(KarriereStart.no):

Dette skriver Maritimt Forum i forbindelse med fremleggingen av rapporten «Maritim Verdiskapingsrapport 2014» i februar 2014. Menon Business Economics har utført undersøkelsen på oppdrag for Maritimt Forum. Beregningene omfatter norske rederier, utstyrsleverandører, verft og maritime tjenester og inkluderer ikke fiskerinæringen.


Nøkkeltallene viser en vekst i maritim næring på 14 prosent (til 160 milliarder kroner) i perioden 2011-2012.


- Det er lenge siden vi har sett en så sterk oppgang både i verdiskapning og sysselsetting, sier daglig leder Hege Solbakken i Maritimt Forum. Forumet er en stiftelse med over 750 bedrifter og organisasjoner. De representerer den maritime næringsklyngen i Norge, med medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, selgere og kjøpere av maritime produkter og tjenester.

 

Til inntekt for rødgrønn regjering

Næringspolitisk talsperson Else-May Botten i Arbeiderpartiet mener dette er et bevis for at rødgrønn maritim politikk har fungert.


– Det er svært gledelig at vår maritime politikk har skapt et godt grunnlag for positive resultater og en kraftig vekst i maritim verdiskaping og 5000 flere arbeidsplasser, sier hun.Botten viser til at den rødgrønne regjeringen i 2007 la frem sin første maritime strategi, «Stø kurs». Strategien hadde som formål å bidra til en positiv utvikling i maritim næring og forutsigbare rammebetingelser. En oppdatert maritim strategi, «Stø kurs 2020», ble lagt frem av Stoltenberg regjeringen i august 2013, like før regjeringen måtte gå av.


– Kystnæringene er viktige for hele landets økonomi. Arbeiderpartiet står for en offensiv maritim politikk for å sikre gode forutsigbare rammebetingelser. Det er ledd i en politikk for å sikre verdiskapingen, sier Botten.


Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner, den norske maritime klyngen er komplett og består av rederier, verft, utstyrsprodusenter, maritime tjenester og sjøfolk. Næringen er svært viktig for kompetansebaserte arbeidsplasser langs hele kysten.– For å beholde og utvikle en av våre viktigste kystnæringer er det helt nødvendig at regjeringen viderefører vår offensive satsing på denne næringen, mener Else-May Botten.

 

Offensiv ny regjering

Men også den blå regjeringen er på offensiven når det gjelder maritime spørsmål. Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland (begge Høyre) presenterte nylig en ny maritim strategi som skal gi svar på hvordan Norge i fremtiden skal sikre rollen som en verdensledende maritim nasjon. 

 

- Dette er første ledd i en strategi som næringsministeren har fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide: En helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring som et ledd i det å gjøre Norge mer konkurransekraftig, sa statsminister Solberg til NTB.

 

LES OGSÅ: Regjeringen satser til sjøs

 

Ettertraktet kompetanse

Maritimt Forum mener at det vi ser nå er at at investeringer i kompetanse og innovasjon gir resultater.


- Vi ser nå at Norge er ettertraktet leverandør av utstyr i og tjenester for hele verden. På alle områder har vi selskaper som er verdensledende innen på sine felt. Dette er en mulighet vi som nasjon må bygge videre på, slik at vi også i de neste generasjonene kan leve av havet og de mulighetene som ligger på og under havet, sier daglig leder Hege Solbakken i Maritimt Forum.


Maritimt Forum har estimert økningen i sysselsettingen til fem prosent


- Norge har en unik evne til å dra nytte av sjøansattes brede erfaring inn i utvikling og produksjon på land der dette omsettes i nye smarte løsninger, legger Solbakken til.


- Den viktige kombinasjonen av at Norge har verdens femte mest verdifulle flåte, samtidig som vi er verdensledende i flere sektorer innen drift og produksjon av nye fartøy og avansert skipsutstyr, er det mange nasjoner som misunner oss.

 

Veksten disse tallene er også et tydelig signal om at dette er en bransje Norge må satse strategisk på videre.

 

Mer fra rapporten «Maritim Verdiskapingsrapport 2014»

I 2012 omsatte maritim næring for rekordhøye 456 milliarder kroner, stod bak en verdiskaping på 160 milliarder og skapte 105 000 arbeidsplasser. Med 12 prosent av den totale verdiskapingen i næringslivet (ekskludert oljeselskapene), er det også en av Norges mest betydningsfulle næringer. Ser man bort fra petroleumsvirksomhet er Norges største eksportnæring den maritime.Med nærmere 220 milliarder kroner i eksport er maritim næring den klart mest betydningsfulle eksportnæringen i Norge etter petroleum. Av dette står rederiene for rundt 60 prosent av eksporten, mens resterende 40 prosent fordeler seg på utstyrsleverandørene, skipsverft og maritime tjenester.


Maritim næring eksporterte i 2012 mer enn fire ganger så mye som sjømatnæringen. Ser en bort fra eksport av olje og gass, stod maritim næring bak nesten 38 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport i 2012.

 

(Kilder: arbeiderpartiet.nomaritimt-forum.noregjeringen.no, Menon Business Economics) 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger