(Bransjemagasin):

- Dette er første ledd i en strategi som næringsministeren har fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide: En helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring som et ledd i det å gjøre Norge mer konkurransekraftig, fortalte statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

 

Nyheten om strategien ble lansert da statsministeren og næringsministeren besøkte Sunnmøre i slutten av april i år.

 

Åtte områder


Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland
(Foto: Martine Røiseland/NFD)

Regjeringens strategi skal etter planen være klar våren 2015, men Solberg og Mæland presenterte åtte satsingsområder for lokale næringslivsrepresentanter og politikere i Ulsteinvik ett år i forkant.

 

De maritime næringene sysselsetter til sammen flere hundre tusen mennesker og skaper verdier for 160 milliarder kroner årlig, påpekte Mæland. Tallet på ansatte i selve næringen er 105.000.

 

- Spørsmålet er hvordan vi skal fortsette å være en ledende maritim nasjon også i fremtiden, sa næringsministeren, som ramset opp åtte områder de skal kartlegge i løpet av det nærmeste året:


Såkalt «blå vekst» til havs og mulighetene innen maritim og marin virksomhet, utviklingen i internasjonale rammebetingelser i den maritime industrien, maritim utdanning, forskning og utvikling, grønn skipsfart, skipsregistre, nasjonale rammebetingelser og nordområdene.


 

Større sammenheng

Arbeidet med den nye strategien vil berører flere departements ansvarsområder. Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til tett dialog med andre departement, den maritime næringen og med de ansattes organisasjoner i arbeidet med strategien.

 

- Vi må se den maritime næringen i en større sammenheng – vi må se på muligheten som ligger i, på og under havet. Her vil samspillet med andre havbaserte næringer, som offshore og marin sektor, være viktig, mente Mæland.

 

(Kilder: NTB + Nærings- og fiskeridepartementet)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger