(KarriereStart.no):

Maritim næring har mange jobbmuligheter på land. Felles for dem alle er at tempoet er høyt og ingen dager er like. Ansatte i den maritime næringa arbeider hvor og når oppgavene krever det. Kundene befinner seg over hele kloden og vi driver forretning hele døgnet året rundt.


Det finnes et utall jobber innen den maritime næringen dersom du har utdanning innen for eksempel økonomi, jus eller samfunnsfag. Du kan jobbe med alt fra skipsmegling til regnskapsføring, fra personal til konsulentvirksomhet.


Du kan få jobb i bankvesenet, med handel, innenfor statsadministrasjon, i investeringsvirksomhet, lov, logistikk, ledelsesrådgivning, konsultasjon, produksjon, finans, skipsfart, aksjemegling, forskning og undervisning på universiteter.


Det finnes selvsagt også eksempler på folk som går i land etter å ha tilbragt tid til sjøs. Den maritime næringen er fylt av muligheter, enten du har eventyrlyst, utferdstrang og er fleksibel privat, eller ønsker en landbasert jobb som kan kombineres med familieliv.Her er en oversikt over de vanligste landbaserte jobbene innen maritim sektor:

LES OGSÅ: Prøvetid i jobben: Hvor raskt må man levere?

 

LEDER

En leder har det overordnede ansvaret innen det området personen er leder for. Man tar også ansvar utad, samt skal koordinere alt innad. Det er en krevende, men interessant jobb.
Det finnes mange veier inn i ledelse, men bred fagkunnskap er en forutsetning. I tillegg finnes det personlige egenskaper som er en forutsetning når man skal lede mennesker, som relasjonsbygging, skape tillit, involvere de ansatte, delegere og utvise engasjement.

LES OGSÅ: Trainee i Borregaard AS? HR-avdelingens tips til søknaden


Les mer her

 

SUPERINTENDENT

Mange i denne yrkesgruppen har bakgrunn som maskinister og maskinsjefer. En superintendent i et rederi har landbasert ansvar skipene i flåten. Dette inkluderer blant annet teknisk utvikling og vedlikehold og budsjett. Det er viktig med praktisk forståelse av hele skipet, og kanskje særlig av maskineriet.Les mer her

INSPEKTØR

Typiske oppgaver er å være bindeledd mellom landorganisasjonen og skipene til sjøs. Det kan være bistand ved tekniske spørsmål, styre budsjett og sørge for at skipet til enhver tid er i den stand som klasseselskapet og eierne krever.
Jobben krever en del reising i forbindelse med besøk på båtene og dockinger. En inspektørs arbeidsdag består også av kursing for å holde seg oppdatert på de nyeste kravene innen regelverk og teknisk utstyr.

LES OGSÅ: Mest attraktive traineeprogrammer blant økonomistudenter 2018


Les mer her

 

HAVNEFOGD

En havnefogd leder en havn og er øverste myndighet på havneområdet. Fogden overvåker og administrerer trafikk i og rundt havnen, og ser til at regler og bestemmelser blir overholdt. Som havnesjef har du rett til å gå ombord på skipene, og kan om nødvendig tilbakeholde skip som ikke overholder reglementet.


Havnefogd kan også gå under navnet havnesjef eller havnedirektør. I tillegg kan det også være ansatt havnekaptein, havnebetjenter, havneinspektører og havneassistenter som medarbeidere og stedfortredere. I større havner vil det også være ansatt teknikere, håndverkere og administrasjonspersonale.

LES OGSÅ: Mentorprogram hos Quartz+Co


Les mer om yrket havnefogd på StudentTorget.no

IKT-ANSVARLIG

Innen maritim sektor er det ofte komplekse IT-løsninger. Ofte må man hyre inn eksperter for å sørge for drift og vedlikehold av løsningene, og lederne på land har ansvaret for at dette koordineres. Når du er IKT-ansvarlig må du ha god oversikt og være tilgjengelig. Hvis IT-systemene ramler ned stopper skipene.


Systemene fungerer både på kontoret i Oslo og via satelitt fra et skip i internasjonalt farvann. Å tenke helhet, bygge kompetanse og sørge for at systemene passer inn på bedriftens nivå. Å ha rå IT-systemer som er helt ute av synk med bedriftskulturern og de ansatte er ikke særlig lurt.

LES OGSÅ: Regionale traineeprogrammer: Kampen om de unge


Les mer her

APPROBATØR

Et skip må ha godkjent klassesertifikat for å få fartstillatelse og bli forsikret. Sertifikatet utstedes av et klasseselskap som dermed går god for at skipets sikkerhet og at styringssystemene tilfredsstiller klasseselskapets og flaggstatens krav. Oppgaver kan være godkjenning av designdokumentasjon for skip og system ombord i et skip.

LES OGSÅ: Marte og Christian er graduates i Cisco


Les mer her

SURVEYOR


En surveyor verifiserer et skip, et system om bord i et skip eller sjekker at sertifiserbart utstyr er bygget i henhold til approberte tegninger. En surveyor må også sjekke at skipet tilfredsstiller klassens krav til akseptabel teknisk standard ute på havet.Les mer her


RÅDGIVER

Premissene for sjøfartsnæringen i stor grad lagt internasjonalt, blant annet gjennom EU og FNs sjøfartsorgan IMO – International Maritime Organization. Som rådgiver innen internasjonalt arbeid ivaretar man Norges interesser. Du jobber da med regelverk og standardutvikling, utvikling av ny teknologi og konsepter, eller direkte samarbeid med andre land om å løse operative oppgaver og utveksle erfaring. Her er det muligheter for jobber innen departement og direktorat.

LES OGSÅ: Sopra Sterias graduate-program: Alt om programmet og søknadsprosessen


Les mer her

FINANSRÅDGIVER  /ØKONOMISK RÅDGIVER

Som finansrådgiver/økonomisk rådgiver fokuserer man på kredittvurderinger og salg av relevante finansielle produkter og løsninger. Jobben innebærer også det å være en diskusjonspartner for økonomisjefene/controllerne på alle områder som rådgivning, markedsføring, oppfølging og levering av relevante produkter og banktjenester og risikostyring. Man må kunne analysere kundens finansielle situasjon, betalingsevne og tilbudsbrev, samt driver oppfølging av eksisterende lån og intern kredittvurdering. LES OGSÅ: DNV GLs traineeprogram - Søkertips fra rektrutteringsansvarlig


Les mer om yrket finansrådgiver/økonomisk rådgiver på StudentTorget.no

ANALYTIKER


Analytiker er et vidt begrep som brukes om analysearbeid innen flere bransjer. En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper. Analytikere kan også arbeide som rådgivere for investorer og aksjekjøpere på børs.


En skipsanalytiker driver med oppfølging og analyse av investeringsprodukter og modellporteføljer, kommunikasjon med skipsmeglere og investorer, produktutvikling og oppfølging av leverandører. LES OGSÅ: Jakob er trainee i Kindernay


Les mer om yrket analytiker på StudentTorget.no

SKIPSMEGLERE


Skipsmeglere driver med frakt, kjøp og salg av skip og rigger, samt nybygg og destruering. Skipsmeglere kjøper og selger varepartier og tjenester ved auksjoner på spot- eller handelsmarked. Skipsmeglere jobber med å etablere kontakt mellom kjøpere og selgere, og diskuterer med, og rådgir, klienter som har kjøps- eller salgskrav. Skipsmegleren formidler skipsfrakter, samt kjøp, salg og bygging av skip.

LES OGSÅ: Profilgruppa søker traineer som brenner for Troms


Les mer om yrket skipsmegler på StudentTorget.no


JURIST

En jurist i et rederi bistår ved sjørettslige og øvrige shipping- og offshorerelaterte juridiske spørsmål. Det kan være utarbeidelse av kontrakter som byggekontrakter, certepartier og samarbeidskontrakter, kontraktsforhandlinger, certepartitvister, skade- og forsikringsoppgjør og skipsfinansiering, samt bistand ved kjøp og salg av skip og levering av nybygg. Det er viktig at en jurist evner å kommunisere tydelig, og gode skrive- og taleevner er veldig viktig. Det er også gunstig at man klarer å tenke logisk, forske og analysere og prosessere informasjon. Som person bør man også være åpensinnet og ha høye etiske standarder, samt personlig og faglig integritet, da jurister ofte håndterer sensitiv og konfidensiell informasjon.


Les mer her

Les mer om yrket jurist på StudentTorget.no

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger