<  
>  

Eidsvoll kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Eidsvoll er en kommune i Akershus og navnet på tettstedet som er administrasjonssenteret i kommunen. Eidsvoll kommune grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal, i sørøst til Nes, i sør til Ullensaker, og i vest til Nannestad og Hurdal. Eidsvoll er i dag mest kjent for Grunnloven av 1814 som ble underskrevet i Carsten Ankers bolig, Eidsvollsbygningen den 17. mai 1814. Eidsvoll er en industri- og landbrukskommune (skogbruk og jordbruk). Høyeste punkt er Mistberget 663 moh som er synlig fra de fleste steder i bygda. Kommunen ligger ved E6 og Dovrebanen like nord for Oslo lufthavn på Gardermoen. Hurdalsjøen ligger i kommunen. Norges største innsjø, Mjøsa, ligger i nord og elva Vorma renner sørover gjennom kommunen. Kommunesenteret ligger ved Vorma nær Eidsvoll stasjon og kalles Sundet eller Eidsvoll sentrum. Befolkning 20 123 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Eidsvoll kommune

Org. nr: - Stillingsident: 4180744609 Presentasjon av stillingen:Feiring 1-10 skole ligger vakkert til ved Mjøsa i bygda Feiring. Vi har 120 elever; 90 på barnetrinn og 30 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. Ledelse og kollegiet har over mange år jobbet med aksjonsforskning som metode for å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Vi har i dag 13 lærere med høy kompetanse og engasjement.Skolen er bygd opp med tanke på kollektive læringsprosesser, tillit, fleksibilitet, variasjon og engasjement. Skolen er en aktiv nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet.ArbeidsoppgaverAdministrativ ledelse av skolen, herunder økonomisk planlegging, budsjettansvar, resultatoppfølging og personalledelsePedagogisk ledelse med fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring, læringsmiljø, læringsutbytte og digitaliseringDeltakelse i jevnlige ledermøter for felles utvikling av skolene i EidsvollKvalifikasjonerPedagogisk kompetanse -- høyskole-/universitetsnivåLedererfaringKan vise til oppnådde resultater fra endrings-og utviklingsarbeid i skolenGod kompetanse i økonomistyring og resultatoppfølgingGod digital forståelsePersonlige egenskaperDu er ambisiøs og bidrar til at skolen kan nå sine målDu har en engasjerende og motiverende lederstilDu er god på relasjonsbyggingDu ser etter stadig forbedring og har stor gjennomføringsevneVi tilbyrEn svært spennende jobb i et fagmiljø med høy kompetanseLedernettverkUtviklende arbeidsmiljøSpennende arbeidsoppgaverLønn etter avtaleGode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidMinst to referanser skal oppgis i søknaden.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonRune Holm, virksomhetsleder Skole, 66 10 70 25 / 402 42 248ArbeidsstedFeiringvegen 1256 2093 FeiringSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180744609 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.02.2020
06.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180873106 Presentasjon av stillingen:Langset skole er en nybygd barneskole som sto ferdig i januar 2015. Skolen er organisert i baser (1-3, 4-5 og 6-7) med ca 180 elever og ca 25 ansatte. Skolen ligger sentralt på Minnesund og har en ny idrettshall tilknyttet skolen. Flotte utearealer og turmuligheter i nærområdet gir rom for gode utendørsaktiviteter. Skolen har et engasjert og faglig dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø for elevene. Langset skole har fokus på tydelig klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og å skape gode relasjoner på alle plan. Skolen har et sterkt fokus på IKT og jobber mye digitalt i skolehverdagen med bl.a digitale tavler i alle klasserom og flere klassesett med bærbare PC og Ipad. Digirom i Office 365 er samarbeidsarena for lærere og læringsarena i elevenes daglige arbeid. I arbeidet med å trygge et godt psykososialt miljø blant elevene benyttes TL-programmet (trivselsledere).Ledige stillinger skoleåret 2020-2021: 1 - 2 årsvikariater. Ønskelig med kompetanse i: grunnskolelærer/allmennlærer med fordypning i spesialpedagogikk, engelsk og/eller matematikk.Vi ønsker flere dyktige og engasjerte lærere med på laget!.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.ArbeidsoppgaverFaglærer på alle trinn. Det kan bli aktuelt med kontaktlæreransvar.KvalifikasjonerDet kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolenGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å arbeide strukturert og selvstendigRelevant erfaring er ønskeligPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å inspirere og motivereEvne til fleksibilitetAnsvarsbevisst og påliteligEndring- og omstillingsevneVi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Menn oppfordres til å søke.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonMargrethe Steinholt, rektor, 66 10 73 60ArbeidsstedDorrgutua 18 2092 MinnesundSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180873106 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180909388 Presentasjon av stillingen:Vilberg ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Eidsvoll kommune. Skolen er sentralt plassert nær Eidsvoll sentrum, og er omkranset av Vilberg barnehage, Vilberg skole og Eidsvoll videregående skole. Eidsvollhallen m/svømmebasseng og tilhørende kunstgressbane er nærmeste nabo. Nytt skolebygg med tilhørende uteområde sto ferdig i 2019, og tilbyr topp moderne fasiliteter for elever og ansatte. Skolen har for tiden ca 340 elever og 55 ansatte, og er i stadig vekst.Fra 01.08.2020 har vi plass til flere dyktige og engasjerte lærere, både i faste stillinger og i vikariater. Vi ønsker oss søkere innenfor alle fag, men er spesielt interessert i søkere som har kompetanse i norsk,engelsk, matematikk og naturfag. Vi håper du vil bli en del av det gode arbeidsmiljøet på Vilberg ungdomsskole, og ønsker deg velkommen som søker. Ta gjerne kontakt med rektor eller avdelingsleder hvis du har spørsmål eller er nysgjerrig på hvem vi er.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.ArbeidsoppgaverUndervisning på ungdomstrinnetKontaktlærerfunksjon kan være aktueltEndrings- og utviklingsarbeidKvalifikasjonerDet kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolenGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å arbeide strukturert og selvstendigRelevant erfaring er ønskeligPersonlig egnethet vektleggesPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å inspirere og motivereAnsvarsbevisst og påliteligEndrings- og omstillingsevneVi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Menn oppfordres til å søke.Veiledning og fadderordning for nye lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonSteinar Bruun, rektor, 66 10 72 72ArbeidsstedVilbergvegen 3 2080 EidsvollSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180909388 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180903385 Presentasjon av stillingen:Skolens visjon:Vilberg skole har et læringsmiljø der alle utvikler seg, trives og tar ansvar.Vilberg skole er en sjarmerende 1.-7. -skole beliggende i Eidsvoll sentrum (Sundet). Skolen vår har i dag ca 360 elever, men er i stadig vekst. Bygningene ligger sentralt, med barnehage, ungdomsskole og videregående skole som nærmeste naboer. Det skal bygges ny flott skole på stor tomt, og prosessen er i gang.For skoleåret 2020 - 2021, har skolen både midlertidige og faste ledige stillinger.Vi leter etter dyktige kontaktlærere som er med og bygger et trygt og inkluderende læringsmiljø og vektlegger en positiv læringskultur.Skolen har behov for grunnskolelærere/allmennlærere med kompetanse innen norsk, realfag og engelsk. Eventuelt faglærere med relevant kompetanse innenfor disse fagene.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.KvalifikasjonerDet kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolenGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneRelevant erfaring er ønskeligPersonlige egenskaperDu har evne til å planlegge, arbeide strukturert og selvstendig.Du evner å skape gode relasjoner til elever , foresatte og kolleger.Du jobber godt i team, og er lojal til felles beslutninger.Du har stor arbeidskapasitet og tilstedeværelse, og arbeider for et godt læringsmiljø med faglig utbytte for alle.Du har erfaring med bruk av Ipad og Office 365, og tar i bruk skolens digitale muligheter og løsninger for å fremme elevenes læring.Du tenker positivt, har et jevnt godt humør og liker å jobbe med mennesker i alle aldre.Du bidrar og stimulerer til utvikling av organisasjonen i sin helhet.Du er tydelig og omgjengelig i din kommunikasjon, både internt på skolen og eksternt ovenfor våre samarbeidspartnere.Vi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Menn oppfordres til å søke.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonGitte Fjellhaug, rektor, 66 10 72 50ArbeidsstedTynsåkvegen 2 2080 EidsvollSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180903385 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180938767 Presentasjon av stillingen:Råholt ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Eidsvoll kommune, og er idag den største med ca. 500 elever og 60 ansatte. Skolen ligger plassert sentralt på Råholt med Råholt bad, Råholthallen og Søndre samfunn som de nærmeste naboene.Vi har ledige stillinger for fast tilsetting samt vikariater for skoleåret 2020-2021.Vi ønsker flere dyktige og engasjerte lærere med på laget!.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.ArbeidsoppgaverSkolen trenger undervisningskompetanse i bl.a. tysk.KvalifikasjonerDet kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolenGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å arbeide strukturert og selvstendigRelevant erfaring er ønskeligPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å inspirere og motivereEvne til fleksibilitetAnsvarsbevisst og påliteligEndring- og omstillingsevneVi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonStine Strøm, rektor, tlf. 66 10 74 00ArbeidsstedTærudvegen 1 2070 RåholtSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180938767 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180921166 Presentasjon av stillingen:Ås skole ligger midt i grunnlovsbygda og er en 1 - 7 skole med ca 318 elever og 45 ansatte. Eidsvoll er en realfagskommune og Ås skoles utviklingsarbeid er knyttet til realfag og digital kompetanse.Ledige stillinger for midlertidig tilsetting for skoleåret 2020-2021.Vi ønsker søkere med bred fagkompetanse i alle skolens fag.Vi oppfordrer menn til å søke.Vi ønsker flere dyktige og engasjerte lærere med på laget og håper du ønsker å være en del av et kollegium med bred faglig kompetanse. Vi søker deg som også ønsker å bidra til et godt sosialt miljø.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.ArbeidsoppgaverUndervisning på 1. - 7. trinnKan bli tillagt kontaktlæreransvarKvalifikasjonerDet kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolenGode datakunnskaperGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å arbeide strukturert og selvstendigRelevant erfaring er ønskeligPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å inspirere og motivereGod læringsledelseEvne til fleksibilitetAnsvarsbevisst og påliteligEndrings- og omstillingsevneVi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonToril Skovseth, rektor, 66 10 73 43ArbeidsstedEidsvollvegen 11 2080 EidsvollSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180921166 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Ås, Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180927852 Presentasjon av stillingen:Bønsmoen skole ligger på Råholt i Eidsvoll kommune, og har ca. 300 elever fra 1. -- 7. trinn, og ca. 50 ansatte. Skolen sto ferdig høsten 2012, og framstår som moderne og framtidsrettet. Det er gode tog og bussforbindelser med kort avstand til Eidsvoll verk stasjon. Eidsvoll kommunes spesialpedagogiske ressurssenter er en integrert del av skolen. Skolen er veldrevet, har godt skolemiljø og læringsresultater som stadig blir bedre. Personalet på skolen er kompetent og stabilt. Våre satsningsområder er realfag, grunnleggende ferdigheter og fagfornyelsen.Vi har både faste og midlertidige stillinger ledige for skoleåret 2020-2021 og trenger flere dyktige og engasjerte lærere med på laget!Vi har noen menn på skolen, men ønsker oss flere.Til stillingen er det krav om at du har undervisningskompetanse for grunnskolen og kompetanse innen klasseledelse, elevvurderingsarbeid og forståelse for oppbyggingen av et godt læringsmiljø. Vi trenger noen personer som kan være en ressurs innen begynneropplæringen gjerne med iPad som verktøy.Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.KvalifikasjonerUndervisningskompetanse for grunnskolenGode datakunnskaper gjerne med kjennskap til bruk av iPad 1:1 og kodingGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å arbeide strukturert og selvstendigRelevant erfaring er ønskeligBidrar i pedagogisk utviklingsarbeidPersonlige egenskaperPositive forventninger til alle eleverGod klasseleder som sørger for at elevene har det trygt og godt på skolenGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til å inspirere, motivere og aktivisere eleverViser selvstendighet, ryddighet og fleksibilitetAnsvarsbevisst og påliteligBidrar til fellesskap og samarbeid på tvers av klasser og trinnEndrings- og omstillingsevneDu er en lærer -og klasseledertype som både er lojal og selvstendig. Du er kreativt tenkende med stor arbeidskapasitet som brenner for best mulig undervisning, vurderingspraksis og skoleutvikling.Vi tilbyrSamarbeid med faglig dyktige kollegerLønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordningerFri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritidØnsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonMargareth Myrlund, rektor, 66 10 79 00 / 900 12 147ArbeidsstedBønsmovegen 19 B 2070 RåholtSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180927852 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll
Org. nr: - Stillingsident: 4180766776 Presentasjon av stillingen:Feiring 1-10 skole ligger vakkert til på vestsida av Mjøsa. Skolen er en aktiv nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet. Vi har 125 elever; 90 på barnetrinnet og 35 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblandede grupper. Vi har i dag 14 lærere med høy kompetanse og engasjement.Er du en profesjonell lærer med bevissthet på eget elev- og læringssyn, som brenner for barn og unges læring og vekst? Da er du kanskje den vi er ute etter!Vi ønsker oss nye kolleger som er faglig engasjerte, har god relasjonskompetanse, er tydelige klasseledere og som evner å innta et helhetlig perspektiv til læring. På Feiring skole jobber vi alle for at elevene får utnytte sine ressurser og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.Vi kan love deg et spennende og oversiktlig arbeidsmiljø hvor vi for tiden jobber kollektivt med å etablere et læringsstøttende fellesskap i alle klasserom. Vi deltar aktivt i kommunens profesjonsfaglige nettverk for realfag, digitalisering og læringsmiljø. Disse velutviklede strukturene for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en delings- og læringskultur. Elevene på 1.-4. trinn har læringsbrett 1:1 og ansatte og elever bruker Teams som plattform for kommunikasjon og samhandling. På Feiring skole har vi elevgrupper på 11-19 elever. Dette gir gode muligheter for fleksibilitet på tvers av gruppene og en reell mulighet for støtte og oppfølging av den enkelte elev.Du er velkommen til å ta kontakt med rektor om du ønsker mer informasjon.**Fra 01.08.20 har vi 100 % fast samt inntil 150 % vikarstilling ledig:Faglærere i engelsk, tysk, kunst og håndverk, KRLE og mat og helse**Lærere med kompetanse i spesialundervisning og IKTLærer med ansvar for sosial og faglig utvikling hos enkeltelevHovedansettelser vil bli foretatt mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.ArbeidsoppgaverPlanlegging og ledelse av elevenes læring.Oppfølging av den enkelte elevs læring og utvikling.Samarbeid med lærere, assistenter og ledelse.Undervisning 1. - 10. trinn.KvalifikasjonerDu er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner.Du driver en variert og praktisk undervisning som balanserer elevenes mestring og utfordringer.Du er positiv og kreativ, og tar ansvar for at skolehverdagen blir så bra som mulig for alle.Du har godkjent kompetanse for å undervise i fag på barnetrinn eller ungdomstrinn.Personlige egenskaperDu er trygg og ansvarsbevisst.Du er løsningsorientert og fleksibel.Du er en god lagspiller.Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kolleger.Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring.Du er opptatt av å videreutvikle din praksis i klasserommet.Vi tilbyrDeltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger.Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).Gode pensjonsordninger.Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid.Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.Menn oppfordres til å søke.Det gis veiledning til nyutdannede lærere.Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlisterOpplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.KontaktinformasjonIngunn Holmstad Haukeland, konst. rektor, 66 10 73 80 / 66 10 73 82ArbeidsstedFeiringvegen 1256 2093 FeiringSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Eidsvoll kommuneReferansenr.:4180766776 Stillingsprosent: 100% Vikariat, Fast Søknadsfrist: 20.02.2020
20.02.2020 Eidsvoll

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Eidsvoll kommune