Bjerkreim kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Bjerkreim er en kommune i Rogaland. Den grenser i nord til Gjesdal, i øst til Sirdal, i sør til Eigersund, og i vest til Hå og Time. Funn fra steinalderen dokumenterer at det har vært bosettinger i Bjerkreim så langt tilbake som 5000–6000 år. I samme område ligger Auglend med tydelige merker etter langhus. Næringslivet i Bjerkreim har alltid vært preget av bønder, og særskilt sauehold har vært en sentral næring. Bjerkreim kommune er den 2. største sauekommunen i Norge. Bjerkreim har en rik og variert natur. Befolkning 2 579 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune søker lærlinger i følgende fagretninger fra høsten 2020:Barne- og ungdomsarbeiderfagetHelsearbeiderfagetSøkere må ha fullført VG1 og VG2 innen det aktuelle fagområdet. Ansettelse skjer ihht. gjeldende lov- og avtaleverk for lærlinger i kommunal virksomhet. Turnustjeneste er aktuelt for lærlinger i helsearbeiderfaget.LønnsvilkårLønn etter gjeldene hovedtariffavtale.Bjerkreim kommune tilbyrPositivt arbeidsmiljøInteressante og varierte arbeidsoppgaverGode pensjons- og forsikringsordningerPolitiattestPolitiattest må leggjast fram før oppstart i stillingaSøknad sendesVi oppfordrer til å søke elektronisk via vårt rekruteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt vår serviceavdeling.Bjerkreim kommune tlf.: 51 20 11 00Vi gjør oppmerksom påHovedregelen i offentlighetssloven er at stillingssøkerne skal være offentlige jf. §25. Skulle du likevel ha et ønske om at din søknad skal unntas offentlighet må dette begrunnes i søknaden. Adresse: Bjerkreim kommune
09.02.2020 Bjerkreim

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere