<  
>  

Aure kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Aure er en kommune med ca 3600 innbyggere. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert mellom Kristiansund og Trondheim. Vi har et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst - og levevilkår for både små og store, blant annet full barnehagedekning. .

Visjon

Hva vil vi med kommunen vår De siste 10 – 15 år har vi opplevd en utrolig utvikling på mange områder i Aure/Tustna. Mye av dette har kommunene hatt en betydelig finger med i spillet for å få til, også økonomisk. Vi ønsker alle at denne utviklingen skal fortsette, og har ønsker og målsettinger på mange områder. Når det nå ser ut som kommunen må ta en tenkepause for å konsolidere stillingen må vi ikke glemme at vi tross alt har - og vil ha – et relativt godt tjenestetilbud. Men, det er vel naturlig at vi er mer opptatt av det vi ikke har fått til, enn det som er på plass. Det er slik ”verden går videre”. Nykommunen arbeider også med en ny kommuneplan. Her skal bl.a. visjoner og målsettinger for ønsket utvikling for kommunen vår nedfelles. Inntil denne plana med mål og visjoner er ferdig kan en minne om de intensjoner og målsettinger som ble vedtatt i forbindelse med sammenslåingen, nemlig: Hovedmål: Sikre en livskraftig distriktskommune. Delmål: Styrke grunnlaget for samordnet næringsutvikling og kulturliv i distriktet, herunder å få etablert bruforbindelse mellom Tustna og Aure. Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne gjennom et bredere faglig miljø i tjenesteytende enheter. Skape grunnlag for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser. Tale utad med større styrke og felles røst. Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de tilsatte. Når det gjelder prinsipp for organisering av den nye kommunen og ansatte sier intensjonsplanen: Både for den politiske og administrative strukturen er målet å lage en enkel og kostnadseffektiv organisasjon. Kommunestyrene har tidligere vedtatt å garantere at ingen skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. Det er likevel en målsetting med kommunesammenslåingen å redusere kostnadene. Medarbeidere som eventuelt blir overtallige vil kommunestyret forsøke å finne en løsning for gjennom omplassering og naturlig avgang.

Antall ansatte

Vi har ca 400 ansatte i vår kommune. Disse representerer 300 årsverk innenfor hele tjenesteytingen vår fra vugge til grav.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Aure kommune

Er du mellom 16 og 18 år? Er du glad, ansvarlig og selvstendig? Ønsker du en sommerjobb hvor du får
15.03.2023 Aure
Om stillingenAure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter, Hjemmetjenesten Aure, Hjemmetjenesten Tustna, Aure legekontor, Tustna legekontor, Habiliterings- og demensomsorg, Kommunalteknikk uteseksjon
15.03.2023 Aure
Jobbmuligheter i Aure kommune
Jobbmuligheter i Aure kommune
Vi har som andre distriktskommuner , en utfordring i å rekruttere nok helsepersonell, Sykepleiere og helsfagarbeidere er og blir en mangelvare. Med tanke på å rekrutere sykepleiere tilbyr vi lønn etter full annsiennitet for nyuydannede sykepleiere
Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede
Typiske muligheter for nyutdannede er innfor helsefagene. I løpet av en 5 årsperiode , vil det bli store utskiftninger innen skole.

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere
Jobbmuligheter (48)

Adresse

Rådhuset 6690 Aure