(KarriereStart.no):

Dette kommer fram i en rapport av Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad som ble publisert høsten 2013. Sammen har de flere forskere har han undersøkt rekrutteringsbehovene i den maritime næringen fram til 2020.


Hva kreves for at Norge skal forbli en maritim stormakt? Det er en bekymring for at det skal oppstå mangel på norske sjøfolk fram mot 2020. Uroen er dels knyttet til manglende kapasitet i høyskoler og på fagskoler, dels til at arbeidstakere som arbeider innen de tradisjonelle delene av den maritime næringen skal søke seg til rigg.


– Det vil være betydelig behov for kompetent arbeidskraft i den norske maritime næringen, sier forsker Jon Rogstad ved Fafo til Teknisk Ukeblad.

– Det er ikke bare et spørsmål om rekruttering, men også hvorvidt Norge kan fortsette å være en sjøfartsnasjon fremover. Mye står på spill i den globale økonomien, derfor er det viktig å sikre god rekruttering til bransjen. Det er også bekymring i bransjen om vi vil ha nok norske sjøfolk, sier han.I den maritime næringen er det også et generasjonsskifte som fører til økt behov for arbeidskraft med nødvendig erfaring.


– Så utfordringen er å gjøre næringen attraktiv for personer i allerede ung alder. Et viktig dilemma her er at mange arbeidsgivere ønsker folk som har mest mulig praktisk erfaring i tillegg til den riktige utdannelsen. Spørsmålet er da: Hvem bidrar til denne skoleringen? sier Rogstad.


Rogstad sier at det er vanskelig å overgå offshoresektoren på lønn, derfor bør man finne andre måter å tiltrekke unge mennesker til bransjen.


Her finner du hele rapporten

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger