<  
>  

Jobbmuligheter som Pedagogisk leder

Brann- og redningsskolen
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Pedagogisk leder
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Pedagogisk leder. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Brann- og redningsskolen.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Pedagogisk leder
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Brann- og redningsskolen
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Brann- og redningsskolen

Vår oppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs i brann, redning, forebygging, nødalarmering, oljevern, akutt forurensning og ledelse. I januar 2024 åpner vi også en toårig fagskoleutdanning for de som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning. Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik. Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).