(Maritimt bransjemagasin):

Det finnes tusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver uten å sette sin fot på et skipsdekk. Men velger du et yrke hvor du faktisk drar til sjøs får du sjansen til å jobbe innenfor ulike deler av den maritime næringen.


Du kan bli kaptein, styrmann, elektriker, kokk og jobbe på ferger, cruiseskip eller digre fraktskip. Det er ikke sikkert du kan velge og vrake, men sjansen for å få en jobb er stor. Det jobber 105.000 nordmenn innen maritim sektor i Norge, og næringen berører flere hundre tusen nordmenn daglig. Her er de vanligste yrkene:

 

SKIPSOFFISER 

Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip med maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertifikat. Begrepets motsetning er mannskap. Inndelingen i offiserer og mannskap har sin parallell i det militæres inndeling i offiserer og soldater.


Les mer om yrket skipsoffiser på StudentTorget.no

 

KAPTEIN


John Eirik Steffensen er kaptein på tankbåten Bow
Firda. Han beskriver arbeidsdagen sin som kreativ og
allsidig, og ser det som sin hovedoppgave å se til
sikkerheten om bord er i varetatt til enhver tid.

Satser du på en karriere som kaptein, får du et stort ansvar for absolutt alt om bord på skipet. Kapteinen er den øverste administrative lederen om bord, så du som skal bli kaptein må lære deg mange ting i tillegg til det maritime faget, som for eksempel ledelse og økonomi.Du må ha godt syn og hørsel, dessuten må du være effektiv og nøyaktig. Du må være god til å samarbeide, og glad i å lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad.

 

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid og være glad i sjøen.

LES OGSÅ: Regionale traineeprogrammer: Kampen om de unge

 

Les mer om yrket kystskipper på StudentTorget.no


OVERSTYRMANN


Roger Rivedal er overstyrmann på M/S Kommandøren
 
Bjørn Berg er 2. styrmann om bord på Arctic Princess,
og beskriver seg selv som kapteinens øyne og ører når
kapteinen er av vakt. 
 
Martin Zahl er dekkslærling på M/S Trollfjord.
 
 
Som maskinsjef på M/S Havila Princess er Lasse
Sandvik øverste ansvarlige for maskinavdelingen. 
 
Som annenmaskinist ombord på M/T Navion Scandia er
Fredrik Belland med på forsyne skip rundt om i hele
Europa med olje.
 
Målet er å bli chief, eller maskinsjef, men foreløpig synes
Marius Hauge det er kjekt å være motormannlærling og
lære av dem som har erfaring og kan jobben. 
 

Bor det en nestkommanderende i deg? Som overstyrmann er du kapteinens stedfortreder og høyre hånd. I likhet med kapteinen må overstyrmannen være effektiv og nøyaktig, med godt fargesyn og skikkelig hørsel. Du må være god til å samarbeide, og glad i å inspirere og lede andre mennesker. I tillegg må du ha et rent rulleblad for å få visum til andre land.

LES OGSÅ: Traineeprogrammer i Møre og Romsdal: Kom Trainee gir en pangstart på karrieren


STYRMANN

Styrmannens jobb ligger på mange måter beskrevet i navnet. Det er han/hun som er skipets navigasjonsoffiser, med ansvar navigasjon på skipet. Når skipet ligger i havn, er det også styrmannens jobb å hjelpe overstyrmannen med å organisere lasting og lossing.Styrmenn deles inn i 1. styrmann og 2. styrmann, der 2. styrmann som regel har mindre erfaring enn 1. styrmannen.

LES OGSÅ: Trainee: En innføring i begrepet

 

Les mer om yrket styrmann på StudentTorget.no

 

MATROS

Som matros er du fagarbeideren i dekksavdelingen, og arbeidsdagen din vil bestå alt fra vedlikehold, lasting og lossing til vakttjeneste og bistand under skipets ankomst og avgang. Du trenger praktisk sans og være glad i å samarbeide.


Som nyutdannet begynner du som lettmatros, og etter tre år blir du matros. Som matros er utviklingsmulighetene mange, du kan for eksempel avansere til arbeidsleder eller kranfører eller videreutdanne deg til dekksoffiser.

LES OGSÅ: Rettigheter som trainee


Les mer om yrket matros på StudentTorget.no


MASKINSJEF

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord og jobber i skipets hjerte, maskinrommet. Her må både strøm, pumper, motorer og kjeler fungere til enhver tid. Maskinsjefen er ansvarlig for drift og vedlikehold av tekniske installasjoner om bord. Når skipet er på verksted er det maskinsjefen som forbereder og leder arbeidet her.

LES OGSÅ: Postens traineeprogram: Tips til søkere fra traineekoordinator Kristine Breivik Kjær


MASKINIST

Som maskinist jobber du sammen med maskinsjefen i skipets hjerte, maskinrommet. Du bør være glad i mekanikk og teknikk for her er det mye som må fungere til enhver tid (strøm, pumper, motorer og kjeler).


Det norske maskinistforbund har to typer synskrav: Maskinister som skal ha brovaktsfunksjon må ha normalt fargesyn, mens hos maskinister som skal ha sikkerhetsfunksjon stilles det ingen krav til fargesyn.

LES OGSÅ: Trainee i Borregaard AS? HR-avdelingens tips til søknaden


MOTORMANN

Velger du å utdanne deg som motormann/skipsmekaniker, kan du både jobbe om bord på et skip og i mekanisk industri på land. På skip er motormannen fagarbeider i skipets maskinavdeling, og håndterer verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer. I tillegg til dette har motormannen vakttjeneste på skipet.


 

Les mer om yrket motormann på StudentTorget.no

 

STUERT

Stuert er forpleiningssjef og overordnet yrkesutøver som har ansvaret for forpleiningen av personell og passasjerer på skip, fly og oljeplattformer. Forpleiningssjefen på skip er foresatt for kokker, bysse-, messe-, restaurant-, salgs- og lugarbetjening og har overoppsyn med det tilhørende inventar, utstyr osv. Fagutdannelsen er basert på kokkutdanning. 

LES OGSÅ: Hvordan søke traineestillinger: Her er traineenes egne tips


Anita Hammer Olsen er kokk på Color Fantasy, og
jobber skift med to uker av og to uker på land. 
 
 
 
Kristian Grimen jobber som elektrikerlærling sammen
med elektriker Thomas Johansen om bord på
M/S Viking Poseidon.

 

KOKK

Ute til sjøs blir maten enda viktigere enn hjemme. Som skipskokk har du ansvar for å lage mat til både mannskap og passasjerer. I tillegg er det ofte kokken som setter opp menyen, bestiller matvarer og fører regnskap over forbruket. Kokken er en viktig person om bord og har mye å si for at folk holder seg friske, samt skaper trivsel og godt miljø ombord.

LES OGSÅ: Mentorprogram hos Quartz+Co


Les mer om kokkeyrket på StudentTorget.no

 

SKIPSELEKTRIKER

Skip er avanserte og komplekse. Som skipselektriker er det du som setter sammen, justerer og reparerer skipets elektriske motorer og generatorer. Elektro og svakstrøm er nervetrådene i en rivende teknologisk utvikling, og som skipselektriker får du en unik sjanse til å delta i denne utviklingen. Erfaringen og kunnskapen du får som skipselektriker, kan du bruke både i skipsindustrien og i jobb som elektriker på land.

LES OGSÅ: Politiske traineeprogrammer: Krig, fred og trainee og sånn


Les mer om yrket skipselektriker på StudentTorget.no

 

SKIPSDYKKER

Sjøforsvaret har spesialisert seg på dykking under vann og utdanning av yngre arbeidstakere. Du vil kunne utføre diverse søk under vann og bli brukt til blant annet klarering av kaiområder i forbindelse med fortøyning av fartøy i nasjonalt og internasjonalt farvann. Men dykking er også nyttig i forbindelse med sivilt arbeid.
Alt fra skipsinspeksjon, reparasjonsarbeid under vann, til kontroll av ror, propeller, baugpropeller, sjøvannsinntak, skrog, etc.


Les mer om arbeidshverdagen til skipsdykkere her


Les mer om Forsvarets skipsdykkerutdanning her