Den siste tiden har det vært satt søkelys på bruk av ulovlig arbeidskraft i vår bransje. Som en stor landsdekkende aktør i byggebransjen er GK godt kjent med problemstillingen knyttet til midlertidig ansettelse, bruk av underentreprenører og innleie fra vikarbyråer i utførelsen av ulike oppdrag.

 

Problemstillingen ble nylig belyst i en artikkel hos Byggeindustrien den 20. juni der Elektromontørforeningen i Oslo og Akershus ba 140 installatører sørge for at personell i bedriften ble fast ansatt og at de styrer unna ulovlig innleie. Artikkelen ble kommentert av advokat Hanne Jahr Pedersen samme sted tre dager senere.

 

I GK har vi bemanningstopper og variasjoner som gjør bruk av midlertidige ansettelser nødvendig. Vår erfaring er dessverre at den virkelighetsbeskrivelsen som Elektromontørforeningen gir på flere områder er riktig. Omfanget av innleie er for stort og kvalitetskontrollen for dårlig. I GK har vi søkt å løse dette med mest mulig fast ansettelser, samt gode rutinebeskrivelser, kontrakts- og avtalemaler, tett dialog med de tillitsvalgte og aktiv bruk av påseplikten når vi må bruke innleie. Det er likevel ikke til å legge skjul på at det er krevende å ha innleid personell i bedriften.


 

Hvordan kan man så løse dette? Vår oppfatning er at årsaken til den omfattende bruken av innleie i bransjen først og fremst skyldes mangelen på alternativer. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft som bor, eller ønsker å bo, i landet er for liten. I GK er vi derfor av den oppfatning at problematikken kun kan løses ved å ta tak i det grunnleggende problemet - vi må øke tilgangen på faglært arbeidskraft i bransjen!


 

Partene i arbeidslivet, offentlige myndigheter og bedriftene har et betydelig ansvar for å løse dette. I GK tar vi dette ansvaret på alvor. Vi har til enhver tid mer enn 200 lærlinger ansatt i bedriften. Rett over ferien ønsker vi velkommen et nytt kull på ca. 100 lærlinger. Det gjør vi først og fremst for å sikre GKs fremtidige rekruttering av fagarbeider innen våre fagområder, men også for å ivareta det samfunnsansvar vi som en stor seriøs aktør er gitt. Så er det vårt håp at våre kunder, og i særdeleshet de offentlige, verdsetter det arbeidet vi og mange av våre seriøse konkurrenter gjør når de gjør sine innkjøp. Vår erfaring er at gode intensjoner for ofte blir slukt i jakten på «billigste tilbyder».

LES OGSÅ: Slik kartlegger du mobbing og seksuell trakassering

 

Avslutningsvis ønsker å gi honnør til bransjeforeninger og ikke minst fagforeningene som setter et viktig problemområde på agendaen. Vi ønsker en «stueren» byggebransje der ordnede arbeidsforhold er en selvfølge. Vi stiller oss til disposisjon for myndigheter, bransjeforeninger og fagforeninger om det er noe mer vi kan bidra med i dette viktige arbeidet.

 

Bård Scheie, direktør HR/HMS i GK Norge.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger