Engerdal kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Engerdal ble egen kommune i 1911, etter en sammenslåing av 4 grender fra kommunene Trysil, Rendalen, Tolga og Røros.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Engerdal kommune

Vi har ledig:100 % vikariat som pedagogisk leder på småbarnsavdeling i tidsrommet 08.01.20 -- 07.10.20100% vikariat som pedagogisk leder på avdeling 3-5 år i tidsrommet ca. 09.03.20 - 18.01.21Kvalifikasjonskrav pedagogisk leder:Utdanning som barnehagelærer.Dersom vi ikke får søkere med slik utdanning kan søkere med annen relevant utdanning komme i betraktning.Erfaring fra tilsvarende arbeid i barnehage vil bli vektlagtVi ønsker medarbeidere som: :Er engasjert og tar initiativEr ansvarsbevisst og stabilHar gode omsorgsevnerHar respekt og anerkjennelse for lekenAnerkjenner barndommens egenverdi og har respekt for store og småVerdsetter mangfoldEr ærlig og rettferdig og er en god rollemodellHar gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEr opptatt av kvalitetEr barnehagefaglig orientert og reflektertEr utviklingsorientert. Barnehagene i kommunen deltar i et 4-årig , regionalt utviklingsarbeid for på fremme kvaliteten i barnehagene; <<Kultur for læring>> https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/Personlig egnethet vil bli vektlagt.Menn oppfordres til å søke. Ved oppfylte krav til kvalifikasjoner og når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det underrepresenterte kjønn. I henhold til Lov om barnehager §19 må gyldig politiattest framlegges ved tilsetting. Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldendelover, avtaler og regler.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vi ønsker at søker oppgir referanser I tilfelle interne opprykk, vil det bli ledig barne- og ungdomsarbeiderstillingerSøknader bes sendt på elektroniske søknadsskjemaer som finnes på www.engerdal.kommune.no. Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (off.lovens § 25). Epost: berit.sorkmo@engerdal.kommune.no99 09 47 53
16.10.2019 Engerdal
Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere/hjelpepleiere i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.Engerdal sykehjem har beboere fordelt på to avdelinger. Fjellblikk: langtidsavdeling somatikk og Solgløtt: langtidsavdeling demens. I tillegg har vi definerte korttids/rehabiliteringsplasser.Ved institusjon er det ledig 2 x 80% faste stillinger sykepleierArbeidsoppgaver : Delta i tjenesteyting Samarbeide med pårørende, hjelpeverge og eksternt helsepersonell Oppfølging av pasienter DokumentasjonKvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som sykepleier Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking Den som tilsettes må kunne delta i kommunens bakvaktsordning for sykepleierneVi kan tilby: Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer God pensjonsordningFor stillingene: Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt (vandelsattest/politiattest) Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og reglerSpørsmål om stillingene rettes til Eva Hellan på tlf. 400 24 916Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema finnes på www.engerdal.kommune.no Søknadsfrist: 18. 10.19.Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (Off.lovens § 25). Før evt. offentliggjøring vil søkerne bli kontaktet på forhånd.400 24 916
18.10.2019 Engerdal

Rekrutteringskalender

 • OKT 16
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 18
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere