Etne kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Etne kommune har ca 3900 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv.
Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med 10 resultateiningar i tillegg til stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar. Kommunen har ca 270 årsverk/370 tilsette. Tenestemålet er nynorsk

Les mer om Etne kommune
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Etne kommune

Etne kommune har ca 4 100 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv. Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med 10 resultateiningar i tillegg til stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar. Kommunen har ca 270 årsverk/440 tilsette. Tenestemålet er nynorsk.Ledige stillingar i pleie- og omsorgssektoren i Etne kommune.ArbeidsoppgåverEtne kommune opna den 22.10.18 høgteknologisk omsorgssenter og er inne i ei spennande omorganisering. Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! Både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, brukarstyrt personleg assistent og assistentar på praktisk bistand i institusjon og i heimane.Annan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø og ulike stillingsstorleikar, enten i heimetenesta eller inne på institusjon.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgjeSøknadsfrist: 01.07.19Arbeidsgiver: ETNE KOMMUNESted: Pleie og omsorgSe annonse Adresse: 5590 ETNE
Snarest Etne
Ledige stillingar i pleie- og omsorgssektoren i Etne kommune.ArbeidsoppgåverEtne kommune opna den 22.10.18 høgteknologisk omsorgssenter og er inne i ei spennande omorganisering. Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! Både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, brukarstyrt personleg assistent og assistentar på praktisk bistand i institusjon og i heimane.Annan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø og ulike stillingsstorleikar, enten i heimetenesta eller inne på institusjon.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Pleie og omsorg
Snarest

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

5590 Etne