Aurskog-Høland kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Aurskog-Høland er en kommune i Akershus fylke. Det er den største kommunen i Akershus fylke målt i areal. Den grenser til Nes i nord, Eidskog, Sverige og Rømskog i øst, Marker, Eidsberg og Trøgstad i sør og Fet og Sørum i vest. Aurskog-Høland er den eneste norske kommunen som grenser mot to fylker og en annen stat. Skog dekker mesteparten av kommunen, men det er også mye godt jordbruksland. Elvene Haldenvassdraget og Hølandselva renner gjennom området. Et ledende grafisk konsern, PDC Tangen ligger her. Den elektriske Think-bilen produseres også her. Befolkning 14 126 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Aurskog-Høland kommune

Sektor Helse og rehabilitering Miljøarbeidertjenesten Avdeling MyrvangVi søker etter ny kollega! Vil du være med å utvikle tjenesten vår?Boveiledertjenesten avd. Myrvang er en del av Miljøarbeidertjenesten i Aurskog-Høland kommune, og har basen sin på Bjørkelangen. Ved Myrvang ferdigstilles 10 boenheter, nytt bygg for den kommunale avlastningen og kommunalt arbeids- og aktivitetssenter høsten 2019.Miljøarbeidertjenesten består i tillegg av Boveiledertjeneste avd Løken, Boveiledertjenesten Bjørkelangen og avlastning til foreldre som har barn og ungdom med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse som foreløpig er lokalisert i Riserveien på Aurskog, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt og omsorgsstønad. Tjenesten har et stort fokus på tjenesteutvikling.Tjenesten går en spennende tid i møte og vi trenger flere medarbeidere fordi vi er i vekst! Vil du være med i teamet vårt?Vi har følgende stillinger ledig:Vernepleier i 100 % fast stilling i turnusVed internt opprykk så kan kvalifiserte søkere bli vurdert til andre stillingsprosenter.Kvalifikasjoner:Bachelor i vernepleie. Annen relevant helsefaglig/pedagogisk bakgrunn kan bli vurdert.Erfaring fra arbeid med målgruppen.Ønskelig med erfaring i å jobbe etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 / skadeavverging/utfordrende adferd.Arbeidsoppgaver:I samarbeid med fagutviklingsvernepleierne sørge for at avdelingens ansatte er faglig oppdaterte, samt tilrettelegge for opplæring og utvikling.Veilede øvrig personale og oppfølging av mål og tiltak.Være med å utvikle tjenesten i henhold til lovverk, faglige, etiske og politiske krav.Bidra til utvikling av tjenesten blant annet via tjenesteområdets prosjekter.Samarbeide på tvers av avdelingene, tjenesteområder/virksomheter og spesialisthelsetjenesten.Samarbeide med tjenestemottakere, pårørende og verger.Koordinatoransvar.Arbeide etter prinsippene om målrettet miljøarbeid.Opprette og oppdatere individuelle mål og tiltaksplaner ut ifra vedtak.Tilrettelegge for og delta i tjenestemottakers aktiviteter og direkte arbeid med tjenestemottakere.Gi råd og veiledning, tilrettelegge og organisere tiltak for tjenestemottakere som trenger bistand.Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9.Personlige egenskaper:Har evne til nytenkning, er utviklings- og løsningsorientert.Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert.Søker bør ha kunnskap om og forståelse for helselovgivningen.Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftligGode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Evne til å arbeide både selvstendig og i team.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Søkere må ha førerkort.Vi tilbyr:Gode forsikrings- og pensjonsordningerGodt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.Politiattest må forevises før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksisRespekt : Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar: Vi tar ansvar og er til å stole påUtvikling : Vi ser muligheter og gjør noe med demService: Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig Adresse: 1940 Bjørkelangen
26.07.2019
Vi har 18 pasienter på avd. 1 -- både korttids og langtidspasienter. Avdelingen er en av tre avdelinger på sykehjemmet.Vi har ledig faste stillinger som hjelpepleier/omsorgsarbeider/ helsefagarbeider19 % med arbeid hver tredje helg + hinkehelg (ca. 4 ekstra helger pr. år)20,54 % med arbeid hver tredje helg + hinkehelg (ca. 4 ekstra helger pr. år)Ledig fra 01.08.2019Arbeidsoppgaver:Delta i avdelingens daglige arbeid, for å kunne gjøre kliniske vurderinger og fortløpende observere brukers helhetlige tilstand.Bidra til å styrke brukernes egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse.Bidra til økt aktivitet ved avdelingen.Samarbeide med bruker, pårørende, andre faggrupper og kommunens hjemmetjeneste.Kav til kompetanse:Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeiderGode norskkunnskaper -- muntlig og skriftlig.Erfaring fra kommunehelsetjeneste og/eller sykehus.Det er ønskelig med:Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal (Profil).Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.Erfaring fra lignende stillinger.Mulighet for å jobbe utover fast stilling som ringevikar v/fravær -- avdelingen har ønsketurnus.Vi vektlegger:At du ser muligheter og brukerens ressurser, og ikke er avhengig av faste rutiner, men trives med det uforutsigbare.Personlig egnethet og selvstendighet.Interesse for faget og tverrfaglig samarbeid, herunder kreves at man fortløpende tilegner seg ny kunnskap og jobber kunnskapsbasert.Vi kan tilby:Spennende faglige utfordringer med gode muligheter for personlig utvikling.Kollegaer med god kompetanse og godt humør.Lønn etter avtale.Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Politiattest må framlegges før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksisRespekt: Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar: Vi tar alle ansvar og er til å stole påUtvikling: Vi ser muligheter og gjør noe med demService: Vi opptrer åpent, ærlig og tydeligVirker dette interessant, ta kontakt med avdelingsleder Anita S. Ekeheien, tlf.: 67 20 50 14. Adresse: 1940 Bjørkelangen
01.08.2019
Sektor Helse og rehabilitering, Aurskog Sykehjem har ledig følgende hjelpepleierstilling:62 % fast hjelpepleier nattStillingen har for tiden vakter på natt og arbeid hver tredje helg med en ekstra helg hver 12. uke med arbeid dag/kveld.Ledig fra: 02.09.2019Aurskog sykehjem har tre somatiske langtidsavdelinger, sentralkjøkken- og vaskeri. Sykehjemmet har mye frivillighet og mange spennende aktiviteter for beboerne.Avdeling nord har for tiden fokus på ernæring og god matomsorg hvor alle ansatte er med og bidra til god matomsorg. I tillegg setter vi beboers individuelle behov foran våre egne rutiner. Videre er vi opptatt av å se muligheter og løsninger i stedet for å fokusere på problemene. Medbestemmelse og gode ideer verdsettes.Søkere må kunne snakke og skrive godt norsk.Krav til kompetanse:Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider med norsk autorisasjon.Krav til stillingen:Oppdatere seg faglig og tilegne seg kunnskap.Kunne arbeide selvstendig og i team.Evne til å ta ting på sparket og finne gode løsninger og opptre rolig.Arbeidsoppgaver:Ivareta pasientenes egne ressurser.Observere og vurdere endret helsetilstand.Se hver enkelt pasient og deres behov.Samarbeide tverrfaglig og med pårørende.Bruke dataverktøy i hverdagen.Ta ulike typer målinger.Vi søker en person som:Har interesse og engasjement for fagfeltet.Er god på kommunikasjon og samarbeid.Er løsningsorientert, endringsvillig og positiv.Representerer stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.Er lojal og har en trygghet i egen profesjon.Vi kan tilby:Et godt arbeidsmiljø.Ønsketurnus.Faglig utvikling og et godt fagmiljø.Trimrom og massasjestol.Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.Politiattest må framlegges før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksisRespek t: Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar : Vi tar ansvar og er til å stole påUtvikling : Vi ser muligheter og gjør noe med demService : Vi opptrer åpent, ærlig og tydeligHar du spørsmål, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Anita Hansen tlf: 67 20 50 91, eller e-post: anita.hansen@ahk.no Adresse: 1930 Aurskog
01.08.2019
Vil du jobbe i avdeling for kommunale medisinske tjenester (KMT)?Vi har akkurat flyttet inn i nytt Helsehus på Bjørkelangen og koser oss i nye, flotte lokaler.KMT er en avdeling bestående av legevakt, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og Helsehuset fastlegekontor. Avdelingen skal gi et helhetlig tjenestetilbud til pasienter med akutt oppstått sykdom eller skade og drifte et kommunalt fastlegekontor. Personalet vil rullere på arbeidsoppgaver og ansvar. Her vil utfordringer og spennende oppgaver stå i kø!KAD plasser er en del av samhandlingsreformens satsning for å hindre uhensiktsmessige innleggelser i spesialisthelsetjeneste. Dette skal være et tilbud før og istedenfor sykehusinnleggelse. Tjenesten gis ved akutt somatisk, psykisk eller rusrelatert sykdom som gjør at pasienten er i behov av kortvarig observasjon eller behandling.Har du lyst til å jobbe med akutt syke mennesker i et trygt, tverrfaglig, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø? Ønsker du å være med å bygge opp og forme en avdeling hvor utfordringer, varierte og spennende arbeidsoppgave blir din hverdag? Liker du å jobbe tverrfaglig med fokus på samarbeid og fleksibilitet?Synes du dette virker interessant? Da oppfordrer vi deg til å benytte denne sjansen til å legge inn en søknad.Vi har ledig:65,8 % vikariat som sykepleier på natt med arbeid 3. hver helg fra 01.09.19 -- 31.08.20.Helsefagarbeider eller sykepleierstudenter (med bakgrunn som fagarbeider) som innehar relevant erfaring kan også søke.Arbeidsoppgaver:Mottak av pasienter til avdelingen (KAD, legevakt, fastlege).Samtalemottak -- rådgivning, sette opp timelister, henvise videre etc.Mottak og håndtering av trygghetsalarmer.Vurdere, observere og behandle pasienter i avdelingen.Prøvetaking og annet laboratoriearbeid.Planlegge arbeidsdagen og ta selvstendige og raske beslutninger.Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser.Generelle oppgaver i avdelingen som sterilisering, internkontroller, rydding, varebestilling etc.Faglige kvalifikasjoner:Autorisasjon som sykepleier/helsefagarbeider.Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.Må inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.God observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse.Ønsket relevant erfaring fra akuttavdeling, fastlegekontor, legevakt eller observasjons/oppvåkningspost.Godt klinisk blikk og interesse for fagutvikling.Vi vektlegger:Evnen til målrettet og tverrfaglig arbeid.Fleksibilitet og god omstillingsevne. Du bør trives med ulike utfordringer og varierende arbeidsoppgaver i en travel, men interessant og faglig utviklende hverdag.Godt humør og positiv fremtoning.God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo.Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer.Vi tilbyr:En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og høy trivsel.Nye, flotte lokaler og mange flinke og trivelige arbeidskollegaer.Kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid.Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.God opplæring og tett oppfølging.Lønn etter avtale.Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.Politiattest må framlegges før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksis:Respekt : Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar: Vi tar ansvar og er til å stole påUtvikling : Vi ser muligheter og gjør noe med demService: Vi opptrer åpent, ærlig og tydeligSpørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder på legevakten, Hanne Nordby, tlf.: 934 29 632. Adresse: 1940 Bjørkelangen
01.08.2019
3 helgestillinger ved Rehab.- og korttidsavdelingen, Bjørkelangen sykehjemEr du utdannet helsefagarbeider eller sykepleier, eller er du under utdanning innenfor en av disse retningene, og vil bli en av våre kollegaer som er interessert i eldreomsorg, opptrening og tverrfaglig samarbeid? Ønsker du å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da bør du fortsette å lese stillingsannonsen!Bjørkelangen sykehjem ligger i Bjørkelangen sentrum, ca. 30 minutter fra Lillestrøm, med umiddelbar nærhet til bussforbindelse.Korttidsavdelingen består av totalt 18 plasser. Korttidsavdelingen har en god fagdekning med stor andel sykepleiere. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og høy kvalitet på tjenestene. Pasientene som kommer til oss kommer hovedsakelig rett fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/ eller opptrening, med sikte på å komme hjem, avlasting eller pasienter i palliativ fase. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både alder, diagnoser og problemstillinger. Det er en avdeling der endringer og variasjon er stikkord.Det er ansatt sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, pleieassistenter. Sammen utfyller vi hverandre.Aurskog-Høland kommune er i en prosess der sammenslåing står sentralt. Det vil i sykehjems-sektoren være spennende tider fremover, både på sektorplan og på avdelingsnivå. Dersom du tenker at dette kan være interessant, og ønsker å være en del av dette, så ser vi frem til å høre fra deg!Vi har ledig følgende stillinger:36 % med arbeid hver andre helg samt noen ukedager.17 % med arbeid hver tredje helg.14 % med arbeid hver tredje helg.Arbeidsoppgaver:Utøve helhetlig pleie og omsorg til pasienter etter gjeldene lover, krav og forskrifter.Samarbeid og kommunikasjon med pasient, pårørende, lege, sykehus og andre instanser.Ivareta pasientenes behov for pleie og omsorg.Dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging og daglig oppfølgingFokus på pasientenes egenmestring i hverdagen, og bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring.Vurdere og observere fortløpende brukers helhetlige tilstandGenerelle oppgaver i avdelingen.Krav til kompetanse:Autorisert helsefagarbeider, eller annen relevant fagutdannelse.Eller påbegynt relevant utdanning .Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, samt god innsikt i norsk helsevesen og kultur.Gode IKT-kunnskaper.Ønskede kvalifikasjoner:Erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal, gjerne kjennskap til Profil.Har erfaring fra tverrfaglig samarbeid.Erfaring fra sykehus og/eller fra kommunehelsetjeneste med pasienter innen f.eks. rehabilitering, neurologi, lungemedisin, infeksjonsmedisin, geriatri, psykiatri, demens eller onkologi, dette er ikke et krav men ønskelig.Har evne til nytenkning, og er utviklings- og løsningsorientert.Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å gjøre andre gode.Søker bør ha kunnskap om, og forståelse for helselovgivningen.Personlige egenskaper:Du er positiv, imøtekommende, løsningsorientert og fleksibel.Evne til å jobbe selvstendig og i team.Du tar medansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø.Du tar ansvar og viser interesse for pasientene, men også systemer og interne prosedyrer.Evne til å takle utfordringer og finne gode løsninger, er nytenkende og nysgjerrig.Vi tilbyr:Spennende faglige utfordringer med gode muligheter for personlig utvikling.En variert arbeidshverdag.En avdeling som er i en endringsprosess der du har mulighet til å påvirke.En tverrfaglig kollegagruppe.Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.Politiattest må framlegges før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksisRespekt : Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar : Vi tar ansvar og er til å stole påUtvikling : Vi ser muligheter og gjør noe med demService : Vi opptrer åpent, ærlig og tydeligØnskes ytterligere informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Marita Hoftvedt, tlf.: 476 01 465. Adresse: 1940 Bjørkelangen
05.08.2019
Aurskog Sykehjem, avdeling syd, har ledig følgende sykepleierstillinger:100 % fast sykepleierstilling fra 01.09.2019.Stillingen innehar turnusmed arbeid på dag og kveld og hver 3. helg.70 % fast sykepleierstilling. Ønskes større stilling, er dette mulig.Stillingen innehar turnus med arbeid på dag og kveld og hver 3. helg.Stillingen er ledig fra 02.01.2020100 % sykepleierstilling i foreldrepermisjon fra 01.09.2019 til 31.03.2020Stillingen innehar turnusmed arbeid på dag og kveld og hver 3. helg.Avdeling syd har 20 plasser, samt et eget palliativrom med omsorg for alvorlig syke og døende og deres pårørende.Vi har høy faglig kompetanse både med sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Vi er en aktiv avdeling og gjør mye for våre beboere, og har fokus på riktig medisin til eldre. Aktivisering og positivt innhold i hverdagen er viktig for oss.Det er ikke kjedelig å jobbe på Aurskog sykehjem. Vi har stort spenn av diagnoser og komplekse sykdomsbilder. Du får opprettholde de fleste sykepleieprosedyrer som bl.a. infusjoner/transfusjoner, blodprøver, sårprosedyrer, aktiv og palliativ behandling.Vi behandler så mye vi kan på sykehjemmet, og prøver å unngå sykehusinnleggelse.Vi søker sykepleier som har følgende kvalifikasjoner :Glad i å jobbe med eldre.Vektlegger kompetanse, kvalitet og bidrar til et godt arbeidsmiljø.Tenker innovativt og ser gode løsninger for å bedre kvaliteten på tjenesten.Fokuserer på videreutvikling.Krav til stillingen:Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier.Gode muntlig og skriftlig norskkunnskaper.Gode datakunnskaper.Å kunne jobbe i teamarbeid på tvers av fagkompetanse.Personlig egnethet, relevant praksis og videreutdanning vil bli vektlagt i ansettelsen.Stillingens arbeidsoppgaver:Relevante sykepleieprosedyrer og stell av pasientene.Primærsykepleie og gruppelederansvar.Undervisning og veiledning for kollegaer.Samtaler og tett kontakt med pårørende.Forberede og utføre legevisitter.Sykepleiertekniske oppgaver knyttet til utredninger, prøvetaking og behandling på avdelingen.Vi vektlegger:Tverrfaglighet . Dette forutsetter at alle fagpersoner arbeider sammen i et team mot felles mål.Et tett samarbeid mellom avdelingene og øvrige tjenester i kommunen.Fleksibilitet . At du er løsningsorientert og ser driftens og brukernes ressurser og muligheter. At du ikke er avhengig av faste rutiner, men trives med det uforutsigbare.Lojalitet . At du er pliktoppfyllende og har et eieforhold til din arbeidsplass.Høy fagligkompetanse og interesse for sykepleie til eldre.Vi kan tilby:Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse.Sykepleierfaglig miljø med spennende utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling.Ønsketurnus.Gode ordninger i jul- og påske-turnuser.Bonusordning på ekstra helger i sommerhalvåret.Gode forsikrings- og pensjonsordninger.Politiattest må framlegges før tiltredelse.Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksisRespek t: Alle har rett til å bli tatt på alvorAnsvar : Vi tar ansvar og er til å stole påUtvikling : Vi ser muligheter og gjør noe med demService : Vi opptrer åpent, ærlig og tydeligØnskes ytterligere opplysninger om stillingene, kan du kontakte avdelingsleder Elisabeth Rye, tlf.: 67 20 50 81 / 920 87 431, eller e-post: elisabeth.rye@ahk.no Adresse: 1930 Aurskog
15.08.2019

Rekrutteringskalender

  • JUL 26
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Aurskog-Høland kommune