(KarriereStart.no):

 1. Sett av en halvtime hver 3. uke (den ansattes egen tid med leder)

I et samfunn sterkt preget av tidsklemma, så er tid noe av det vi har minst av. Ansatte ønsker generelt å bli sett og hørt, og ved å sette av en halvtime hver 3. uke, så sikrer du at alle dine ansatte får:

1. Egentid med leder.

2. En mulighet for den ansatte til å snakke om arbeidsoppgaver, kolleger, rutiner, deg som leder, ønsker, utvikling etc.

 

I tillegg blir dette en ypperlig anledning for leder til både å gi og motta tilbakemeldinger.

 

2. Når du ser eller hører om forhold som ikke fungerer, ta grep med én gang!

Altfor mange ledere har en tendens til å håpe i det lengste at forhold som ikke fungerer skal forsvinne av seg selv, men det skjer veldig sjelden. Faktisk er det slik at negative forhold har en utrolig evne til å overleve både ledere og ansatte. Mange ledere forteller meg at de utsetter å gripe inn fordi de ser ikke hvordan de skal ta det opp på en god måte (de ser ingen løsning). Samtidig hører jeg ofte at lederen sitter og veier på ting (på den ene og andre siden). Det aller viktigste i slike settinger er at forholdet blir rettet til riktig person og sagt høyt. Ett konkret råd i så måte er at du konfronterer den det gjelder og sier nettopp de tingene du bekymrer deg for


 

Eksempel: Du har en ansatt som leverer litt under forventet hele tiden, og du lurer på om det skyldes at han har lærevansker, at han er demotivert, eller at det skyldes andre forhold.

 

Eksempel på løsning: «Jeg har observert at du har levert litt under forventet over lengre tid, og jeg har hatt lyst til å konfrontere deg på nettopp det. Samtidig synes jeg det er vanskelig, fordi jeg er veldig usikker på hva det skyldes. På den ene siden har jeg faktisk lurt på om du har vanskelig for å lære deg nye ting, på den andre siden har jeg tenkt at du kanskje er demotivert, eller at det skyldes andre forhold. Hva er din forklaring?» Da har du både fått sagt hva du synes er vanskelig, samtidig som den ansatte får høre hvilke forklaringer du har vurdert.


 

Les også: Slik bruker du sjarmen for å fremme karrieren

 

3. Løft fram suksesshistorier på avdelingsmøter

I en travel hverdag er det fort gjort å fokusere på å fikse ting som ikke fungerer – la oss kalle det problemløsning. Dette er selvfølgelig viktig, men likevel bare én side av saken. La oss ta avdelingsmøter, for eksempel. Er dine preget av positivitet?

 

Jeg husker jeg selv ble overrasket på et avdelingsmøte en gang hvor vi fikk i oppgave å si to positive ting om alle på avdelingen. Jeg ble umiddelbart skeptisk og tenkte: Er dette strengt tatt nødvendig? Men etter at alle hadde sagt to positive sider ved samtlige på avdelingen, så merket jeg meg en utrolig energi i gjengen etterpå. Og opp igjennom årene har jeg sett mange varianter av denne positive oppstemtheten. Så moralen er som følger: Løft fram de tingene som går bra for avdelingen og sørg for at det blir en balanse mellom hva avdelingen mestrer og hva avdelingen bør forbedre. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger