(Maritimt bransjemagasin):

Vil du bli stabilitetsingeniør? Maskiningeniør? Systemingeniør? Eller innredningsingeniør, kanskje ansvarlig for stål og struktur. Det finnes en rekke varianter innenfor sekkepostene av yrker som jobber ved norske skipsverft.


Det er bygget opp en betydelig utstyrsindustri i Norge, som er teknologidrevet og i stor grad eksportrettet. Skipsbyggingsindustrien består av både av driften på selve verftene pluss leverandører som sørger for utstyret.


Her ligger det store muligheter for å bli spesialister, for eksempel på å levere kraner, turbiner, elektroanlegg, pumper eller luftrenseutstyr.
Dette er de viktigste yrkene ved verftene:


INGENIØR

Ingeniør er en yrkestittel som brukes når man har høyere teknisk utdannelse innen ingeniørfag, eller som gjennom andre studier og arbeidspraksis har opparbeidet seg samme kompetanse som disse. Yrkestittelen sivilingeniør er derimot en beskyttet tittel som betegner en person som har studert teknologi tilsvarende en femårig mastergrad.


En sivilingeniør har kunnskap og kompetanse til å jobbe innen rekke områder, som industridesign, olje og gass, bygg og anlegg og datateknologi. Sivilingeniører konstruerer broer, veianlegg, maskiner og bygninger og andre større deler av infrastrukturen i samfunnet.Les mer om yrket sivilingeniør på StudentTorget.no


INGENIØR I MARINTEKNIKK

Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer:


• Olje- og gassutvinning
• Fiskeriteknologi og havbruk
• Skipsteknikk med tilhørende industri

 

Vanlige arbeidsoppgaver:

Etter å ha fullført studieretningen Marinteknikk er det muligheter for konstruktør- og utviklingslederstillinger innen subsea-, skipsbyggings-, offshore- og oljeindustrien.


Arbeidet som mariningeniør kan bestå i å planlegge transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs. Det kan også være teknisk utvikling av nye skipstyper og produksjonsplattformer etter hvert.

LES OGSÅ: Mentorprogram hos Quartz+Co


Les mer om yrket mariningeniør på StudentTorget.no

Se også Maritimkarriere.no


SKIPSELEKTRIKER

Skip blir bare mer avanserte og komplekse. Som skipselektriker er det du som setter sammen, justerer og reparerer skipets elektriske motorer og generatorer. Du blir altså skipets spesialist på instrumenter og kontrollapparater, og den som fikser eventuelle feil på det elektriske anlegget.Som skipselektriker må du være nøyaktig, og glad i å jobbe både alene og sammen med andre. Det er mange sikkerhetskrav og regler som må følges som skipselektriker, så det er viktig at du er ansvarsbevisst.

 

Erfaringen og kunnskapen du får som skipselektriker, kan du bruke både i skipsindustrien og i jobb som elektriker på land.

LES OGSÅ: DNV GLs traineeprogram - Søkertips fra rektrutteringsansvarlig


Les mer om yrket skipselektriker på StudentTorget.no

SKIPSDESIGNER

Fra joller til skip: Bak enhver vellykket flytende konstruksjon står det en skipsdesigner. Det unike samarbeidet mellom skipsdesignere, verft og rederier samt utstyrsprodusenter i det maritime miljøet fører til imponerende nyskapninger innen skipsindustrien som kommer hele verden til gode.


Som skipsdesigner kan du være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter via kommersielle handelsfartøyer til komplekse offshoreskip og flytende plattformer. Dette gir muligheter til arbeid med ytre formgiving og design, utvikling av tekniske løsninger eller produksjon, og ikke minst samhandlingen mellom aktivitetene.


Typiske oppgaver er å utvikle design av skip, plattformer og andre flytende konstruksjoner. Kan omhandle alt fra tegning av skip til ferdig prosjektering av hele skipet, samt utvikling av teknologiske, gjerne miljøvennlige, nyvinninger.

LES OGSÅ: Politiske traineeprogrammer: Krig, fred og trainee og sånn


Les mer om yrket skipsdesigner her

SVEISER

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.


Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

- Jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)

- Håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding

- Utføre sveiseprosesser etter angitt metode

- Vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

LES OGSÅ: På innsiden: Visma Consultings traineeprogram


Les mer om yrket sveiser på StudentTorget.no

ØKONOMIANSVARLIG

Det er slett ikke dumt å ta en økonomiutdannelse hvis du planlegger en karriere innen maritim virksomhet. Det finnes en rekke veier du kan gå, eksempler på typiske fag er internasjonal økonomi, driftsregnskap, investering og finansiering, e-handel, IT, internasjonal maritim handel og maritim økonomi.
Du har altså muligheter både i inn- og utland, og kan spille på mange strenger. Men akkurat innen skipsbygging er det mest vanlig å ansette en controller:Som controller jobber du med drifts- og regnskapsrapportering. Det innebærer at du gjør kvalitetskonroll av regnskap, drifts- og kostnadsanalyser og effektivisering av rutiner og prosesser. Ofte er en controller med på å videreutvikle selskapets økonomi-, regnskaps- og forretningsmessige styringssystemer.
En stillingsbeskrivelse kan for eksempel se slik ut:


- Overordnet administrativt og faglig ansvar for økonomi- og regnskapsfunksjoner

- Finansiering, likviditets- og valutastyring

- Budsjettprosess og prognoser

- Utarbeide rapporter, notater og beslutningsgrunnlag til administrerende direktør og styret

LES OGSÅ: Postens traineeprogram: Tips til søkere fra traineekoordinator Kristine Breivik Kjær

 

Les mer om yrket controller her

PROSJEKTKOORDINATOR

Shipping er en stor, internasjonal bransje. Det er viktig å holde seg oppdatert på det om skjer i markedet, for å kunne tilby løsninger etter behov.


Som prosjektkoordinator arbeider man med ulike prosjekter for å videreutvikle, samt skape nye forretningsmuligheter for bedriften i dette tøffe markedet. Viktige oppgaver er å følge med på alle ledd i de ulike prosjekter, knytte sammen tjenester og input internt samt følge opp kunder og samarbeidspartnere eksternt.


Les mer om yrket projektkoordinator her