<  
>  

BKK

Olje / Gass / Energi / Kraft, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

BKK er et av landets største energiselskaper, og har sin hovedvirksomhet innen produksjon, omsetning og transport av fornybar energi. Gjennom vår hundreårige historie har vi opparbeidet oss et unikt kompetansemiljø innen vannkraft- og nettutbygging, og vi har de siste årene utvidet vår virksomhet til å omfatte blant annet  fjernvarmenett og fremtidsrettede fibernett-løsninger.

Visjon

Morgendagen er her

Antall ansatte

1100

Les mer
Fakta om BKK
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
04.09.2020
Bergen
BKK er et ledende, fremtidsrettet og bærekraftig energiselskap på Vestlandet som deltar aktivt i utviklingen mot et lavutslippssamfunn, og bidrar til grønn verdiskaping.BKK har som mål å bli størst på elektrifisering av det norske samfunnet. Biler, skip, ferger, oppdrettsanlegg, byggeplasser, tungtransport, flytrafikk - alt kan drives av fornybar energi. Elektrisitet bygget vårt moderne samfunn. Nå kan det redde planeten vår.Vi opplever stor pågang for våre tjenester og har behov for økt kapasitet, spesielt for våre ladeløsninger. I den anledning søker vi etter en faglig sterk områdeleder for Østlandet som er selvgående, målrettet og løsningsorientert.Som områdeleder vil du inngå i et kompetent, tverrfaglig team som søker å videreutvikle energitjenester til boligselskap og næring. Her vil du få muligheten til å påvirke retningen for morgendagens energiløsninger og bidra til det grønne skiftet i Norden.Stillingens arbeidsoppgaverLede arbeidet for å fremme BKK tilstedeværelse som ladeoperatør og energipartner på ØstlandetSelge energiløsninger til boligselskap, offentlig og næringPlanlegge, gjennomføre og dokumentere salgsaktiviteterDialog og oppfølgning av installatører og kunderBidra til å etablere og utvikle samarbeid med øvrig salgsorganisasjon i BKK og eksterne partnereBidra i teknisk utvikling og forretningsutvikling for å skape gode ladeopplevelser og energiløsningerBidra i å øke takten på elektrifiseringen av Norge.Ønsket kvalifikasjonerHøyere teknisk utdanning, gjerne innen energiKunnskap om og interesse for energiløsninger og ny teknologiØnskelig med erfaring fra prosjektsalg mot boligselskap og næringØnskelig med erfaring i ledelse av prosjekter og arbeidsgrupperGod kjennskap til IT og samhandlingsverktøyVi søker deg som kan arbeide godt både alene, men også som deltaker og leder i team eller prosjekter. Dette innebærer du selvstendig kan planlegge og lede prosesser, sette milepæler, jobbe strukturert, og levere på tid, kvalitet og kostnad. Du må kunne ta initiativ og trives med å bygge relasjoner internt og eksternt.En del av arbeidsoppgavene vil være relatert til dialog opp mot boligselskap som vil kreve noe oppfølgning utover ordinær kontortid, spesielt i tilknytting til generalforsamlinger. Satsningen er nasjonal og noe reisevirksomhet må derfor påregnes.Stillingen krever at en arbeider strukturert og behersker godt norsk, både muntlig og skriftlig. Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om stillingen ta gjerne uforpliktende kontakt. Adresse: Kokstadvegen 37,5020 Bergen
09.08.2020 Bergen
Vi ønsker oss en ny kollega som på en offensiv måte tar ansvar for BKKs merkevare- og sponsorstrategi og sikrer gjennomføring av tilhørende planer. Allerede nå kan vi love at du får ansvar for å etablere minst én ny, stor merkevare.Som en del av vårt samfunnsansvar driver vi utstrakt sponsoraktivitet. Gjennom en systematisk og god tilnærming til våre gode samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, vil du også drive og utvikle dette arbeidet.AnsvarsområderDitt arbeid vil bidra til å videreutvikle BKK som et ledende, fremtidsrettet og bærekraftig energiselskap. Du vil være med på utviklingen mot et lavutslippssamfunn og bidra til grønn verdiskaping. Vi kan love deg spennende utfordringer og stor grad av frihet i ditt arbeid. Du vil være en viktig bidragsyter inn i et engasjert og dedikert team som er stolt av å jobbe i et BKK i utvikling. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef, Jan Kåre Austrheim. Arbeidssted vil være ved BKKs hovedkontor på Kokstad i Bergen. Ved årsskiftet 2020/2021 flytter hovedkontoret til BKK fra Kokstad til det splitter nye Skipet i Solheimsviken.Erfaring og kvalifikasjonerVi ser etter deg med høyere relevant utdanning og forståelse for samfunnsutvikling generelt og bærekraft spesielt. Du er analytisk og strukturert, samtidig som du liker å ta initiativ, er kreativ og ser etter løsninger. Stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne vil bli verdsatt.Vi ser frem til å høre fra degHar du spørsmål om stillingen, ta kontakt med: Kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim: jan.austrheim@bkk.no eller tlf. 944 88 075 Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Rune Indrøy: rune.indroy@bkk.no eller tlf. 905 57 723.Du kan også gjerne ta kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen gro.reinertsen@mercuriurval.com eller tlf. 975 59 058. Søknadsfrist: 09.08.2020 Adresse: Kokstadvegen 37,5257 Kokstad
09.08.2020 Bergen
BKK har en uttalt ambisjon om å bli størst på elektrifisering i Norge. I tiden fremover skal BKK investere milliarder innen elektrifisering av samfunnet. Biler, skip, ferger, oppdrettsanlegg, tungtransport, byggeplasser, flytrafikk alt kan drives av fornybar energi. Elektrisitet bygget vårt moderne samfunn. Nå kan det redde planeten vår. Her skal BKK Strøm spille en sentral rolle i koordineringen av de ulike initiativene i BKK.BKK Strøm AS er et selskap under forretningsområdet Innovasjon og Utvikling i BKK. BKK Strøm er BKKs satsing på strømsalg for bedriftskunder. Selskapet er også en viktig støtte for koordinering og eksperimentering med nye forretningsmodeller for BKK. For å stå best mulig rustet for å løse oppgavene, trenger vi nå et team av utviklere og data scientister som får ansvaret for å utvikle produktene i BKK Strøms portefølje. Vi vil både utvikle løsninger fra bunnen av og lage ny funksjonalitet gjennom smarte integrasjoner med andre produkter.Til dette arbeidet trenger vi både økt kapasitet og fart. Er du vår nye kollega?ArbeidsoppgaverHovedoppgavene er å arbeide med digital produktutvikling knyttet til BKK Strøms produktportefølje. Det innebærer å skape en god plattform å drive forretningsutvikling på. Man vil ta en ide gjennom hele livssyklusen, fra skrivebordsstadiet gjennom produksjonssetting og drift og til utfasing dersom idèen blir overflødig. Teamet (utviklere + data scientist) vil sammen med forretningsutviklere og produkteiere utvikle og forvalte løsningene. Det vil forventes at man har en proaktiv tilnærming for å holde seg oppdatert på nye teknologier og fortløpende vurdere hvordan disse påvirker våre satsninger, samt konkretisere BKK Strøms rolle og behov for støtte og ressursbruk. En god kollega jobber selvstendig og er samtidig en berikelse for teamet rundt seg.Det autonome teamet vil i starten bestå av en fullstack-utvikler, en data scientist og en frontend-utvikler med hver sine delansvar i produktstacken. Dette vil involvere planlegging og spesifikasjon av produktutvikling og koordinering mot evt eksterne ressurser nødvendig for en fortløpende utrulling av produktene. Teamet vil også ha glede av å samarbeide med andre digitale enheter internt i BKK, og ha en spesiell nærhet til I&U sitt eget høykompetente data science team.KvalifikasjonerSøkere bør ha erfaring med utvikling på Microsofts Azure-plattform og erfaring med smidig produktutvikling eller tilsvarende arbeidsmetodikk er en fordel. Kunnskap om og interesse for endringer i energisystemet og ny teknologi er positivt. Initiativ, gode samarbeidsegenskaper, sterke analytiske egenskaper og nysgjerrighet for nye løsninger er sentrale egenskaper for å lykkes i stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.FullstackTil teamet ser vi etter en fullstack-utvikler med høyere utdannelse innen informatikk eller andre relevante fagfelt. Søkere med bred erfaring backend vil også vurderes. Det kreves erfaring med utvikling av nye løsninger knyttet til APIer og tredjepartsutstyr i integrasjon med styringssystemer og sluttkundeløsninger. Utvikleren må også kunne tenke helhetlig på arkitektur, og vil ha en betydelig påvirkning på teknologivalg.FrontendVåre produkter blir aldri bra uten den beste kundeopplevelsen. Vi ser etter en frontend-utvikler med relevant utdannelse fra høgskole/universitet med bred erfaring og innsikt i forskjellige dagsaktuelle rammeverk og brukeropplevelse. Den gode kandidaten er oppdatert på trender og teknologi, velger riktige rammeverk og komponenter til våre produkter. Kandidaten vet hva som må til for å treffe brukerne hjemme i alle kundeflater, og er komfortabel med å koble seg til APIer fra backend.Data ScientistVi trenger en data scientist med høyere utdannelse innenfor data science, statistikk, matematikk eller tilsvarende. Søkere må ha erfaring med innhenting og strukturering av data, og det er en fordel med innsikt i arbeid med tidsserier. En god kandidat blir ikke skremt av å måtte bryne seg på apier i arbeidet med innhenting av data. Det er en fordel om en har god kunnskap til mathlab, python eller tilsvarende moderne kodespråk og rammeverk for dataanalyse. Vi ser det som en fordel dersom søkeren er komfortabel med å fremstille analysene visuelt for et ikke-teknisk publikum.Vi tilbyrDette er en unik mulighet til å bidra til løsninger på klimakrisen i et spennende, kompetent fagmiljø i stor fart. Du vil få muligheten til å jobbe med helt nye løsninger knyttet til optimalisering av energisystemer og ressursutnyttelse. Du blir en viktig aktør i å hjelpe bedriftene med å minske deres miljømessige fotavtrykk. Du får en spennende hverdag hvor du får utfordret og utviklet deg selv med viktig og meningsfullt innhold. Adresse: Kokstadvegen 37,5020 Bergen
16.08.2020 Bergen
BKK ASBKK AS er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbygging og drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett. Vi skal være med å videreutvikle energisystemet ved å satse på innovasjon og ved å ta i bruk ny teknologi og nye energi- og infrastrukturløsninger. Vårt verdiforslag er å skape en bærekraftig fremtid. Vi har ambisjoner om å finne nye forretningsmuligheter samtidig som vi gir fart til overgangen fra fossilt til nullutslipp. I dette farvannet skal vi også sikre informasjonssikkerheten og forberede oss på å håndtere uønskede hendelserVi søker en prosjektleder forbedring og digitalisering til konsernenheten "Teknologi og Fornyelse" i BKK. Du vil lede IKT prosjekter for kunder i konsernet etter BKKs rammeverk for forbedringsprosjekter, inkludert anskaffelse, implementering, og brukeropplæring knyttet nye konsernfellessystemer. Du vil blant annet:ArbeidsoppgaverBidra til at utviklingsprosjekter og produksjonssettinger planlegges og gjennomføres på en strukturert og metodisk måteBidra til at kunden får det beste grunnlaget for å kunne vurdere risiko i alle faser av prosjekteneFungere som teknisk rådgiver ovenfor kunder, prosjektledelse av IT-prosjekter, estimering og ressursallokeringLegge til rette for gevinstuttak i linjen gjennom profesjonell utførelse av prosjektstyringØnskede kvalifikasjonerVi ser etter deg som er en offensiv prosjektleder med god forståelse for teknologi og som er dyktig på oppfølging. Du har forståelse for hvordan IKT bidrar til forretningsgevinster i tillegg til at du er har erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse. Du vil være en del av en framoverlent, smidig prosjektledermiljø og rapportere til leder for avdelingen "Prosjekt- og prosessledelse".Personlige egenskaperDu er en person med teknisk bakgrunn som har leveranse- og gjennomføringsevne, gode lederegenskaper og som brenner for de gode prosjektgjennomføringene. Du har god forretnings- økonomi- og teknologiforståelse, i tillegg til kunnskap om smidig utviklingsmetodikk. Du har typisk høyere utdanning innen relevante fag (f. eks teknologi/informasjonsvitenskap, økonomi, eller ledelse) og kommer gjerne fra konsulentbransjen.Det er også ønskelig at du har erfaring som Scrum Master og har sertifisering innen PRINCE2 Agile eller tilsvarende metodeverk. Erfaring fra utvikling, test, arkitektur, anskaffelser, prosessforbedringsarbeid, digitalisering, konseptarbeid, Design Thinking og/eller tjenesteutvikling er en fordel. Vi ser spesielt etter noen med prosjekterfaringen innen ERP implementering og/eller Microsoft sine skyløsninger.Vi i avdelingen "Prosjekt og prosessledelse" brenner for å finne, skape, og levere nye digitale løsninger. Vårt team er strukturert og ryddig, og vi liker å samarbeide med andre. For å passe inn i vårt miljø, vil du måtte være:kundeorientert og relasjonsfokuserten team- og relasjonsbygger, samtidig som du er selvstendig og tar ansvar for å sette retning og fokusinteressert for ny teknologi og teknologianvendelsehelhetstenkende og strukturerthandlekraftig og gjennomføringsdyktigDet forventes god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk.Vi tilbyrBKK har et meget godt arbeidsmiljø i en tradisjonsrik bedrift med viktige fremtidsplaner. Fleksibel arbeidstid, konkurransemessige betingelser og en unik mulighet til å gjøre en forskjell i konsernets utviklingsarbeid.Arbeidets omfang krever tett og nær dialog med kundene gjennom smidig samhandling. Kandidater fra Førde og Kvinnherad ønskes velkommen, og dersom fast arbeidssted blir utenfor Bergen må det påregnes en del reisevirksomhet. Spørsmål om stillingen kan gjøres til BKK ved Celina Thom på mobil 474 13 702 og E-post Celina.Thom@bkk.no eller daglig leder i Personalhuset, Steffen Aksdal på mobil 400 11 666 og E-post til steffen.aksdal@personalhuset.no. Adresse: Kokstadvegen 37,5237 Rådal
04.09.2020 Bergen
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee Vest
Antall traineer : 1 (varierer)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 50 (Varierer)

Rekrutteringskalender

  • AUG 09
    2020
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Adresse

Kokstadveien 37
Pb.7050
5020 Bergen