"Det finnes bare to tragedier i livet. Den ene er å oppnå det man drømmer om, og den andre er å ikke oppnå det"

Jeg har tenkt mye på disse som sitter på toppen i det siste. Ikke fordi det er synd på dem, men fordi jeg har innsett at det er en utrolig ensom rolle. Og samtidig den viktigste. For hvem kan de egentlig stole på? Kan de virkelig være sikker på at kolleger ikke har en skjult agenda når de kommer med sine forslag eller innvendinger? Jo da, strengt tatt kan vi si at dette gjelder alle og enhver, men det får større utslag hvis personen på toppen gjør dårlige vurderinger.

 

"Man kan aldri være forsiktig nok i valget av fiender"

Ved siden av å velge sine fiender med omhu, skal du også være en balansekunstner. Du skal balansere dine egne ideer opp mot andres, du skal være handlekraftig, men også lyttende, du skal vise vei, men samtidig sørge for at ledergruppen er godt involvert, du må ha god oversikt, men samtidig ikke rote deg bort i detaljer. Og midt oppi det hele skal du bevare det som så kjekt kalles integritet.

 

Kjartan Thormodsæter. Foto: Adecco

"En idé blir ikke god fordi om noen har ofret seg for den"

Det vil alltid være mange som tilbyr sine tjenester, mange som vil bidra. Og takk og lov for det. Men noen må få nei, andre blir prioritert. Jeg tror mange vil ha problemer med å forestille seg hvor vanskelig topprollen er. Det store ansvaret og det konstante presset. For mange er nok ganske tilbøyelig til å påta seg mye ansvar helt på egen hånd. Og med det så mener jeg at de ikke deler byrden med andre. De bærer den selv. Fordi det føles tryggest. Ulempen dessverre, er at det er veldig vanskelig å ha 100 prosent kontroll og samtidig mestre det å stole på andre. Vanligvis må en oppgi litt av kontrollen, rett og slett fordi det er nettopp det som er noe av kjernen i tillit – å gi avkall på kontroll.

 

"Vær deg selv – alle andre er opptatt"

Det å være seg selv er med andre ord ikke alltid like enkelt. Og er du i tillegg usikker på hvem du er og hva du står for, ja så blir det hele bare vanskeligere. En ting vi vet om ledelse derimot, er betydningen av integritet. Jeg tenker da på tre forhold: At det er samsvar mellom ord og handlinger, at man er modig og tar ansvar – uansett utfall.

 

For å lykkes med både integritet og topplederrollen – her er fem betraktninger:

1. Erkjenn at du trenger en profesjonell, utenforstående veileder/coach, som kan være dønn ærlig med deg (og som kan bidra til å gjøre deg mindre ensom).

 

2. Jobb iherdig med å utvikle ledergruppen – dårlige holdninger sprer seg raskt nedover. La gjerne en fagperson observere og kommentere kommunikasjonen i gruppen. De ser ofte hva som er bra/ikke bra ganske kjapt. Da kan du som sjef få tips om hvordan sette ord på vanskelige forhold i din ledergruppe.

 

3. Jobb for at beslutninger tas på lavest mulig nivå. Ledergruppens medlemmer skal være tilretteleggere for dette arbeidet. Du skal være ansvarlig for tilretteleggerne. Lykkes du her, vil du stå godt rustet mot konstante endringer.

 

4. Belønn arbeid og gi masse oppmerksomhet til dem som gjør ting for fellesskapet. Husk – det du fokuserer på, får du mer av.

 

5. Til slutt – husk at den øverste ledelsen – med deg selv i spissen – er rollemodeller. Og ansatte legger merke til alt, både det du gjør og det du ikke tar tak i.

 

Lykke til, sjef!