(KarriereStart.no):

Norske rederier opplevde en drastisk endring i markedene fra 2015 til 2016, med et kraftig fall i omsetning på hele 16 prosent, til 234 milliarder kroner. Rederiene forventet en nedgang på 3 prosent.

 

Rederiene langt mer pessimistiske i år, og forventer en ytterligere reduksjon i omsetning på 10 prosent i 2017. I så fall vil den samlede omsetningen for rederiene bli 210 milliarder kroner i år. Dette kommer frem av Rederiforbundets konjunkturrapport for 2017.

 

– Skipsfarten er global og påvirkes direkte av internasjonale trender og globale utviklingstrekk. Situasjonen er nå svært krevende for mange av våre medlemmer. Samtidig ligger det flere muligheter foran oss, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

 

Norge, inklusive norsk sokkel, er i dag totalt sett det viktigste enkeltmarkedet for norske rederier. Like fullt er de utenlandske markedene samlet sett viktigere for norske rederier.

 

– Av rederienes inntekter forventes syv av ti kroner å komme fra utenlandsmarkedet i 2017. Derfor ser vi med bekymring på utviklingen av de proteksjonistiske strømningene i verden. Noe som også har fått fotfeste i Norge, sier Henriksen.


 

I 2016 var det totalt 8 300 ansatte som ble permittert eller oppsagt i rederiene, mot 7 300 i 2015. Av disse ble 15 prosent permittert, og 85 prosent ble oppsagt. Nedbemanningene fordeler seg relativt jevnt mellom sjøfolk, riggansatte og landansatte.

 

– Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremtiden. Historien om havet er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, sier Henriksen.

 

Til tross for krevende markeder for skipsfarten, opprettholder Norge sin posisjon som verdens sjette største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Den norske flåten verdsettes til 51 mrd. dollar i 2016, noe som er en nedgang fra 65 mrd. dollar i 2015. Dette tilsvarer et fall på 21 prosent. Samtidig har endringer i fartsområdebegrensningene ført til at flere norske rederi flagger flere hjem fra utenlandsk flagg.


 

– Dette viser at en aktiv maritim politikk virker. Et stort antall skip under nasjonalt flagg er gledelig og en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger