Engerdal kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Engerdal ble egen kommune i 1911, etter en sammenslåing av 4 grender fra kommunene Trysil, Rendalen, Tolga og Røros.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Engerdal kommune

Innen enhet for Plan, næring og teknikk er det ledig for snarlig tiltredelse:Enhetsleder 100% fast stillingVår nye enhetsleder skal gjennom sine medarbeidere levere helhetlige og innovative tjenester innenfor tekniske fagområder som plan, byggesak, oppmåling, eiendomsdrift, eiendomsskatt, vann, avløp, renovasjon og samferdsel. I tillegg har enheten ansvar for landbruks- og naturforvaltning, samt næringsutvikling.Sentrale arbeidsoppgaver er:Daglig ledelse av arbeidet og ansatte i enhetenØkonomi- og budsjettansvar innenfor enheten sitt ansvarsområdeBehandling av plansaker og dispensasjoner etter PBLPlan- og prosjektarbeid innen enheten, som f.eks kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og snøscooterløyperUtredning og forberedelse av saker til politisk behandlingAnsvarsområdet kan til en viss grad tilpasses medarbeiderens kompetanse og interesse. Vi søker en strategisk og trygg leder med relevant høyere utdanning og stor arbeidskapasitet. Ledererfaring og god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon vil vektlegges. Du bør ha god kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor, særlig innenfor ett eller flere av fagområdene som enheten har ansvar for. Erfaring fra ledelse av plan- og prosjektarbeid vil være en fordel. I tillegg ønsker vi god kjennskap til og forståelse for utviklingsarbeid og digitale løsninger. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Enhetslederen er en viktig del av Rådmannens ledergruppe og gir gode muligheter til å bidra til utvikling av tjenester og lokalsamfunn i kommunen.Vi tilbyr:Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljøFleksibel arbeidstidLønn etter avtaleGod pensjonsavtaleModerne IKT-løsninger og faglige nettverk med nabokommunerYtterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Engerdal kommune ved rådmann Lage Trangsrud tlf 93 05 04 36.Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.Søknad sendes elektronisk på www.engerdal.kommune.noEngerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (Off.lovens § 25). Før evt. offentliggjøring vil søkerne bli kontaktet på forhånd.93 05 04 36
18.06.2019
Da en av våre leger blir pensjonist søker vi etter dennes etterfølger. Engerdal legesenter har i dag 2 kommunalt ansatte leger, og 2,5 annet helsepersonell. Kommunen byr på vakkert landskap, godt arbeidsklima og rimelig avlønning. Stillingen er ledig fom 01.09.19Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som lege Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, kirurgi, indre medisin, anestesiologi eller lege i spesialisering med forventet spesialistgodkjenning senest 2025. Førerkort kl B Politiattest Gode norske språkferdigheter og sosiale evner påkrevd. Det forventes at legen, utover å ta imot pasienter på dagstimelister, deltar i den kommunale legevakttjenesten, som er for det meste 3-delt. Utstyrt vaktbil står til rådighet.For stillingen: Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler. Lønn etter avtale. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Spørsmål om stillingen rettes til lege Ilona.Pliadiene@engerdal.kommune.no Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.Søknad med detaljert CV sendes postmottak@engerdal.kommune.no Vi gjør oppmerksom på at CV vil kunne bli benyttet som utvidet søkerliste.62 45 90 00
20.06.2019
For skoleåret 2019/2020 er følgende stilling ledig:45% stilling som 2-språklig assistent med mulighet for forlengelseVi ønsker medarbeidere somer interessert i flyktningers situasjon og integreringsarbeider gode samarbeidspartnereser, støtter og utfordrer elevenehar god faglig kompetansekan jobbe selvstendig og målretteter fleksible, utviklingsorientert med evne til omstillingStillingen er tilknyttet opplæring i norsk og samfunnskunnskap for elever med liten eller ingen grunnutdanning og/ eller andre særskilte behov. Det kan være mulighet for forlengelse.Kvalifikasjonskrav;Gode språkferdigheter i norsk og persisk (Dari/Farsi)Erfaring fra undervisning og/eller spesialpedagogisk arbeid er en fordel.Det er en fordel om du snakker Dari, men ingen forutsetning.Personlig egnethet vektlegges.Utdanning som barne-og ungdomsarbeider.Dersom vi ikke får søkere med slik utdanning kan søkere med annen relevant erfaring/utdanning komme i betraktning.Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Ingeborg Frank tlf 62 45 96 50 eller 99027966.Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest. Stillingene lyses ut med forbehold om nødvendige politiske vedtak og at ansatte kan ha fortrinnsrett jfr. hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt.14,9(5).Søknad sendes elektronisk på skjema som finnes på www.engerdal.kommune.no. Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (offlovens § 25).99027966
24.06.2019
For skoleåret 2019/2020 er følgende stilling ledig:20% stilling som spesialpedagog/lærerVi ønsker medarbeidere somer interessert i flyktningers situasjon og integreringsarbeider gode samarbeidspartnereser, støtter og utfordrer elevenehar god faglig kompetansekan jobbe selvstendig og målretteter fleksible, utviklingsorientert med evne til omstillingStillingen er knyttet opp til spesialpedagogisk tiltak for elever med særskilte behov. Kvalifikasjonskrav:Utdanning som lærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning.Dersom vi ikke får søkere med slik utdanning kan søkere med annen relevant erfaring/utdanning komme i betraktning for midlertidig tilsetting.Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Ingeborg Frank tlf 62 45 96 50 eller 99027966.Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest. Stillingene lyses ut med forbehold om nødvendige politiske vedtak og at ansatte kan ha fortrinnsrett jfr. hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt.14,9(5).Søknad sendes elektronisk på skjema som finnes på www.engerdal.kommune.no. Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (offlovens § 25).99027966
24.06.2019 Engerdal
For skoleåret 2019/2020 er følgende stilling ledig:38,75 % vikariat som lærer Stillingen kan bli utvidet til større prosentandel.Vi ønsker medarbeidere som:er interessert i flyktningers situasjon og integreringsarbeider gode samarbeidspartnereser, støtter og utfordrer elevenehar god faglig kompetansekan jobbe selvstendig og målretteter fleksible, utviklingsorientert med evne til omstillingKvalifikasjonskrav:Utdanning som lærer.Fordypning i norsk som annet språk og/eller samfunnsfag.Erfaring fra undervisning og arbeid med fremmedspråklige er en fordel.Dersom vi ikke får søkere med slik utdanning kan søkere med annen relevant utdanning/erfaring komme i betraktning for stillingen.Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved å kontakte rektor Ingeborg Frank tlf 62 45 96 50 eller 99027966.Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest. Stillingene lyses ut med forbehold om nødvendige politiske vedtak og at ansatte kan ha fortrinnsrett jfr. hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt.14,9(5).Søknad sendes elektronisk på skjema som finnes på www.engerdal.kommune.no. Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (offlovens § 25).99027966
24.06.2019 Engerdal
Vår saksbehandler har søkt om permisjon. Vi søker derfor etter en vikar som vil få ansvaret for fagområdene skogbruk, utmark og miljøvern, i tillegg til allsidige saks- og utredningsoppgaver innen enheten.Arbeidsoppgavene vil være knyttet til forvaltning av lovverk og tilskuddsordninger innenfor fagområdet, herunder:Saksbehandling etter skogloven, viltloven, forurensningsloven, hundeloven og naturmangfoldlovenDispensasjoner etter motorferdselforskriftenOppfølging av lokal forskrift om snøscooterløyper, inkl. utredning av nye løyperOppfølging av fallviltgruppa og rovviltfellingslagetNæringsutvikling og økt aktivitet i skogbruketAndre oppgaver innen enhetenStillingen er et vikariat i 100% fram til ca 30.08.2020. Vi søker en selvstendig person med stor arbeidskapasitet, relevant høyere utdanning og/eller erfaring fra lignende arbeid. Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyr:Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaverGodt arbeidsmiljøFleksibel arbeidstidLønn etter avtaleGod pensjons- og forsikringsavtaleModerne IKT-løsninger og faglige nettverk med nabokommunerYtterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Engerdal kommune ved enhetsleder Markus Pettersen, tlf 91 51 48 41.Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.Søknad sendes elektronisk på www.engerdal.kommune.no innen 30.06.2019.Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. (Off.lovens § 25). Før evt. offentliggjøring vil søkerne bli kontaktet på forhånd. Epost: markus.pettersen@engerdal.kommune.no91514841
30.06.2019

Rekrutteringskalender

 • JUN 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 24
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere