BKK

Olje / Gass / Energi / Kraft, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

BKK er et av landets største energiselskaper, og har sin hovedvirksomhet innen produksjon, omsetning og transport av fornybar energi. Gjennom vår hundreårige historie har vi opparbeidet oss et unikt kompetansemiljø innen vannkraft- og nettutbygging, og vi har de siste årene utvidet vår virksomhet til å omfatte blant annet  fjernvarmenett og fremtidsrettede fibernett-løsninger.

Visjon

Morgendagen er her

Antall ansatte

1100

Les mer
Fakta om BKK
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
Vi ser etter
Ledig Stilling
23.10.2019
Bergen
BKK ASI BKK blir du en del av et av Norges ledende kompetansemiljø innen energi og infrastruktur, med over 1100 dyktige og inspirerende kolleger. Virksomheten omfatter alt fra produksjon av vannkraft og utvinning av andre fornybare energikilder til utbygging og drift av et fremtidsrettet fiber-, strøm- og fjernvarmenett. Konsernets IKT-senter har et stort og allsidig miljø og fire avdelinger: Drift, Systemdrift, Kunde og Arkitektur og systemutvikling. Vi er tett på forretningen i hele konsernet, og jobber smidig med utvikling og forvaltning av en betydelig mengde systemer.BKKs IKT-senter etablerer nå kompetansekontor i Dale med 3 nye fulltidsstillinger, og søker kandidater med IKT-bakgrunn som ønsker spennende og faglige utfordringer.Vi ønsker å komme i kontakt med dere som har erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: Azure, Office 365, Kundesystemer, Programmering, Nettverk, Sikkerhet.Vi tror at våre nye kollegaer er initiativrike, har høy arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne. Stillingene krever stor grad av selvstendighet, samtidig som dere jobber godt i team.BKK ønsker å bidra til en bærekraftig og god utvikling av samfunnet. Vi er en bedrift i vekst og kan tilby en spennende arbeidsplass, med gode utviklingsmuligheter og faglige utfordringer i et meget kompetent fagmiljø.KartleggingsintervjuerI uke 43 gjennomfører vi samtaler med aktuelle kandidater, og informerer samtidig om planene til BKK sin IKT-satsning i Dale i Sunnfjord.Meld din interesse til Steffen Aksdal hos Personalhuset på mobil 400 11 666 eller E-post til steffen.aksdal@personalhuset.noFor mer informasjon; https://www.bkk.no/om/konsernfakta Adresse: Dale,6963 Dale i Sunnfjord
18.10.2019 Fjaler
I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Leder for avdelingen Regnskap er knyttet til Økonomisenteret. Avdelingen består av åtte dyktige regnskapscontrollere som har ansvar for utarbeidelse av selskapsregnskap etter NGAAP og offentlig rapportering for regnskap, skatt og avgift. I tillegg har avdelingen ansvar for back office finans.Vi ser etter en dyktig leder som er nysgjerrig og genuint opptatt av å utvikle fremtidens regnskapstjeneste. Rollen er meget sentral i arbeidet med å videreutvikle BKK og bidra til effektivisering og profesjonalisering på tvers av konsernets selskaper. Du får være med å utvikle og skape en effektiv og fremtidsrettet regnskapsavdeling for BKK konsernet.Sentrale oppgaverUtvikle enheten i tråd med endrede kompetansekrav innenfor regnskap og skattAnsvar for å bygge og utvikle teamet slik at avdelingen er rustet til å møte krav og forventninger om leveranserAnsvar for å bygge relasjoner til avdelingens internkunder, det vil si operative enheter i konsernetMål- og resultatansvar, samt personalansvar for avdelingenAnsvar for avdelingens arbeid med internkontroll i finansiell rapporteringVurdere og følge opp komplekse problemstillinger innen regnskap og skattDelta og ansvar for avdelingens arbeid med rapportering av regnskap og skattemeldingDelta og ansvar for avdelingens implementering av virksomhetsendringer (fisjon/fusjon)Andre regnskapsrelaterte oppgaver innenfor ØkonomisenteretHvem er du?Du har høyere