Vår Teknologiradar

Punktene i radaren er valgt ut med bakgrunn i de utfordringene våre kunder har, erfaringene vi gjør på våre prosjekter, og arbeidet vi gjør i faggruppene våre.

Radaren er et bilde av hvordan vi i Bekk ser på teknologilandskapet nå, med henblikk på teknologiens potensiale, modenhet og tilgjengelig kompetanse – alt i en norsk kontekst...:

Bekk Radar