<  
>  

Asker kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Asker er en kommune i Akershus. Den er en forstadskommune til Oslo, og en stor del av befolkningen pendler dit. Asker har grense mot kommunene Bærum, Røyken og Lier. Navnet kommer av treslaget ask. Asker har det meste: fjord med spennende øyer og små øysamfunn, vide og åpne frodige daler, dyrket mark, kupert terreng, utfordrende bergvegger og dype skoger. Med andre ord et sted der man kan søke fred og ro, men også den andre ytterkant; et sted hvor bylivet yrer. Asker er et knutepunkt for tog, i og med at Spikkestadbanen og flytoget til Gardermoen begynner her. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Askerbanen er dobbeltsporet. Kronprinsfamilien bor på Skaugum i Asker. Befolkning 53 374 (2008)

Visjon

Askers visjon er - mulighetenes kommune. Asker har store muligheter for et rikt og aktivt liv på fritiden, det er et flott sted for alle alderskategorier, ikke minst for barn og ungdom.

Asker kommune er en stor organisasjon med mange muligheter for varierte og spennende arbeidsoppgaver. Vi ønsker at våre ansatte alltid skal være på jakt etter muligheter, og ikke begrensninger.

Antall ansatte

Asker kommune har ca 3300 ansatte, hvorav oppvekstsektoren(skoler, barnehager osv) og helse/sosial utgjør hovedtyngden av de ansatte.

Fakta om Asker kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Asker kommune

Sentrumsklinikken søker etter en legevikar i en 50-100% stilling med snarlig tiltredelse.Vikariatet har en varighet på 6 mnd med mulighet
31.12.2023 Asker
Jobbmuligheter i Asker kommune
Jobbmuligheter i Asker kommune

JOBB HOS OSS! Vil du være med når vi skal utvikle Asker til å være verdens beste sted å bo, med gode tjenester og tilbud til våre innbyggere? Vi vil trenge mange nye kollegaer i tiden fremover. Vi utfører viktig og meningsfylt arbeid hver dag - mangfold, felleskap og nytenkning bidar til at vi løser nye utfordringer , og skaper nye muligheter for våre innbyggere. Lyd- og lysteknikere, jordskiftere, arkitekter og ingeniører. Skoleassistenter, førskolelærere, sykepleiere, hjelpepleiere, sekretærer, arealplanleggere, kulturformidlere, byggesaksbehandlere, badevakter, lærere, vaktmestere, klubb-arbeidere, kokker, renholdere, miljøforvaltere, håndtverkere/fagarbeidere, helsesøstre, avfallssortering, maskinførere, økonomi, it-konsultenter, regnskapsførere, revisor, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, jurister, psykologer, terapeuter, miljøarbeidere og enda mange flere...

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (99)

Fakta om Asker kommune