Etne kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Etne kommune har ca 3900 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv.
Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med 10 resultateiningar i tillegg til stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar. Kommunen har ca 270 årsverk/370 tilsette. Tenestemålet er nynorsk

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Etne kommune

ArbeidsoppgåverØkonomisjefen har ansvar for overordna økonomisk planlegging og budsjettering, kontroll og analyse, rekneskap, gjelds- og finansforvaltning, innkjøp, fakturering og eigedomsskatt. Økonomisjefen skal legga til rette for god økonomistyring i kommunen og følgja opp politiske vedtak. Økonomisjefen er leiar for økonomiavdelinga som består av 4,6 årsverk. Stillinga er ein del av kommunen si strategiske leiargruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det vil og vera kontakt med politisk leiing.Ønska kompetanse:Relevant utdanning frå universitet eller høgskule Relevant arbeidserfaring Leiarerfaring med personalansvar Erfaring frå offentleg verksemd God munnleg og skriftleg framstillingsevnePersonlege eigenskaparMe ønskjer ein økonomisjef som:har evne til å arbeide både på strategisk og operativt nivåer sjølvstendig, analytisk og strukturert, men og fleksibel når det trengstar initiativ og har høg arbeidskapasitet og gjennomføringsevnehar gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetansebidrar i eit godt arbeidsmiljøMe tilbyr:Ein utfordrande og spanande stilling i ein utviklingsorientert kommune Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Ein inkluderande arbeidsplass med godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale og god pensjonsordningAnna:Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje. Adresse: Etne Tinghus
20.10.2019 Etne
Arbeidsoppgåver Økonomisjefen har ansvar for overordna økonomisk planlegging og budsjettering, kontroll og analyse, rekneskap, gjelds- og finansforvaltning, innkjøp, fakturering og eigedomsskatt. Økonomisjefen skal legga til rette for god økonomistyring i kommunen og følgja opp politiske vedtak. Økonomisjefen er leiar for økonomiavdelinga som består av 4,6 årsverk. Stillinga er ein del av kommunen si strategiske leiargruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det vil og vera kontakt med politisk leiing.Ønska kompetanse Relevant utdanning frå universitet eller høgskule Relevant arbeidserfaring Leiarerfaring med personalansvar Erfaring frå offentleg verksemd God munnleg og skriftleg framstillingsevnePersonlege eigenskapar Me ønskjer ein økonomisjef som:har evne til å arbeide både på strategisk og operativt nivåer sjølvstendig, analytisk og strukturert, men og fleksibel når det trengstar initiativ og har høg arbeidskapasitet og gjennomføringsevnehar gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetansebidrar i eit godt arbeidsmiljøMe tilbyr Ein utfordrande og spanande stilling i ein utviklingsorientert kommune Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Ein inkluderande arbeidsplass med godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale og god pensjonsordningAnna Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendast Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju. Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje. Adresse: Sjoarvegen 2,5590 Etne
20.10.2019 Etne
LEDIG STILLING SOM REINHALDSOPERATØR 53% ( f.t. Enge skule )ArbeidsoppgåverReinhaldsavdelinga ved Drift og vedlikehald er opptatt av: o å bidra til eit godt innemiljø med allergiførebyggjande reinhald og ha god reinhaldsstandard o ansvarleggjere og skape gode haldningar o minska slitasje på bygningar som igjen vil medføre betre vedlikehald o vera fagleg oppdatert o det skal vera ein god arbeidsplass og vi skal yte service for brukarane o vi har lang røynsle med alle typer reinhaldkompetanse:Etne kommune søkjer primært etter reinhaldar med fagbrev som reinhaldsoperatør Fagbrev er ønskjeleg men ikkje eit krav. Må kunne bruka norsk munnleg og skriftleg.Personlege eigenskaparEin person som er positiv, samarbeidsvillig og serviceinnstilt.Annan informasjonEtne kommune kan tilby eit godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgåver. Kommunal pensjon er ein av godane som føl jobben. Lønn og tilsetjing i samsvar med det kommunale regulativ, eller etter avtale.Ved arbeid i skule, barnehage, sfo, kulturskule og miljøarbeidstenesta skal det og leggast fram godkjend politiattest.Ved arbeid i skule/barnehage eller pleie og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på negativ tuberkuloseundersøking før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Treng du meir opplysning om dette, ta kontakt med helsestasjonen. Tilsett i pleie og omsorg må i tillegg leggja fram dokumentasjon på negativ MRSA-test. Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Drift og vedlikehald
03.11.2019 Etne

Rekrutteringskalender

  • OKT 20
    2019
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

5590 Etne