-Å skape rom for å utvikle seg selv, sin egen kompetanse og dele den med andre står sentralt i BEKK, noe som fører til at vi har ekstremt mange dyktige folk som jeg blir inspirert av. Det er noe av det beste ved å jobbe her, forteller Ingvild.


Faggrupper er en av arenaene for kompetansedeling, og tema for faggruppene blir definert hvert år.

-Vi har rundt 30 ulike faggrupper i år, som alle er blitt dannet med utgangspunkt i forslag fra de ansatte, forteller Jøran. Etter en tidlig grovsortering har folk søkt seg til de gruppene de mener er mest interessante, som for eksempel Algoritmer og snurrepipperier, Sikkerhet eller Innovative brukergrensesnitt.

Nye faggrupper hvert år gir BEKK muligheten til å tilpasse seg markedet, samtidig som det gir anledning for flere medarbeidere til å prøve seg på lederansvar. Ingvild og Hans Magnus er to av de som har tatt initiativ i år. De er fagledere for de nyoppstartede faggruppene Maskinlæring og Entreprenørskap.

-Da jeg gikk ut av NTNU for litt over to år siden, så jeg ikke for meg at jeg ville bli fagleder så raskt. Hvis man tar initiativ og viser engasjement, får man også muligheter, noe jeg setter stor pris på, sier Ingvild.

At Hans Magnus og Ingvild har fått muligheter, er på ingen måte unikt i BEKK, som er en virksomhet med en sterk heiakultur. -Vi har en kultur hvor vi ønsker å se hverandre lykkes, sier Hans Magnus. Når noen har en idé eller ønsker å prøve noe nytt, tenker vi andre hvordan vi kan bidra til at det blir en realitet.

-Som da en av våre ferske konsulenter satte seg som mål å snakke i hovedsalen på JavaZone innen noen år, forteller Jøran. JavaZone er Nordens største IT-konferanse, og sånn sett et hårete mål for en ung person. Mitt første innfall var: ”Wow! Dødskult, dette må vi få til.”

BEKK har en holdning til at nye initiativ heies frem nær sagt uansett, så får man heller evaluere og hente det inn om det er behov på et senere tidspunkt. Hans Magnus tok selv initiativ til å se nærmere på entreprenørskap og hvordan BEKK skal forholde seg til bølgen som er på vei innover landet.

-Det begynte med egeninnsats på fritiden, sier Hans Magnus. Etter hvert ble det mer og mer konkret, og i dag er det en faggruppe. Det er klart at det er motiverende å få lov til å jobbe med noe av det man brenner for.

Det er flere enn BEKKs egne medarbeidere som får dra nytte av iveren etter å stadig lære seg noe nytt. Av tre årlige fagdager er én åpen for eksterne.

-3. mars 2017 inviterer vi til BEKK Open fagdag. Det vil samle rundt 500 personer som får oppleve alt fra lyntaler til workshops og lengre presentasjoner. Vi vil ta opp både teknologiske og forretningsrelaterte temaer, forteller Hans Magnus.

-Det blir et dypdykk i mye av det faggruppene våre sysler med, legger Jøran til. Vi er overbevist om at denne dagen er en av de beste konferansene i landet, og gleder oss til å bli kjent med flere engasjerte fagfolk!

Har du lyst til å vite mer om BEKKs åpne fagdag? Besøk fagdag.bekk.no!


Tekst: Hans Petter Stub, Foto: Line Slotnæs