Fra dag én har Bekk vært en sterk pådriver for å få NAV til å bruke smidig metodikk med fokus på brukernes behov. Det innebærer blant annet å samle de riktige ressursene til rett prosjekt, og hele tiden søke etter nye, smarte arbeidsmetoder. NAV selv skal ha ros for å gi oss lov til å kjøre ut piloter av prosjekter under arbeid, og lære fortløpende av tilbakemeldingene som kommer underveis.

Forenkler hverdagen

Det er ingen hemmelighet at NAV lenge har slitt med omdømmet, men mange glemmer at mye også har blitt gjort riktig. En av tingene NAV sine tjenester gjør aller best, er å lette på trykket. Det siste personer i krevende situasjoner trenger, er å forholde seg til papirtunge organisasjoner som kun snakker flytende byråkrati.

"Ved å digitalisere NAV, gjør vi hverdagen enklere for personer som har begrenset med tid, krefter og ressurser, eller en kombinasjon av alle tre. Dette igjen letter på trykket til de ansatte, som nå kan konsentrere seg om å være rådgivere, og ikke ´papirpushere´", sier Aksel Nilsen Huser, prosjektleder i Bekk.

I samarbeid med NAV skaper vi verdier det ikke er lett å måle i kroner og øre. Følelsen av å gjøre hverdagen enklere for så mange mennesker, mange i en av sine aller tyngste perioder i livet, er for oss helt ubetalelig.

Hva har vi gjort?

Bekk har gjennom mange år jobbet tett med NAV for å lage gode apper og tjenester som forenkler hverdagen. Eksempler på dette er tjenester som å søke om foreldrepenger, dagpenger, innsyn i egen sak og Ditt NAV.

For hvem?

Hele den norske befolkning. Rubbel og bit, gammel og ung, ufør eller arbeidsfør.

Noen løsninger verdt å nevne: Ditt sykefravær, Sykemelding og Tips til jobbsøkerne

Lær mer om hva vi har gjort og hvordan vi jobber med NAV her: https://www.bekk.no/hva-vi-gjor/nav