Eidsvoll kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Eidsvoll er en kommune i Akershus og navnet på tettstedet som er administrasjonssenteret i kommunen. Eidsvoll kommune grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal, i sørøst til Nes, i sør til Ullensaker, og i vest til Nannestad og Hurdal. Eidsvoll er i dag mest kjent for Grunnloven av 1814 som ble underskrevet i Carsten Ankers bolig, Eidsvollsbygningen den 17. mai 1814. Eidsvoll er en industri- og landbrukskommune (skogbruk og jordbruk). Høyeste punkt er Mistberget 663 moh som er synlig fra de fleste steder i bygda. Kommunen ligger ved E6 og Dovrebanen like nord for Oslo lufthavn på Gardermoen. Hurdalsjøen ligger i kommunen. Norges største innsjø, Mjøsa, ligger i nord og elva Vorma renner sørover gjennom kommunen. Kommunesenteret ligger ved Vorma nær Eidsvoll stasjon og kalles Sundet eller Eidsvoll sentrum. Befolkning 20 123 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Eidsvoll kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4100599185 Presentasjon av stillingen:Avdeling Aktivitet og bistand er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen består av åtte boliger med heldøgnsbemanning og et aktivitetssenter.Avdeling Aktivitet og bistand har følgende stilling ledig:100 % stilling som boligleder ved Helge Neumannsveg, dagtid, 60% administrasjonstid og 40% miljøtid.Tjenestestedet er et bo og avlastningstilbud og gir per nå tjenester til fire tjenestemottakere. Tjenesten er tilknyttet et aktivt og engasjert fagmiljø med ca. 11 årsverkArbeidsoppgaverFaglig og personalmessig ansvar for tjenestestedet og dets ansatteDelt økonomiansvar med rapportering til avdelingslederAnsvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverkBidra til at avdelingens og virksomhetens resultatmål nåsKvalifikasjonerRelevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis vernepleier.Lederutdanning og/eller erfaringErfaring med målgruppen utviklingshemmede og kapittel 9 i Helse og omsorgstjenestelovenDet er en fordel med kjennskap til CosDoc fagsystem, GAT turnussystem og Agresso økonomisystemGode datakunnskaper genereltFørerkort klasse B (må disponere egen bil).Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)Det vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet.Det konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldene stillingsbeskrivelse.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å utvikle, motivere og engasjere ansatteEvne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendigEr ansvarsbevisst og påliteligEndrings- og omstillingsevnePositiv og serviceorientert holdningVi tilbyrEtt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utviklingSamarbeide med faglig dyktige kollegaerDeltakelse i avdelingens ledergruppeGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenDeltakelse på bedriftsidrettslige aktiviteterLønn etter avtale.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Aktuelle søkere må påregne innkalling til intervju. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen..Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonInger-Lise Hansen, Avdelingsleder, 66107669ArbeidsstedEidsvollNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Søknadsfrist: 23.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4100599185&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
23.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4112402491 Presentasjon av stillingen:Feiring 1-10 skole ligger vakkert til ved Mjøsa i bygda Feiring. Vi har 120 elever; 90 på barnetrinn og 30 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. Ledelse og kollegiet har over mange år jobbet med aksjonsforskning som metode for å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Vi har i dag 13 lærere med høy kompetanse og engasjement. Skolen er bygd opp med tanke på kollektive læringsprosesser, tillit, fleksibilitet, variasjon og engasjement. Skolen er en aktiv nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet.ArbeidsoppgaverAdministrativ ledelse av skolen, herunder økonomisk planlegging, budsjettansvar, resultatoppfølging og personalledelsePedagogisk ledelse med fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring, læringsmiljø, læringsutbytte og digitaliseringDeltakelse i jevnlige ledermøter for felles utvikling av skolene i EidsvollKvalifikasjonerPedagogisk kompetanse ¿ høyskole-/universitetsnivåLedererfaringKan vise til oppnådde resultater fra endrings-og utviklingsarbeid i skolenGod kompetanse i økonomistyring og resultatoppfølgingGod digital forståelsePersonlige EgenskaperDu er ambisiøs og bidrar til at skolen kan nå sine målDu har en engasjerende og motiverende lederstilDu er god på relasjonsbyggingDu ser etter stadig forbedring og har stor gjennomføringsevneVi tilbyrEn svært spennende jobb i et fagmiljø med høy kompetanseLedernettverkUtviklende arbeidsmiljøSpennende arbeidsoppgaverLønn etter avtaleGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidMinst to referanser skal oppgis i søknaden.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonRune Holm, virksomhetsleder Skole, 66 10 70 25 / 402 42 248ArbeidsstedFeiringNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Søknadsfrist: 25.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4112402491&company_id=2502853344&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
25.08.2019 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4115219485 Presentasjon av stillingen:Avdeling Aktivitet og bistand underlagt virksomheten Helse og bistand, gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.Avdelingelingen har følgende helgestilling ledig:Mattisholtet 118: 14%, fast, turnus, arbeid hver tredje helg.ArbeidsoppgaverBistand og oppfølging til brukers daglige gjøremålMålrettet miljøarbeidSamarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle instanserDokumentasjon og rapportere i Cos Doc.KvalifikasjonerHelsefagarbeider. Andre med relevant kompetanse og erfaring kan vurderes. Vernepleierstudenter og helsefagarbeiderelever oppfordres til å søke.Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)DatakunnskaperFørerkort klasse BDet vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet. Det konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldende stillingsbeskrivelse.Før tiltredelse må søker foreta eventuelle nødvendige obligatoriske helsekontroller, samt fremlegge godkjent politiattest.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige EgenskaperBrukerorientert og innehar profesjonelle ferdigheterEngasjert og tar initiativGod til å samarbeide og jobbe selvstendigBidrar til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrEtt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utviklingSamarbeide med faglig dyktige kollegaerGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenStillingen avlønnes i samsvar med hovedtariffavtalenArbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonAnne Gro Minge Knutsen, Boligleder, 66107662ArbeidsstedEidsvoll VerkNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 14%% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 28.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115219485&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
28.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4115218124 Presentasjon av stillingen:Avdeling Aktivitet og bistand er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdelingen består av åtte boliger og et aktivitetssenter.Vernepleier (fortrinnsvis) eller annen helse- og sosialfaglig utdanning, 50 % fast stilling, turnus, arbeid hver tredje helgArbeidsoppgaverTilrettelegge for, og gi gode tjenester i henhold til vedtakMålrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behovPrimærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanserAktivisering og bistand i daglige gjøremålSikre riktig og nødvendig dokumentasjonMedansvar for fagutvikling og opplæringBidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk.Legemiddelhåndtering.KvalifikasjonerBachelor, fortrinnsvis vernepleier - andre med relevant høyskoleutdanning kan vurderesAutorisasjon i fagetFørerkort klasse B (må disponere egen bil)Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)Det vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethetDet konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldene stillingsbeskrivelseUtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperDu er selvstendig og reflektertDu har gode kommunikasjon og samarbeidsevnerDu er bevisst på egne holdninger og verdierDu er ansvarsbevisst og strukturertDu liker å arbeide i team samtidig som du evner å arbeide selvstendigVi tilbyrEt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utvikling gjennom eksterne og interne kursSamarbeide med faglig dyktige kollegaerGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenStillingen avlønnes etter avtaleVed tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen.KontaktinformasjonAnne Gro Minge Knutsen, Boligleder, 66107662ArbeidsstedEidsvoll VerkNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 50% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 28.08.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4115218124&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
28.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117353095 Presentasjon av stillingen:Avdelingen er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.Vi har følgende stilling ledig:Vernepleier - 100 % stilling. Turnus med arbeid 4.hver helg. Minst 1 fagdag i uka og ca 1 kveldsvakt i miljøet. Ledig pr. dags datoArbeidsoppgaverUtarbeide faglige rutiner og planer for tjenestemottakerVeiledningsansvar i samarbeide med dyktige kollegaerKoordinatorrolleMålrettet miljøarbeid, og håndtering av utfordrende adferdArbeide etter vedtak kap. 9 Helse- og omsorgstjenestelovenSamarbeid med brukere, pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanserKvalifikasjonerVernepleierutdannet. Erfaring med å jobbe med utfordrende atferd og kjennskap til kap 9.Førerkort klasse B (må disponere egen bil)Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)DatakunnskaperDet vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige EgenskaperGode samarbeidsevnerEvne til å inspirereEvne til fleksibilitet og til selvstendig arbeid under pressAnsvarsbevisst og påliteligPositiv og serviceorientert holdningKan gi veiledningVi tilbyrEt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utviklingSamarbeide med faglig dyktige kollegaer.Delaktig i faggrupper, avdelingsmøter, fagforum etcGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenLønn etter avtaleArbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk misstanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglove §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stillinger.KontaktinformasjonKarin Emilie Finneide, Avdelingsleder, 66 10 76 58 eller 41 90 41 72, karin.emilie.finneide@eidsvoll.kommune.noArbeidsstedEidsvoll VerkNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117353095&company_id=2547677936&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117836439 Presentasjon av stillingen:Avdeling aktivitet og bistand underlagt virksomheten Helse og bistand gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.Avdeling aktivitet og bistand har følgende stilling ledig ved Dalsliene:Helsefagarbeider, 46,36% fast stilling i turnus, arbeid to av seks helgerArbeidsoppgaverBistand og oppfølging til brukers daglige gjøremålMålrettet miljøarbeidSamarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle instanserDokumentasjon og rapportere i Cos Doc.KvalifikasjonerHelsefagarbeiderGode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)DatakunnskaperFørerkort klasse BDet vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet. Det konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldende stillingsbeskrivelse.Før tiltredelse må søker foreta eventuelle nødvendige obligatoriske helsekontroller, samt fremlegge godkjent politiattest.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige EgenskaperBrukerorientert og innehar profesjonelle ferdigheterEngasjert og tar initiativGod til å samarbeide og jobbe selvstendigBidrar til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrEtt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utviklingSamarbeide med faglig dyktige kollegaerGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenStillingen avlønnes i samsvar med hovedtariffavtalenArbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Aktuelle søkere må påregne innkalling til intervju. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonLars Gill, Boligleder, 90265637ArbeidsstedEidsvollNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 46,36%% Fast Antall stillinger: 1 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117836439&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117900867 Presentasjon av stillingen:Avdeling Aktivitet og bistand er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til voksne og barn som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdelingen består av 8 boliger og 1 aktivitetssenter.Avdelingen har følgende vikariat ledig:Helsefagarbeider eller annen helse og sosialfaglig utdanning, 72,55 % vikariat fra og med d.d. til og med 12.03.2020, turnus, arbeid hver tredje helgArbeidsoppgaverTilrettelegge for og gi gode tjenester i henhold til vedtak.Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov.Primærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanser.Aktivisering og bistand i daglige gjøremål.Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon.Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk.KvalifikasjonerHelsefagarbeider, andre med relevant utdanning eller erfaring kan vurderes.Autorisasjon.Førerkort klasse B (må disponere egen bil).Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)Det vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet.Det konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldene stillingsbeskrivelse.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetVideregående skolePersonlige EgenskaperDu er selvstendig og reflektertDu har gode kommunikasjon og samarbeidsevnerDu er bevisst på egne holdninger og verdierDu er ansvarsbevisst og strukturertDu liker å arbeide i team, samtidig som du evner å arbeide selvstendigVi tilbyrEtt arbeid med spennende og store utfordringer.Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom eksterne og interne kurs.Samarbeide med faglig dyktige kollegaer.Gode pensjonsordninger.Fri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritiden.Deltakelse på bedriftsidrettslige aktiviteter.Stillingen avlønnes etter avtaleVed tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen.KontaktinformasjonLillian Klingenberg, Boligleder, 90513689ArbeidsstedEidsvollNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 72,55% Vikariat Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117900867&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117827540 Presentasjon av stillingen:Avdeling aktivitet og bistand underlagt virksomheten Helse og bistand gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.Avdeling aktivitet og bistand har følgende ledige helgestillinger ved Dalsliene:Helsefagarbeiderstillinger - 13,62% x 3 og 14,44%, fast, turnus, arbeid tredje helgArbeidsoppgaverBistand og oppfølging til brukers daglige gjøremålMålrettet miljøarbeidSamarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle instanserDokumentasjon og rapportere i Cos Doc.KvalifikasjonerHelsefagarbeider. Andre med relevant kompetanse og erfaring kan vurderes. Vernepleierstudenter og helsefagarbeiderelever oppfordres til å søke.Gode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)DatakunnskaperFørerkort klasse BDet vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet. Det konkrete ansvarsfeltet fremkommer av gjeldende stillingsbeskrivelse.Før tiltredelse må søker foreta eventuelle nødvendige obligatoriske helsekontroller, samt fremlegge godkjent politiattest.UtdanningsretningHelse / Sosialfag / MedisinUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige EgenskaperBrukerorientert og innehar profesjonelle ferdigheterEngasjert og tar initiativGod til å samarbeide og jobbe selvstendigBidrar til et godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrEtt arbeid med spennende og store utfordringerMulighet for faglig og personlig utviklingSamarbeide med faglig dyktige kollegaerGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr. tiden på fritidenStillingen avlønnes i samsvar med hovedtariffavtalenArbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Aktuelle søkere må påregne innkalling til intervju. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonLars Gill, Boligleder, 90265637ArbeidsstedEidsvollNøkkelinformasjon:Annonsør:Eidsvoll kommune Stillingsbrøk: 13,62 - 14,44% Fast Antall stillinger: 4 Søknadsfrist: 01.09.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4117827540&company_id=2547668510&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
01.09.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Eidsvoll kommune