utdannelse innen regnskap og skatt. Du har god regnskapsforståelse og erfaring fra større selskap, herunder solid faglig kompetanse knyttet til regnskap, skatt og fusjoner. Du er forbedrings- og utviklingsorientert, tydelig og systematisk, med gode samarbeidsevner og evne til å utvikle organisasjonen og medarbeiderne. Du håndterer raske skift mellom langsiktig strategisk arbeid, og leveranser med korte tidsfrister. I tillegg blir du motivert av utfordrende oppgaver og er kvalitetsbevisst og utholdende i endringsprosesser.Vi tilbyrEn lederstillinger i et ekspansivt konsern, med et sterkt fagmiljø innen regnskap/revisjon/finans. Gode interne utviklingsmuligheter, og svært gode pensjons- og forsikringsvilkår.Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema snarest og innen 23. oktober 2019 .Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.KontaktpersonerMercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf.: 97559058 eller Ane Storhaug Grøndahl tlf.: **97559057.** Adresse: Kokstadvegen 37,5257 Kokstad
23.10.2019 Bergen
I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Det er i Økonomisenteret ledig stilling som rådgiver konsernregnskap.Vi ser etter en dyktig rådgiver som er nysgjerrig og motiveres av høyt tempo og komplekse problemstillinger innen fagområdet konsernregnskap og skatt.Sentrale oppgaver Delta i arbeidet med konsolidering og konsernrapportering Delta i implementering av strukturendringer som virksomhetsoverdragelse, fisjon/fusjon Delta i arbeidet med internkontroll i finansiell rapportering Vurdere og veilede kunder med komplekse problemstillinger innen regnskap og skatt Skatteberegning og skattemelding Drift, opplæring og utvikling av konsolideringsverktøyet Hyperion Management Financial Prosjektledelse og deltakelse i tverrfaglige konsernprosjekt Andre regnskapsrelaterte oppgaver innenfor ØkonomisenteretHvem er du? Du har høyere utdannelse innen regnskap og skatt. Du har god regnskapsforståelse og erfaring fra konsolidering av komplekse og større selskap, herunder solid faglig kompetanse innen konsernregnskap, IFRS og skatt. Du er forbedrings- og utviklingsorientert, systematisk, med gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringsevne. Du er vant til et høyt tempo, tåler mange henvendelser, er glad i å få tunge faglige problemstillinger i fanget og du er komfortabel med å ta avgjørelser på egenhånd, når situasjonen krever det. I tillegg er du kvalitetsbevisst og utholdende i endringsprosesser.Vi tilbyr En fagstilling i et ekspansivt konsern, med et sterkt fagmiljø innen regnskap/revisjon/finans. Gode interne utviklingsmuligheter, og svært gode pensjons- og forsikringsvilkår.Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema snarest og innen 23. oktober 2019 . Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.Kontaktpersoner Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf.: 97559058 eller Ane Storhaug Grøndahl tlf.: 97559057 . Adresse: Kokstadvegen 37,5257 Kokstad
23.10.2019 Bergen
I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Det er i Økonomisenteret ledig stilling som rådgiver konsernregnskap.Vi ser etter en dyktig rådgiver som er nysgjerrig og motiveres av høyt tempo og komplekse problemstillinger innen fagområdet konsernregnskap og skatt.Sentrale oppgaver Delta i arbeidet med konsolidering og konsernrapportering Delta i implementering av strukturendringer som virksomhetsoverdragelse, fisjon/fusjon Delta i arbeidet med internkontroll i finansiell rapportering Vurdere og veilede kunder med komplekse problemstillinger innen regnskap og skatt Skatteberegning og skattemelding Drift, opplæring og utvikling av konsolideringsverktøyet Hyperion Management Financial Prosjektledelse og deltakelse i tverrfaglige konsernprosjekt Andre regnskapsrelaterte oppgaver innenfor ØkonomisenteretHvem er du? Du har høyere utdannelse innen regnskap og skatt. Du har god regnskapsforståelse og erfaring fra konsolidering av komplekse og større selskap, herunder solid faglig kompetanse innen konsernregnskap, IFRS og skatt. Du er forbedrings- og utviklingsorientert, systematisk, med gode samarbeidsevner og høy grad av gjennomføringsevne. Du er vant til et høyt tempo og tåler mange henvendelser. I tillegg er du kvalitetsbevisst og utholdende i endringsprosesser.Vi tilbyr En fagstilling i et ekspansivt konsern, med et sterkt fagmiljø innen regnskap/revisjon/finans. Gode interne utviklingsmuligheter, og svært gode pensjons- og forsikringsvilkår.Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema snarest og innen 23. oktober 2019. Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.Kontaktpersoner Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf.: 97559058 eller Ane Storhaug Grøndahl tlf.: 97559057 .SØK HER Adresse: Kokstad
23.10.2019 Bergen
I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Leder for avdelingen Regnskap er knyttet til Økonomisenteret. Avdelingen består av åtte dyktige regnskapscontrollere som har ansvar for utarbeidelse av selskapsregnskap etter NGAAP og offentlig rapportering for regnskap, skatt og avgift. I tillegg har avdelingen ansvar for back office finans.Vi ser etter en dyktig leder som er nysgjerrig og genuint opptatt av å utvikle fremtidens regnskapstjeneste. Rollen er meget sentral i arbeidet med å videreutvikle BKK og bidra til effektivisering og profesjonalisering på tvers av konsernets selskaper. Du får være med å utvikle og skape en effektiv og fremtidsrettet regnskapsavdeling for BKK konsernet.Sentrale oppgaver Utvikle enheten i tråd med endrede kompetansekrav innenfor regnskap og skatt Ansvar for å bygge og utvikle teamet slik at avdelingen er rustet til å møte krav og forventninger om leveranser Ansvar for å bygge relasjoner til avdelingens internkunder, det vil si operative enheter i konsernet Mål- og resultatansvar, samt personalansvar for avdelingen Ansvar for avdelingens arbeid med internkontroll i finansiell rapportering Vurdere og følge opp komplekse problemstillinger innen regnskap og skatt Delta og ansvar for avdelingens arbeid med rapportering av regnskap og skattemelding Delta og ansvar for avdelingens implementering av virksomhetsendringer (fisjon/fusjon) Andre regnskapsrelaterte oppgaver innenfor ØkonomisenteretHvem er du? Du har høyere utdannelse innen regnskap og skatt. Du har god regnskapsforståelse og erfaring fra større selskap, herunder solid faglig kompetanse knyttet til regnskap, skatt og fusjoner. Du er forbedrings- og utviklingsorientert, tydelig og systematisk, med gode samarbeidsevner og evne til å utvikle organisasjonen og medarbeiderne. Du håndterer raske skift mellom langsiktig strategisk arbeid, og leveranser med korte tidsfrister. I tillegg blir du motivert av utfordrende oppgaver og er kvalitetsbevisst og utholdende i endringsprosesser.Vi tilbyr En lederstillinger i et ekspansivt konsern, med et sterkt fagmiljø innen regnskap/revisjon/finans. Gode interne utviklingsmuligheter, og svært gode pensjons- og forsikringsvilkår.Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema snarest og innen 23. oktober 2019 . Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.Kontaktpersoner Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf.: 97559058 eller Ane Storhaug Grøndahl tlf.: 97559057 .SØK HER Adresse: Kokstad
23.10.2019 Bergen
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Trainee Vest
Antall traineer : 1 (varierer)

Internship

Sommerjobb
Antall interns : 50 (Varierer)

Rekrutteringskalender

  • OKT 18
    2019
    3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • OKT 23
    2019
    4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Adresse

Kokstadveien 37
Pb.7050
5020 Bergen