(KarriereStart.no):

Årets søkertall til høyere utdanning viser rekordsøkning til maritime fag. 607 hadde maritim utdanning på førsteplass.
De maritime fagene i høyere utdanning er én av tre nivåer det er mulig å utdanne seg til skipsarbeider og utgjør, sammen med fagskolene, offisersutdanningen.

 

- Rekrutteringen til skipsarbeideryrket må sees under ett for både videregående, fagskole og høyere utdanning. Vi ser en gledelig økning i søkningen til alle tre nivåene, og gleder oss over at dette bekreftes av søkertallene til høyere utdanning, sier Sund-Henriksen.

 

Trenden snudd

POSITIVE TALL: Kompetansedirektør Jørn
Sund-Henriksen i Norges Rederiforbund gleder
seg over at norsk ungdom trekkes mot den
maritime næringen. (Foto: Norges Rederiforbund)

De siste 10-15 årene har trenden snudd fullstendig. Fra årtusenskiftet til 2002 falt antall læringer med over 20 prosent, viste FAFO-rapporten «Dra til sjøs - om lærlinger i maritime fag» som ble publisert i 2003. Samtidig økte gjennomsnittsalderen på norske sjøfolk i den samme perioden.

 

Det var en genuin bekymring for rekrutteringen av norske, unge sjøfolk til de maritime yrkene. Søkertallene til maritime fag har imidlertid steget de siste årene. Årets samordnet opptak bekrefter trenden.


 

- Næringen tok inn rekordmange kadetter i 2013. Samtidig er inntaket av studenter og elever i dag for stort i forhold til antallet kadettplasser i næringen. Det er begrensninger på hvor mange opplæringsstillinger det er forsvarlig å ha på et skip, mener Sund-Henriksen.

 

Etter en treårig bachelor i maritime fag skal studentene ut på skip som kadetter før de får utløst sine maritime sertifikater. Det betyr at utdanningen i realiteten ikke er ferdig før de har gjennomført kadettiden sin hos et rederi.

 

- Samtidig som vi gleder oss over høy søkning, må vi be institusjonene om å ikke ta inn flere studenter enn det som er bærekraftig med hensyn til antallet opplæringsstillinger i næringen, sier han.

LES OGSÅ: Rettigheter som trainee

 

Færre vil bli ingeniører

Den norske maritime klyngen er innovativ og teknologitung, og det er derfor et behov for teknologer. Det er derfor litt bekymringsfullt at søkningen til både ingeniør og sivilingeniørstudiene har en moderat nedgang.


 

- Det er også i år veldig høy søkning til teknologistudier, og det var kanskje urealistisk at fjorårets rekordtall skulle holde i år også. Men vi er opptatt av ingeniørmangelen i Norge og vil fortsette arbeidet med å få opp søkningen til disse studiene.

 

(Kilde: FAFO-rapporten «Dra til sjøs - om lærlinger i maritime fag»)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger