BI er kjent for å være en innovativ og fremtidsrettet utdanningsinstitusjon. Allerede i 1967 kjøpte BI sin første datamaskin, den ene av totalt to i hele Norge. Siden den gang har Handelshøyskolen BI vokst til å bli en svært velrenommert merkevare. En landsdekkende høyskole med over 20 000 studenter, som tilfører det norske arbeidsmarkedet solid kompetanse.

Oppdraget

Før den nye løsningen kom på banen, hadde BI utfordringer med oppgaver som ledet til mye ekstraarbeid. Innhold som måtte publiseres gjentatte ganger, komplekst publiseringssystem og utdatert programvare skapte unødvendige fartsdumper i systemet.

Nettsiden harmonerte dårlig med BI sitt ønskede rolle og posisjon i et digitalt marked. Bekk ble derfor sentrale i arbeidet med å tydeliggjøre og justere denne posisjonen, særlig med tanke på det visuelle, språklige og det interaktive.

Revitaliseringen

Bekk og BI har samarbeidet godt på prosjektet nye bi.no, og resultatet er en rendyrket og god fremstilling av verdiene til en av landets viktigste utdanningsinstitusjoner. Designet dyrker det stramme, rene og tydelige - som igjen er en refleksjon av det nordiske og BI sitt opphav. Formen skaper assosiasjoner til presist håndverk eller ingeniørkunst, som gjenspeiler faglig tyngde og kompetanse.

Det er et viktig prinsipp for løsningen i sin helhet å tilrettelegge for levende innhold, og endres med sesongene. Eksempelvis vil det i perioder være mer aktuelt å promotere manager-programmer og bachelorstudier, enn kurs for de i arbeidslivet. Med de nye sidene er det enkelt for skolen å tilpasse rett innhold til rett tid, og til rett målgruppe.

Den nye retningen, understøttet av funksjonelle forbedringer, setter BI i stand til å styrke sin interaksjon med målgruppene fremover, og forbli like innovative og fremtidsrettede som de alltid har vært.