<  
>  

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 725 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet, og er en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Fagseksjon Virus, bakterier og nematoder tilknyttet Plantehelsedivisjonen har arbeidsområder som er knyttet opp mot biologi, bekjempelse og diagnostikk av planteskadegjørere på landbruksareal, i grøntanlegg, og på naturareal. Seksjonen utgjør den største samlede plantefaglige kompetansen innen ovennevnte skadegjørere i Norge.
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

NøkkelinformasjonNIBIO satser på det arktiske landbruk og har en innarbeidet rolle i landbruket som vi ønsker å videreutvikle. Stillingen som nå
01.10.2021 Tromsø

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Adresse

Fredrik A. Dahls vei 20 1430 ÅS