<  
>  

Farsund kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Farsund er en kystkommune i Vest-Agder som grenser til Kvinesdal i nordvest og Lyngdal i sørøst. I sør og vest ligger Nordsjøen. Farsund by vokste opp ved det farbare sundet, derav navnet Farsund. På 1500 og 1600-tallet ble Farsund ofte besøkt av utenlanske handelsskip som søkte ly i havnen, eller som måtte inn og få reparert skader. Sjøfartsbyen Farsund var viden kjent, med skip på alle verdenshavene. Farsund var i mellomkrigstiden verdens største sjøfartsby, målt i tonnasje pr. innbygger. I dag framstår Farsund som en vakker sørlandsby, med hvite trehus, vakre sveitservillaer og murhus i jugendstil. Farsund kommunes viktigste næring er i dag industri, med store bedrifter som Elkem Aluminium, Casting Technologies Farsund (tidligere Alcoa) og Bredero Shaw. Kommunen er fylkets største jordbrukskommune. I tillegg er turisme en økende næring. Befolkning 9 401 (2008)

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Farsund kommune

Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4297670835 Presentasjon av stillingen:Ved enheter for hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og enhet for aktivitet og mestring har vi ledig studentstillinger for sykepleier eller vernepleierstudenter for tiltredelse snarest.Studentstillingene innehar arbeid hver andre, hver tredje helg eller hver fjerde helg avhengig av turnuser.KvalifikasjonerSykepleier eller vernepleier studentGjerne med arbeidserfaring innen helse- og omsorgTilbud om stipendordning for sykepleier eller vernepleierstudenter: Farsund kommune tilbyr bonusordning med et kronebeløp i tillegg til ordinær lønn for sykepleier og vernepleierstudenter i definerte studentstillinger som inngår avtale om sommerjobb i omsorgstjenestene på følgende vilkår:Bonusordningen gjelder for 2. og 3. års studenterDet må inngås avtale om sommerjobb i minimum 100 % stilling over 6 uker sammenhengende i sommerferienArbeidet må innebære arbeid minimum hver tredje helg (minimum hver fjerde helg dersom det arbeides lange vakter i helg)Kronebeløp utbetales etter følgende modell:Studenter som har bestått 60 studiepoeng (første studieår) tilstås kr. 10 000,-Studenter som har bestått 120 studiepoeng (to første studieår) tilstås kr. 15 000,-Studenter som har bestått 180 studiepoeng (fullført bachelor) tilstås kr. 20 000,-Personlige egenskaperGode samarbeidsevnerEvne til å arbeide selvstendig og i teamEvne til å ta beslutningerEvne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpenPersonlige egenskaper vektlegges.Godkjent førerkort for personbilArbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. Ved ansettelse må det fremlegges gyldig politiattest.Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).KontaktinformasjonMona Aspvik, Rådgiver, helse og omsorg, 40497117ArbeidsstedBrogaten 7 4550 FarsundSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Farsund kommuneReferansenr.:4297670835 Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 26.10.2020
26.10.2020 Farsund
Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4302383719 Presentasjon av stillingen:Farsund er en vakker sørlandskommune med ca. 9 700 innbyggere. Kommunen har et rikt og variert kulturliv og er en kystkommune med kilometerlange sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.Farsund har satset stort på gode oppvekstsvilkår de senere år bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg. Kommunen har full barnehagedekning og står nå foran en storstilt utbygging av videregående skole.Kommunen ligger i randsonen til Stavangerregionen og utgjør en sentral del av Listersamarbeidet på Sørlandet med et stort felles arbeidsmarked.Kommunen har 10 fastlegehjemler fordelt på tre legesentra.Presentasjon av Farsund kommune:https://www.youtube.com/watch?v=smU5oPXTkhU&feature=youtu.beFastlegehjemmel nr 1.Ved legesenteret Listalegene A/S er det ledig 1 fastlegehjemmel. Pr dags dato er det 990 listepasienter ved denne fastlegehjemmelen.Tiltredelse:etter avtale.Ved legekontoret er det en praksis med 3 fastlegehjemler og 2,4 årsverk med helsesekretærer. Legesenteret er godt utstyrt med bla ultralyd, EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og bruker WebMed journalsystem.For nærmere orientering om Listalegene A/S kontakt Sigurd W. Løvhaug, tlf. 900 97 669, e-post sigurd@torp-gard.noFastlegehjemmel nr 2Ved Farsund legekontor er det ledig nyopprettet fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca 600 pasienter. Som tilskudd for rekruttering av fastlege utbetales basistilskudd på kr 300 000,- ved signering av avtale innen 15.12.2020Tiltredelse: snarest.Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler, en LIS1 2,4 årsverk med helsesekretærer.For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com.Her finner du mer informasjon om Farsund legesenter: http://farsund.kommune.no/files/1754/Farsund-kommune/2168/Informasjonsskriv-Farsund-legesenter.pdfArbeidsoppgaverOffentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.KvalifikasjonerOffentlig godkjent lege med norsk autorisasjonSpesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller påbegyntMå ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneRelevant praksis er ønskeligMå kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT genereltPersonlige egenskaper som vektleggesEvner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnereEvner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesserEvne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendigEvne til å være løsningsorientert og fleksibelEvne til å være resultatorientertBevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøetKvalifikasjoner (overskrift)I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen.Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 945 10 330.Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju.Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).KontaktinformasjonAnne-Margrethe T. Johnsen, KommunalsjefArbeidssted4550 FarsundSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Farsund kommuneReferansenr.:4302383719 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.11.2020
09.11.2020 Farsund

Rekrutteringskalender

  • OKT 26
    2020
    4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Farsund kommune