<  
>  

Jobbmuligheter som Instruktør

Bodin videregående skole
Sted
Bransje
Ikke oppgitt
Jobbmuligheter som Instruktør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Instruktør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Bodin videregående skole.
Relaterte stillingsannonser - Instruktør
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Bodin videregående skole
B
Lærer i nors, engelsk m.m.
Bodin videregående skole har ledig fast stilling i fagene norsk og engelsk.  I tillegg har vi behov for noen vikariater for folk i ulike permisjoner. Skolen ønsker så langt som mulig å ha fulle stillinger og kompetanse i flere fag er en fordel.  Fagsammensetning hos søkere som gjør det mulig å gi fulle stillinger, kan derfor bli vektlagt.   Arbeidsoppgaver  Pedagogisk arbeid  Ønskede kvalifikasjoner  Fyller formalkravene til pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse innenfor fagene: Norsk, inntil 100% fast stilling. Engelsk, inntil 30% fast stilling. Vikarbehov i varierende størrelse er aktuelt innenfor fagene spansk, engelsk, norsk, religion og etikk og andre fellesfag. Personlige egenskaper  Evne til pedagogisk formidling  Positivt elevsyn og evne til å takle mange typer oppgaver samtidig.  Gode formidlings- og samarbeidsevner til alle i skolesamfunnet.  Vi kan tilby  En spennende arbeidsplass i et faglig sterkt miljø.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk. Vikarbehovet for kommende skoleår vil bli nærmere avklart etter hvert som skolens stillingsbehov som følge av klassestruktur og ulike permisjoner blir nærmere fastslått. Det er fint om du i søknad kan presisere det dersom kun fast tilsetting er aktuelt og gjerne også om delstilling kan være av interesse.  Ved ansettelse legger skolen vekt på relevant utdannelse gjerne på masternivå og tidligere erfaring. Personlig egnethet vil også bli vektlagt. Gode norskkunnskaper er nødvendig.   Nordland fylkeskommune har en prøvetid på 6 måneder for alle stillinger, og det kreves politiattest ved ansettelse. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Tilsetting fra 1.8.23. 
Frist 02.04.2023
Les mer
B
Formidlingskoordinator/rådgiver
Bodin videregående skole har ledig 100 % stilling som formidlingskoordinator og rådgiver med hovedvekt på formidling. Stillingen inngår som en del av skolens elev- og lærlingetjeneste, noe som betyr oppfølging av både elever og lærlinger. Videre vil den ha et utadrettet fokus der samarbeid med aktuelle lærebedrifter vil stå sentralt.   Tjenesten er i stadig utvikling for å på best mulig måte kunne ivareta fylkeskommunens målsetning om at alle ungdommer skal fullføre og bestå, og samtidig skal jobbe mot utenforskap. Dette stiller krav om høy grad av kompetanse, og et perspektiv på at det er vårt ansvar å hjelpe alle ungdommer til et opplæringsløp som kan føre til aktiv deltakelse i arbeidslivet.    Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:  Yrkes- og utdanningsveiledning av elever. Formidling av læreplasser til lærlinger og lærekandidater.  Nettverksbygging mot aktuelle lærebedrifter. Oppfølging av læreplassregnskapet.   Deltakelse i YFF forum og samfunnskontrakten på vegne av skolen.  Ønskede kvalifikasjoner:  Yrkesfaglig bakgrunn og kjennskap til lokalt næringsliv. Utdanning ut over videregående opplæring, f.eks fagskole, bachelor eller lignende. Spesialpedagogisk kompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Kjennskap til videregående skole.   Kjennskap til, og erfaring fra, rådgiverrollen.   Personlige egenskaper:  Gode kommunikasjonsevner med både elever, lærere og næringsliv.  Strukturert og løsningsorientert.  Stor arbeidskapasitet.   Samarbeidsvillig og omstillingsdyktig. Utdanning, erfaring og personlige egenskaper vil bli vektlagt.  Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest etter Opplæringslovens § 10-9 Prøvetid i stillingen er på 6 måneder. Tilsetting 1.9.23 eller etter avtale.
Frist 26.03.2023
Les mer
Kontaktpersoner