<  
>  

Borregaard AS

Industri og produksjon

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri.

Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets 125 år lange historie.

Borregaard har 1080 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

 

Les mer
Fakta om Borregaard AS
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Borregaard skal levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse.

Lærling på Borregaard Lærlinger

Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YFF-ordningen (Yrkesfaglig fordypning).  Borregaard tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder:  Kjemiprosess Laboratoriefaget Industrimekaniker Industrirørlegger Automatiker Elektriker Platearbeiderfaget Logistikk Les mer om lærlingeordningen og alternative studieløp på OK Industri eller Blitil.no.  Her kan du også lese om Anne, som fikk fast jobb etter lærlingeperioden i Borregaard!
Antall lærlinger
(20-50)
Sted
Sarpsborg
Les mer
Bildegalleri

Kontaktperson

Senior HR Partner

Adresse

Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg

Telefoon:69 11 80 00