Skogen Lund fortjent ros for å sette søkelyset på det overordnede viktige om hvilken verdi arbeid har for samfunnet, bedrifter og enkeltmennesker. Dette i tillegg til behovet for å få flere i jobb, viktigheten av å få flere kvinner over fra deltid til heltid, og nødvendigheten av at flere av oss står lenger i jobb og ikke runder av straks vi har passert 60.

 

Sett i lys av dette kommer hun med en underlig uttalelse på NRK nyhetsmorgen tirsdag. Skogen Lund har med seg en ung gutt som følger henne gjennom dagen og som dokumenterer aktivitetene fortløpende på sosiale medier – Flott! Denne dyktige ungdommen får fortjent skryt, men hun føler samtidig behov for å si at 40-åringer sannsynligvis ikke kunne gjort den samme jobben. Mener Skogen Lund virkelig at 40-åringer er evneveike og utdaterte?

 

Det er mulig jeg er litt hårsår og nærmer meg en alder der NHO-sjefen finner meg mindre attraktiv som arbeidstaker, men det er grunn til å reagere. Den samme NHO-sjefen valgte i 2016 å sparke over 50 ansatte over 60 år gjennom å tilby sluttpakker – samtidig som de ansatte 25 unge. Kristin Skogen Lund begrunnet dette med behov for å fornye kompetansen i organisasjonen.


 

Vi i Parat ønsker et godt forhold til arbeidsgivere og vi vil ha tillit til NHO-sjefen, men hva er det egentlig hun mener? Vil hun ha flere i arbeid, eller mener hun voksne arbeidstakere i 40-årene er i ferd med å bli utdatert og egentlig bør skyves ut av arbeidslivet?

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger