<  
>  

Etterretningstjenesten

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Etterretningstjenesten

Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4292552618 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vi søker deg med kunnskap og erfaring innen nettverksinfrastruktur og som ønsker nye utfordringer. Hos oss vil du ikke jobbe med tradisjonell IT-drift, men bidra til å utvikle og vedlikeholde spesialsystemer. Stillingen inneholder alt fra bidrag i daglige operative aktiviteter, til arbeid med langsiktig design og utvikling med mulighet for selv å påvirke vektleggingen. Som en del av et teknologisk fagmiljø med fokus på operative leveranser, vil du ha mulighet til utvikle dine tekniske ferdigheter og benytte de til å løse problemer på en kreativ måte.ArbeidsoppgaverBidra til utvikling og drift av infrastruktur til støtte for operative systemerSette opp rutere, servere, innhentingssystemerPlanlegge, risikovurdere og administrere trafikkflyt via ruting, vlan og tunneleringSystemovervåking og managementKvalifikasjonerDet kreves:For overingeniør:Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor relevant teknisk fagområde (informatikk, datateknikk, telematikk o.l.). Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanningFor senioringeniør:Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå innenfor relevant teknisk fagområde. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivåGod teknisk innsikt og sikkerhetsforståelseDet er ønskelig med:Kompetanse knyttet til design, oppsett, drift og konfigurasjon av nettverk, trådløs kommunikasjon, loT, hardware, firmware, ruting, vlan, tunnelering, linux og M2M kommunikasjonScripting/programmeringsferdigheter, gjerne innen praktisk anvendbare høy-nivåspråk, f.eks. PythonSærskilte krav:God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelskSøkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringFor ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktetStillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktPersonlige egenskaperVi søker deg som er kreativ, evner å ta initiativ, har integritet, teknisk interesse og gode samarbeidsevner.Vi tilbyrStilling: overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181)Lønn: for overingeniør (kode 1087) kr. 552 800-640 200 (lønnstrinn 62-70) og for senioringeniør (kode 1181) kr. 615 900-704 900 (lønnstrinn 68-75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasseArbeidssted: OsloKontaktinformasjonFaglige spørsmål, 23094884ArbeidsstedLutvannsveien 60 0676 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4292552618 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.10.2020
21.10.2020 Oslo
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4292543365 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å bidra til at norske myndigheter får rettidig, pålitelig og relevant kunnskap om digitale trusler fra fremmede stater? Er du en samlende leder som motiverer dine ansatte og stimulerer til egenutvikling?Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Følger du med på teknologitrender, det digitale trusselbildet og liker å jobbe med mennesker? Da kan du være den rette kandidaten til ledig stilling som kontorsjef i kontor for digitale trusler. Som kontorsjef vil du lede et kompetansetungt teknisk fagmiljø i vekst som blant annet produserer underlaget til Etterretningstjenestens overordnede vurderinger av trusselen i det digitale rom, herunder Etterretningstjenestens åpne vurdering (https://forsvaret.no/fokus).ArbeidsoppgaverLede, planlegge og organisere virksomheten innen kontoret, og ivareta helhetlig utvikling av kontorets personell, oppgaver og prioriteterKvalitetssikre arbeidet og produksjonen innenfor kontorets ansvarsområder og sikre at produktene er i samsvar med fastsatte kravKontrollere og følge opp resultatoppnåelseKoordinere og tilrettelegge for samarbeid mellom kontoret og øvrige interne organisasjonsledd innenfor fagområdet, samt med eksterne samarbeidspartnereFølge opp og sikre at kontoret ivaretar sikkerhetsbestemmelser og legalitetskravKvalifikasjonerDet kreves:Bachelorgrad innenfor ledelse, administrasjon, samfunnsvitenskap, realfag eller teknisk-vitenskapelige fag. Lang erfaring/utvist realkompetanse kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skoleRelevant tjenesteerfaring innen et av fagområdene: digitale trusler, IKT-sikkerhet, kontraetterretning eller e-produksjon genereltLedererfaringGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneDet er ønskelig med:Mastergrad innen relevante fagområderGod kunnskap om hendelser og trusselaktører i det digitale rom kjent gjennom åpne kilder (APT)Etterretningsrelatert tjenesteerfaringSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringFor ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktetStillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktPersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.Vi tilbyrStilling: kontorsjef (kode 1054) Lønn: kr. 667 200-765 100 (lønnstrinn 72-78) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse Arbeidssted: OsloKontaktinformasjonFaglige spørsmål, 23094189ArbeidsstedLutvannsveien 60 0676 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4292543365 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.10.2020
21.10.2020 Oslo
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4299363162 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din personlige- og faglige utvikling.Ved kontor for fartøysdrift er det ledig stilling som maritim rådgiverbemanning. Fartøykontoret ivaretar rederiansvaret for tjenestens fartøyer i tråd med sivilt og militært regelverk. Din hovedoppgave vil være daglig personellforvaltning, planlegging og koordinering mannskapsbytter. I tillegg til å støtte den løpende driften av fartøyene vil du som maritim rådgiver medvirke til videreutvikling av rutiner og systemer, utarbeide planer og iverksette tiltak for langsiktig kompetanse- og karriereutvikling. Vi søker er positiv og service innstilt rådgiver som trives med å støtte/motivere andre mennesker.Vi tilbyr en fast stilling ved vårt kontor i området Harstad/Evenes. Det må påregnes en del reiseaktivitet og fleksibel arbeidstid.ArbeidsoppgaverSaksbehandling og rådgivning vedrørende rekruttering, bemanning og hyrespørsmålPlanlegge og koordinere mannskapsbytter, og delta i planlegging av verkstedopphold mvOppfølging av sykemeldinger, samt verne-, miljø- og velferdstjenesten. Koordinere regelmessige møter med hovedtillitsvalgteUtføre annen administrativ saksbehandling og utredning innen kontorets virkeområdeKvalifikasjonerDet kreves:Bachelornivå tilsvarende innen økonomi, administrasjon eller personalledelse. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanningErfaring fra HR/personal arbeidDet er ønskelig med:Erfaring fra tilsvarende stilling i rederi-/maritim næringMaritim utdannelse ønskelig, men ikke et kravProsjekt-/konsulenterfaring innen kultur og endringsledelseKjennskap til Forsvarets organisasjonSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringFor ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktetStillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner, ordenssans, god HMS innstilling og stå på humørGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/engelskVi tilbyrStilling: Rådgiver (kode 1434)Lønn: kr 552 800 -- 640 200 /lønnstrinn 62 - 70 i henhold til gjeldende HovedtariffavtaleKontaktinformasjonFaglige spørsmål, 2309 4215Arbeidssted9403 HarstadSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4299363162 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.10.2020
27.10.2020 Harstad
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4297904835 Presentasjon av stillingen:Forsvarets stasjon Varanger står foran store endringer i sine teknologiske løsninger og bygger nå opp et av de mest spennende utviklingsmiljøene i Finnmark. Stasjonen har den siste tiden gjennomført betydelige moderniseringer av lokalitetene, og nå ansetter nå utviklere som vil være med på videre modernisering.Det er ledig en fast og en midlertidig stilling som programvareutviklere ved Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø. Den midlertidige stillingen har varighet ut 2021 med mulighet for forlengelse.Utviklermiljøet vårt styrkes betraktelig og våre nye medarbeidere vil inngå i et team av utviklere. Du må derfor både kunne jobbe selvstendig samtidig som du vil bidra med gode faglige løsninger innad i teamet. Faglig veiledning og opplæring inn mot andre fagmiljøer vil også være en del av stillingene.Hvis du liker faglige utfordringer, ønsker en spennende jobbhverdag, er initiativrik med god sosial kompetanse, håper vi du søker jobb hos oss!ArbeidsoppgaverStillingens hovedoppgave vil være å utvikle og prosjektere ny programvare, samt vedlikehold av eksisterende programvare og datasystemer.KvalifikasjonerDet kreves:Bachelorgrad eller tilsvarende fortrinnsvis innen teknisk naturvitenskaplige fag eller informatikk Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, kunne kompensere for manglende formell utdanning utover lavere teknisk utdanningDet er ønskelig med:Erfaring innen maskinlæring, fjernanalyse, design av GUI, SQL/NOSQL og applikasjonsutviklingLinuxkompetanse.Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrigMastergrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskaplige fag eller informatikkSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelseStillingen er underlagt beordringsplikt (gjelder kun den faste stillingen), jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktMeget gode språkkunskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.Personlige egenskaperSkriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.Vi tilbyrStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62-70/ kr 552 800 -- kr 640 200 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det tilstås et tillegg på kr 8000 brutto pr år. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og jobbe i Finnmark? Sjekk ut www.vds.no. Der finner du mye nyttig informasjon, blant annet om muligheter og økonomiske fortrinn.Forsvarets stasjon Varanger ligger i naturskjønne omgivelser utenfor Vadsø by, og har en moderne bygningsmasse med trivelig kantine og et variert velferdstilbud. Det finnes muligheter for leie av hytter og fritidsbåt. Bedriftsidrettslaget er aktivt innenfor ulike fritidsaktiviteter.KontaktinformasjonFaglige spørsmål: , 78 95 70 19Arbeidssted9800 VadsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4297904835 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.10.2020
30.10.2020 Vadsø
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4295394675 Presentasjon av stillingen:Forsvarets stasjon Varanger står foran store endringer i sine teknologiske løsninger og bygger nå opp et av de mest spennende utviklingsmiljøene i Finnmark. Stasjonen har den siste tiden gjennomført betydelige moderniseringer av lokalitetene, og nå ansetter nå utviklere som vil være med på videre modernisering.Vi ansetter nå fullstack systemutviklere til å være med på å lage gode verktøy for å varsle om ytre trusler mot Norge. Du kan gjerne trives best med enten back-end eller front-end programvareutvikling, men du er heller ikke redd for å gjøre innsats i hele «stacken».Som teknolog vil du ha frihet rundt teknologivalg, men vi håper også du trives med Java og React, liker smidige utviklingsprosjekter, scrum og devops-motoder. Ser du i tillegg verdien i «Continuous Delivery» og kortest mulig tid fra utvikling til produksjon, eller synes det er spennende med lagringsteknologier som NoSQL og databaser vil det være lett for deg å finne både inspirasjon og mening i hverdagen hos oss.Hos oss vil du jobbe med utfordringer knyttet til store datamengder, få være med å påvirke Etterretningstjenestens modernisering av arbeidsmetoder og aktivt drive fagmiljøet vårt fremover. Mangler du erfaringen som kreves til en fullstack systemutvikler ansetter vi også programvareutviklere, se vår utlysning her: https://99007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4297904835?link_source_id=0ArbeidsoppgaverUtvikling av løsninger for prosessering, databehandling, fremvisning av og interaksjon med dataVidereutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner og løsningerBidra aktivt til kompetansehevingBistå brukermiljøene med ytelsesforbedringer og feilsøkingKvalifikasjonerDet kreves:Erfaring med applikasjonsutviklingFor tilsetting som overingeniør kreves det bachelorgrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanningFor tilsetting som senioringeniør kreves det mastergrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgradDet er ønskelig med erfaring på følgende områder:Java/Javascript, Angular.js, HTML, CSS, React, Node.js, Linux, ux og ui. Erfaring med agil arbeidsmetodikk, devops metoder, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsningerSærskilte krav:Meget gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelskSøkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringFor ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktetStillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper som samarbeidsevne, vurderingsevne, resultatorientert, kreativitet og initiativ, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektleggesVi tilbyrStilling: Overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181) Lønn: kr 552 800 -- 640 200 (lønnstrinn 62 -70) for overingeniør, kr 615 900 -- 704 900 (lønnstrinn 68 - 75) for senioringeniør, i henhold til gjeldende HovedtariffavtaleGode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og jobbe i Finnmark? Sjekk ut www.vds.no. Der finner du mye nyttig informasjon, blant annet om muligheter og økonomiske fortrinn. Forsvarets stasjon Varanger ligger i naturskjønne omgivelser utenfor Vadsø by, og har en moderne bygningsmasse med trivelig kantine og et variert velferdstilbud. Det finnes muligheter for leie av hytter og fritidsbåt. Bedriftsidrettslaget er aktivt innenfor ulike fritidsaktiviteter.KontaktinformasjonFaglige spørsmål:, 78 95 70 19Arbeidssted9800 VadsøSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4295394675 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.10.2020
30.10.2020 Vadsø
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4299536918 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vi søker etter deg som ønsker å jobbe med teknisk analyse av kommunikasjons- og radarsignaler! Hvis du er interessert i analytisk arbeid innenfor emner som signalbehandling, digitalteknikk og kommunikasjonsteori så kan du være rett kandidat for denne stillingen. Som analytiker vil du inngå i et fagmiljø hvor alle motiveres av utfordringene ved å analysere signalformer knyttet til kommunikasjons- og radarssystemer. God kjennskap til forsvaret og interesse vedrørende militærtekniske problemstillinger er en fellesnevner for teamet. Sammen med teamet vil du være med å bidra til Etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag ved å fremskaffe informasjon om potensielle motstanderes sensorer og systemer.Stillingens hovedoppgave er tenkisk analyse av kommunikasjons- og radarsignaler.ArbeidsoppgaverUtføre signalteknisk analyse av kommunikasjons- og radarssingalerBidra i interne oppdragsprosesserStøtte aktuelle miljøer i ForsvaretKvalifikasjonerDet kreves:Bachelorgrad innen teknisk/naturvitenskaplige fag. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, kunne kompensere for manglende formell utdanning utover lavere teknisk utdanningRelevant operativ erfaring innenfor fagområdetGod kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvarets virksomhetDet er ønskelig med:Utdanning innenfor signalbehandling, kommunikasjonsteori eller elektronikksystemerGod kjennskap til relevante verktøy, metoder, teknikk og militærtekniske problemstillingerSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelseStillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringspliktDet kreves gode engelskkunnskaperPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper som samarbeidsevner, motivasjon, skriftlig og muntlig fremstillingsevner samt resultatorientert holdning vektlegges.Vi tilbyrStilling: Overingeniør (kode 1087)Lønn: Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62 -- 70 / kr 552 800 -- 640 200 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.KontaktinformasjonFaglige spørsmål, 23094590ArbeidsstedLutvannsveien 60 0676 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4299536918 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.10.2020
30.10.2020 Oslo
Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4296986017 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasseEn av Etterretningstjenestens avdelinger har ledig vikariat som rådgiver innen objektsikkerhet. Vi søker deg som er serviceinnstilt, løsningsorientert og har interesse for, og erfaring fra arbeid med sikkerhet. Vikariatet har varighet til og med 30.06.2025 med mulighet for forlengelse.Stillingens hovedoppgave vil være å planlegge, lede og koordinere objektsikkerhet i avdelingen, samt bistå i øvrig sikkerhetsarbeid.ArbeidsoppgaverPlanlegge, lede og koordinere objektsikkerhetsarbeidet i avdelingenHolde avdelingsledelsen orientert om vesentlige saker og utarbeide dokumentasjon og beslutningsgrunnlag, innen objektsikkerhetsspørsmålBistå i koordinering av den daglige sikkerhetstjenesten i hele avdelingen og til å holde kontroll med at klareringer og autorisasjoner i avdelingen er gyldige i henhold til regelverketKvalifikasjonerDet kreves:Bachelor eller tilsvarende innen relevant fagkrets. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanningRelevant erfaring innen sikkerhetsarbeidDet er ønskelig med:Master eller tilsvarende innen relevant fagområdeGod kjennskap til Forsvarets og Ettteretningsstjenestens virksomhetErfaring fra ASO-stilling i ForsvaretSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklareringFor ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke inneha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktetGode engelskkunnskaperPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper som vureringsevne, skriftlige og muntlige fremstillingsevner og samarbeidsevner vektlegges ved tilsetting.Vi tilbyrStilling: Rådgiver (1434)Lønn: 552 800 - 640 200/lønnstrinn 62 - 70 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.KontaktinformasjonFaglige spørsmål, 23094433ArbeidsstedLutvannsveien 60 0676 OSLOSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:EtterretningstjenestenReferansenr.:4296986017 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 02.11.2020
02.11.2020 Oslo

Rekrutteringskalender

 • OKT 21
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

0015 OSLO