(KarriereStart.no):

Du lærer grunnleggende anleggsteknikk hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen.
Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg.


I Norge finnes det dessuten flere enn 30.000 anleggsmaskiner som veier opp mot 40 tonn. Disse trenger sjåfører, teknisk vedlikehold og reparasjon.


Her er yrkene:


BYGGINGENIØR

Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning er det din oppgave å planlegge bruken av et areal. Byggingeniøren er som regel lederen på byggeplassen. Du har dermed ofte ansvaret for prosjekteringen av nye byggverk, og forvaltningen, driften og vedlikeholdet av gamle. I tillegg til dette har du muligheten til å ha ansvar for andre oppdrag som landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere. Du sørger også for at tekniske utbygginger av vann- og avløpsanlegg fungerer. Etterspørselen etter byggingeniører er derfor stor.Les mer om yrket byggingeniør på StudentTorget.no


Det nye energidirektivet for bygninger som innføres i Norge vil øke behovet for fagskoleingeniører med bakgrunn i KEM (Klima, energi, miljø) Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger vil i fremtiden bli ettertraktet.

LES OGSÅ: For jobbsøkere


Les mer om KEM her

 

MASKININGENIØR

En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter - alt fra skipsmotorer til sykehusutstyr. Maskiningeniøren blir gjerne kalt den klassiske ingeniøren.Les mer om yrket maskiningeniører på StudentTorget.no

ASFALTØR

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger. Han/hun må beherske planering av underlag, betjene asfaltblandeverk, laboratoriearbeid, skilting, betjening og vedlikehold av maskinelt utstyr.


Store deler av arbeidsoppgavene utføres ved bruk av maskiner, i tillegg er asfaltering i stor grad lagarbeid. Asfaltfaget har utviklet seg raskt som følge av behovet for sikker komfortabel og økonomisk trafikkavvikling.


Du må kunne asfaltere alle typer veier og uteområder, som flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder


Les mer om yrket asfaltør på StudentTorget.no

VEI- OG ANLEGGSARBEIDER

Vei- og anleggsarbeideren er en allrounder som ofte deltar i hele anleggsprosessen. En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid med legging av vann- og avløpsledninger og sprenging i forbindelse med vei- og anleggsarbeid. Enkelt betongarbeid er også vanlig at vei- og anleggsarbeideren må utføre.


Stadig mer avansert utstyr og maskinpark krever oppdaterte ferdigheter i bruk og vedlikehold. Vei- og anleggsfaget er et fag med stor grad av selvstendighet og meget allsidige arbeidsoppgaver.


Les mer om yrket vei- og anleggsarbeider på StudentTorget.no

LANDMÅLER

Landmålere jobber med å måle terreng, markere grenser innen prosjekter med veiarbeid, bygg og anlegg. Etter innsamling av nødvendige data jobber man videre på et kontor hvor man planlegger, og hvor man utarbeider kart og dokumenter.
Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til mer komplekse og krevende måleteknikker. Arbeidsoppgavene til en landmåler tilsvarer en blanding av arbeidsoppgavene til en landskapsarkitekt, ingeniør og en jurist.Les mer om yrket landmåler på StudentTorget.no

FJELLFAGARBEIDER

Norsk bergindustri består i dag av ca. 360 bedrifter som sammen direkte sysselsetter vel 5100 mennesker. Karakteristisk for bergindustrien er at de fleste bedriftene er små med færre enn 20 ansatte. Bedriftene ligger svært spredt i landet, og bergindustrien bidrar på denne måten til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene.


Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen.

 

BANEMONTØR

Banemontørens arbeidsoppgaver krever en stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne fungere i et arbeidslag eller på selvstendige oppdrag.


Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag.


For å løse oppgavene som banemontør kreves en kombinasjon av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Disse kunnskapene og ferdighetene er knyttet til sikkerhet, nøyaktighet, kvalitetssikring, tegninger, teknologi og materialer. Arbeidet foregår i dag vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid.


Les mer om yrket banemontør på StudentTorget.no

ANLEGGSMASKINFØRER

Anleggsmaskinføreren er fører av forskjellige maskintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veihøvel og doser, med tilhørende spesialutstyr. I tillegg vedlikeholder føreren maskinene.

 

ANLEGGSMASKINMEKANIKER

Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlikehold, feilsøking, testing og reparasjon av anleggsutstyr. Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode kunnskaper om oppbygningen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid.

 

(Kilder: BYGGOPP - Opplysningskontoret for bygg- og Anleggteknikk, CBA Fagformidling, Byggenæringens Landsforening, Jobbfeber.no, StudentTorget)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger