(KarriereStart.no):

Innen internasjonal revisjon snakker man ofte om «The Big Four», De fire store. Det er tilfellet også i Norge. De fire gigantene er (sortert etter størrelse på totalomsetning):

 

 1. Ernst & Young (EY)

NOK 2,33 mrd (2012/2013)


2. Pricewaterhousecoopers AS (PwC)
NOK 2,30 mrd (2012/2013)


3. Deloitte AS
NOK 1,38 mrd (2012/2013)


4. KPMG AS
NOK 1,28 mrd (2012/2013)

 

 

Totalomsetning, 2012/2013 | Kilde: Åpenhetsrapportene

 

I tillegg er det kommet inn en utfordrer med en litt annen kundeprofil. BDO har gjennom oppkjøp og fokus på mindre kunder, nå på line med de fire store markedsmessig, med en omsetning på 1,32 milliarder kroner i 2013.

Til sammen omsatte de fem selskapene for 8,5 milliarder kroner i det avvikende regnskapsåret 2012/2013.


Finanstilsynet holder øye med revisjonsbransjen. Siste gang de kjørte en sjekk (2010) var bransjens samlede omsetning på ti milliarder kroner. Det var en økning på 1,4 milliarder i løpet av to år.
63 prosent av bransjeomsetningen kom for fire år siden fra revisjon av årsregnskaper. De fem største selskapene stod for 62,2 prosent av denne kjernevirksomheten, og med BDOs sterke vekst de siste årene er denne andelen garantert ikke blitt mindre.


 

Populær underskog

Det er imidlertid nok av kunder igjen til de mindre selskapene i den norske bransjen. Oversikten til Finanstilsynet viser at de mindre revisjonsforetakene sitter igjen med over to milliarder kroner i omsetning bare på revisjon av årsregnskap.


Og enda mer oppløftende for de små er at de er mer populære enn de store.


Analyseselskapet EPSI Norge følger bransjeutviklingen gjennom en årlig kundetilfredshetsundersøkelse. Resultatene viser at de mellomstore og mindre revisjonsselskapene nyter vesentlig høyere tilfredshet enn de større selskapene.
Dette kan komme av at de er lokale virksomheter som kommer tettere innpå kundene enn de store. Det blir en relasjon, der kundene opplever at de får mye for pengene i form av service, og dermed også et bedre produkt.


 

LES OGSÅ: Norske revisorer gjør en meget god jobb

 

Revisjon i tall

I 2010 tok bransjen på seg 236.000 revisjonsoppdrag. De aller fleste (78 prosent) av disse var på under NOK 30.000 i revisjonshonorar, mens de færreste (0,4 prosent) var på NOK 500.00 eller mer.
De aller fleste beretninger får stempelet normalberetninger. For fire år siden var andelen 85,4 prosent. 12 prosent hadde presiseringer og 2,6 prosent en modifisert konklusjon. Likevel innebærer det at hele 27.697 beretninger hadde presiseringer det året, og 878 stykker hadde en negativ konklusjon.


Så hvor mange jobber egentlig i bransjen? Oversikten viser at antall årsverk er økende. I perioden 2006-2010 økte antall årsverk med 1.923 til 7.543, ifølge Finanstilsynet.


Og antall klienter er også sterkt stigende. I samme periode økte volumet fra 74.397 kunder i 2006 til 105.567 i 2010.

 

Viktige samfunnsoppgaver

Revisorer er omfattet av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, herunder plikt til å rapportere til Økokrim. Antall tilfeller der revisjonsbransjen har foretatt nærmere undersøkelser fordi det har vært grunn til å tro at en transaksjon er knyttet til en straffbar handling eller terrorfinansiering er relativt konstant. I 2010 var antallet 293 undersøkelser.


Veksten for revisjonsbransjen kommer imidlertid til å ligge innen andre, tilstøtende forretningsområder enn selve revisjonen av årsrapporter. Dette vil gjøre bransjen attraktiv for erfarne fagfolk.


Bransjen tar på seg alt fra krisehåndtering, håndtering av konflikter på arbeidsplassen, sosial dumping, dårlige arbeidsforhold, styreansvar, risikokartlegging til erstatningsansvar, skatterådgivning, straffeansvar og oppfølging overfor tilsynsmyndigheter.


Det stiller sterke krav til kompetanse. Bransjen tar på seg et ekstra samfunnsansvar, når man trår inn på områder til myndighetene. Ikke alle er like glad for å få konkurranse om etterforskere, skattejurister, etc. fra kommersielle aktører, som kan tilby langt bedre lønnsvilkår.


Revisjonsbransjen har en lang tradisjon når det gjelder åpenhet, tillit og integritet innen kjernevirksomheten revisjon. Disse verdiene må videreføres nå veksten innen andre samfunnsområder nå øker.

 

LES OGSÅ: Bransjen er en viktig vaktbikkje

 

Mer enn bare revisorer

Det er også verdt å merke seg at for noen av de største selskapene så står revisjon kun for halvparten av omsetningen. De største områdene ellers er økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning, samt råd for planlegging innenfor områdene skatt, avgift og forretningsjus.


I PwC var kun 50 prosent av omsetningen i fjor tilknyttet revisjon. Advokatfirmaet PwC har 200 medarbeidere i Norge fordelt på åtte kontorer og advokatvirksomheten omsatte for 362 millioner kroner. Det er 15,7 prosent av den totale omsetningen for PwC i Norge.


Deloitte har 56 prosent av omsetningen fra revisjon, mens 41 prosent kommer fra det de kaller virksomhetsområdene «consulting, tax og legal».
Til sammenlikning er BDOs revisjonsandel på hele 87 prosent, inkludert en haug med småkunder. Ifølge egne sider er kundemassen nå på 50.000, som er over det dobbelte antallet av hva konkurrentene kan vise til.


Kilder:
Finanstilsynets rapport om dokumentbasert tilsyn med revisorer

Åpenhetsrapportene for de fem største selskapene fra 2012/2013:


EY
PwC
Deloitte
BDO
KPMG

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger