Etne kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Etne kommune har ca 3900 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv.
Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med 10 resultateiningar i tillegg til stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar. Kommunen har ca 270 årsverk/370 tilsette. Tenestemålet er nynorsk

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Etne kommune

Ledig fast 64,6% stilling for sjukepleiar på natt ved Etne OmsorgssenterArbeidsoppgåverSjukepleiar er ansvarleg for sjukepleietenesta på natt ved Etne Omsorgssenter. Institusjonen har 30 insitiusjonsplasser. Etne Omsorgsenter er nyopna i oktober 2018, og har mange gode velferdsteknologiske løysingar, bl.a. digitalt tilsyn på natt. Ein må og vera forberedt på å ha ansvar for, evt og hjelpe til ute i Nattpatrulja.kompetanse:Sjukepleiar med autorisasjon. Ein må ha sertifikat. Gode data kunnskap Gode norskkunnskap både munnlege og skriftlegPersonlege eigenskaparMe søker deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team. Har fagleg innsikt og tryggleik Har godt humør og god kommunikasjonsevne. Er flexibel og stor arbeidskapasitet. Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjingAnnan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Basen er det nye flotte omsorgssenteret i Etne, der bruk av teknologi er ein del av tenesta på natt. Faglege utfordringar. Forhandlingsturnus. Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Pleie og omsorg
24.06.2019
Etne Kommune skal frå hausten 2019 oppretta dagtilbod for eldre heimebuande. Dagtilbodet har som målsetting å bidra til ein aktiv kvardag og halde ved like den enkelte brukar sine ressursar slik at den enkelte kan bu heime i eigen bustad så lenge som mogleg. Tenesta er under utvikling. Vi søker etter deg som har interesse for arbeid med eldre, er aktiv, kreativ og engasjert.ArbeidsoppgåverMe søkjer etter MILJØTERAPEUT i 100% fast stilling. Arbeidsoppgåvene knytt til stillinga vil blant anna vere: o Bidra til å utvikle samt gjennomføre eit variert og godt aktivitetstilbod ved dagsentera i Etne og Skånevik o Miljøarbeid retta mot målgruppa o Ved behov bistå i transport til og frå dagaktivitetstilbodet o Sikre brukarmedverknad og fokus på samarbeid og tilrettelegging i forhold til brukarane sine individuelle behov o Bidra til samhandling og samarbeid med øvrige tenester i og utanfor kommunenkompetanse:Kompetanse: o Bachelor innan helse og sosialfag. Eller relevant høgskuleutdanning innanfor kunst/design/pedagogikk, musikk eller liknande kreative utdanningar. o Erfaring frå arbeid med menneske med demens Gode kommunikasjonsferdigheiterPersonlege eigenskaparPersonlege eigenskapar: o Initiativrik og kreativ o Løysningsorientert o Fleksibel o Sjølvstendig, men med evne til å jobbe i team o Ønskeleg med interesse for fysisk aktivitet o Personlig egnetheit vil bli vektlagdAnnan informasjon4 veker samanhengande sommerferie MOT kommune Fagdagar Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljararSøknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Pleie og omsorg
24.06.2019
HEIMETENESTA Ledig 1 fast 100% sjukepleiarstilling i heimetenesta i Skånevikbasen og ein ledig 100% sjukepleiarstilling midlertidig i Etnebasen, med moglegheit til fast tilsetting etter 31.12.19. Turnusstilling dag/kveld med arbeid 3.kvar helg. Har forhandlingsturnus. Er du positiv, ansvarsbevisst, løysningsorientert, har godt humør og likar å arbeide i team, så er du den personen me ønskjer å ha med i gjengen vår.ArbeidsoppgåverSjukepleieoppgåver - medisinske oppgåver og pleieoppgåver i heimetenesta. Mange spennande faglege utfordringar. Nye velferdsteknologiske løysingar vert fortløpande tatt i bruk i tenesta. Naudsynt opplæring vert gjeve.kompetanse:Sjukepleiar med autorisasjon. Må ha gode norskkunnskapar både skriftleg og munntleg. Må ha sertifikat. Gode datakunnskapar.Personlege eigenskaparMe søkjer deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team. Har fagleg innsikt og tryggleik. Har godt humør og god kommunikajsonsevne. Er flexibel og har stor arbeidskapasitet. Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagde ved tilsetjing.Annan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Faglege utfordringar. Forhandlingsturnus. Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Pleie og omsorg Skånevik
24.06.2019
Sjukepleiar, 2 x 100% fastHEIMETENESTA Ledig 1 fast 100% sjukepleiarstilling i heimetenesta i Skånevikbasen og ein ledig 100% sjukepleiarstilling midlertidig i Etnebasen, med moglegheit til fast tilsetting etter 31.12.19. Turnusstilling dag/kveld med arbeid 3.kvar helg. Har forhandlingsturnus. Er du positiv, ansvarsbevisst, løysningsorientert, har godt humør og likar å arbeide i team, så er du den personen me ønskjer å ha med i gjengen vår.Arbeidsoppgåver Sjukepleieoppgåver - medisinske oppgåver og pleieoppgåver i heimetenesta. Mange spennande faglege utfordringar. Nye velferdsteknologiske løysingar vert fortløpande tatt i bruk i tenesta. Naudsynt opplæring vert gjeve.Kompetanse Sjukepleiar med autorisasjon. Må ha gode norskkunnskapar både skriftleg og munntleg. Må ha sertifikat. Gode datakunnskapar.Personlege eigenskapar Me søkjer deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team. Har fagleg innsikt og tryggleik. Har godt humør og god kommunikajsonsevne. Er flexibel og har stor arbeidskapasitet. Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagde ved tilsetjing.Annan informasjon Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Faglege utfordringar. Forhandlingsturnus. Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Sjukepleiar natt, 64,60% fastLedig fast 64,6% stilling for sjukepleiar på natt ved Etne OmsorgssenterArbeidsoppgåver Sjukepleiar er ansvarleg for sjukepleietenesta på natt ved Etne Omsorgssenter. Institusjonen har 30 insitiusjonsplasser. Etne Omsorgsenter er nyopna i oktober 2018, og har mange gode velferdsteknologiske løysingar, bl.a. digitalt tilsyn på natt. Ein må og vera forberedt på å ha ansvar for, evt og hjelpe til ute i Nattpatrulja.Kompetanse Sjukepleiar med autorisasjon. Ein må ha sertifikat. Gode data kunnskap Gode norskkunnskap både munnlege og skriftlegPersonlege eigenskapar Me søker deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team. Har fagleg innsikt og tryggleik Har godt humør og god kommunikasjonsevne. Er flexibel og stor arbeidskapasitet. Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjingAnnan informasjon Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Basen er det nye flotte omsorgssenteret i Etne, der bruk av teknologi er ein del av tenesta på natt. Faglege utfordringar. Forhandlingsturnus. Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.Søknad skal sendast Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju. Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjonikkje blir tatt til følgje. Adresse: Sjoarvegen 2,5590 Etne
24.06.2019 Etne
Etne kommune har ca 4 100 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv. Administrasjonen er organisert etter tonivåmodellen, med 10 resultateiningar i tillegg til stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar. Kommunen har ca 270 årsverk/440 tilsette. Tenestemålet er nynorsk.Ledige stillingar i pleie- og omsorgssektoren i Etne kommune.ArbeidsoppgåverEtne kommune opna den 22.10.18 høgteknologisk omsorgssenter og er inne i ei spennande omorganisering. Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! Både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, brukarstyrt personleg assistent og assistentar på praktisk bistand i institusjon og i heimane.Annan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø og ulike stillingsstorleikar, enten i heimetenesta eller inne på institusjon.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgjeSøknadsfrist: 01.07.19Arbeidsgiver: ETNE KOMMUNESted: Pleie og omsorgSe annonse Adresse: 5590 ETNE
Snarest Etne
Ledige stillingar i pleie- og omsorgssektoren i Etne kommune.ArbeidsoppgåverEtne kommune opna den 22.10.18 høgteknologisk omsorgssenter og er inne i ei spennande omorganisering. Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! Både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, brukarstyrt personleg assistent og assistentar på praktisk bistand i institusjon og i heimane.Annan informasjonMe kan tilby eit godt arbeidsmiljø og ulike stillingsstorleikar, enten i heimetenesta eller inne på institusjon.Søknad skal sendastEtne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje Adresse: Pleie og omsorg
Snarest

Rekrutteringskalender

  • JUN 24
    2019
    7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

5590 Etne