kunne inngå i beredskapsordning.. Andre arbeidsoppdrag som naturlig påfaller serviceavdelingenKrav til stillingen:Førerkort klasse: BE Relevant utdanning og erfaring. Kunne arbeide selvstendig og i team Løsningsorientert Kjennskap til maskiner Ha god helse slik at fysisk arbeid innen vann/avløpsmiljø kan utføres Må kunne norsk. Muntlig og skriftlig Personlig egnethet vektleggesDET ER ØNSKELIG MED Arbeidsvarslingskurs Kompetanse bevis for maskiner M2 og M4 Allsidig praksis Bruk av PC Lønn etter tariffAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Kommunal teknisk
15.11.2019 Alstahaug
Helsesekretærstilling ved Sandnessjøen legekontorVi har ledig 100 % vikariatstilling som helsesekretær fra medio januar 2020 tom medio januar 2021.Beskrivelse avdelingSandnessjøen legekontor er et stort kontor med 9 fastlegehjemler alle er besatt, i tillegg har vi turnuslege/LIS 1. I perioder kan belastningen på kontoret være stor.Vi søkerVi søker primært helsesekretær, men andre med relevant utdanning og erfaring kan også søke. Det er et meget stabilt arbeidsmiljø både på sekretær og legeside. Vi søker derfor medarbeidere som i tillegg til sin grunnutdanning/ erfaring har gode evner til samarbeid, som kan tåle stor belastning i perioder, har evnen til å arbeide selvstendig.Grunnleggende datakunnskaper er nødvendig. Vi benytter CGM Journal.Lønn etter tariffReferanser bes oppgitt i søknaden.Andre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Helse
15.11.2019 Alstahaug
Helsesekretærstilling ved Sandnessjøen legekontorVi har ledig 100 % vikariatstilling som helsesekretær fra medio januar 2020 tom medio januar 2021.Beskrivelse avdelingSandnessjøen legekontor er et stort kontor med 9 fastlegehjemler alle er besatt, i tillegg har vi turnuslege/LIS 1. I perioder kan belastningen på kontoret være stor.Vi søkerVi søker primært helsesekretær, men andre med relevant utdanning og erfaring kan også søke. Det er et meget stabilt arbeidsmiljø både på sekretær og legeside. Vi søker derfor medarbeidere som i tillegg til sin grunnutdanning/ erfaring har gode evner til samarbeid, som kan tåle stor belastning i perioder, har evnen til å arbeide selvstendig.Grunnleggende datakunnskaper er nødvendig. Vi benytter CGM Journal.Lønn etter tariffReferanser bes oppgitt i søknaden.Andre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Helse
15.11.2019 Alstahaug
Er du barnehagelærer?Da har vi ledig stilling for deg i Stamnes barnehage i 100 % stilling.Stamnes BarnehageVi har 2 avdelinger med plass til 36 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen i ligger til et rolig område på Stamnes nær fjæra og åsen.I nærmiljøet finnes skole, idrettsanlegg, kirke, bibliotek og sentrum. Vi har et stort uteareal som gir mulighet for variert lek. Personalet hos oss har lang og bred erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø og trives å arbeide sammen. Humør er smittsomt -- det er viktig for oss å spre det gode humøret.Vi arbeider for at alle barn skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte og sikrer at barna utvikler seg gjennom lek, erfaring og samspill med andre.I Stamnes Barnehage trenger vi deg som:er faglig oppdatert og reflektertliker å være i utviklingelsker å være ute, leke og være på turhar gode samarbeidsevner og får frem det beste i deg selv og andrevet at barna lærer av deg som menneskebrenner for å legge til rette for stimulerende læringsmiljøhar gode ikt kunnskaperKrav til kompetanseBarnehagelærerutdanning.Vi vektlegger personlig egnethet.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervjuAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Adresse: Alstahaug - Oppvekst og kultur
19.11.2019 Alstahaug
Er du barnehagelærer?Da har vi ledig stilling for deg i Stamnes barnehage i 100 % stilling.Stamnes BarnehageVi har 2 avdelinger med plass til 36 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen i ligger til et rolig område på Stamnes nær fjæra og åsen.I nærmiljøet finnes skole, idrettsanlegg, kirke, bibliotek og sentrum. Vi har et stort uteareal som gir mulighet for variert lek. Personalet hos oss har lang og bred erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø og trives å arbeide sammen. Humør er smittsomt -- det er viktig for oss å spre det gode humøret.Vi arbeider for at alle barn skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte og sikrer at barna utvikler seg gjennom lek, erfaring og samspill med andre.I Stamnes Barnehage trenger vi deg som:er faglig oppdatert og reflektertliker å være i utviklingelsker å være ute, leke og være på turhar gode samarbeidsevner og får frem det beste i deg selv og andrevet at barna lærer av deg som menneskebrenner for å legge til rette for stimulerende læringsmiljøhar gode ikt kunnskaperKrav til kompetanseBarnehagelærerutdanning.Vi vektlegger personlig egnethet.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervjuAndre opplysningerAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Adresse: Alstahaug - Oppvekst og kultur
19.11.2019 Alstahaug
Miljøarbeider i Alstahaug kommune oppvekstLedig vikariat i miljøarbeider stilling 85 % med tjeneststed Sandnes barneskole.Beskrivelse avdelingSandnes barneskole er en 1-4 skole med ca 150 elever. Skole har egen SFO avdeling.ArbeidsoppgaverArbeid med barn som trenger støtte og hjelp til deltakelse i felleskapet i skole og SFO.Vi søker en medarbeider somHar erfaring med elever med særskilte behov. Er svømmedyktig - livredningskurs kan bli pålagt Har digitale ferdigheter Kan tilrettelegge og lede fysisk aktivitet og leksehjelp Er en tydelig positiv leder for barnegruppa Har gode samarbeidsevnerKrav til kompetanseUtdanning som Barne- og ungdoimsarbeider eller annen relevant kompetanse.Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethetAndre opplysningerVi kan tilby: Allsidige oppgaver og arbeidsområder Mange dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere Godt arbeidsmiljøAktuelle kandidater vil bli intervjuetAnsettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.SøknadsprosedyreAlle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Adresse: Alstahaug - Oppvekst og kultur
22.11.2019 Alstahaug

Rekrutteringskalender

 • NOV 15
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Alstahaug kommune