<  
>  

Trainee

Bravida
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bravida Norges trainee-program

Bravidas trainee-program er vi skikkelig stolte av. Programmet har utviklet kandidatene til å bli noen av våre fremste prosjektledere. Mange har, allerede under trainee-programmets løp, fått tillit til og ansvar for å kjøre viktige prosjekter. Internt i bedriften får våre traineer de beste skussmål, og etter å ha fullført programmet går kandidatene over i faste stillinger som prosjekt- eller serviceledere, eller i andre nøkkelroller som stemmer overens med kandidatene med bakgrunn i individuell ambisjon, utvikling, fag og for eksempel satsing og innovasjon.

Neste års traineer
Hver høst ser vi etter neste års traineer som får oppstart hos oss påfølgende høst (august). Vi bruker tiden godt til å se etter de kandidatene som vi tenker vil lykkes best hos oss. Alle snakker om å få de beste hodene. Vi er opptatt av å finne matchen mellom kandidaten og oss slik at dine ambisjoner og drømmer er sammenfallende med våre muligheter til å innfri. Vi tilpasser trainee-løpet slik at du kan få den karrieren du ønsker deg! For vi vet at kandidater som fullfører trainee-programmet og blir hos oss vil gjøre suksess.

Hva består Trainee-programmet av?
Trainee-programmet består av opplæring og trening innen prosjektledelse, serviceledelse og forretningsutvikling med en varighet på inntil to år. Du vil få opplæring i administrative verktøy, arbeidsprosesser og bransjerelaterte standarder for prosjekt eller service. Grunnutdannelse i prosjektledelse etter vår best practice, Bravida Way, innføring i prosjektstyringsverktøy og opplæring i entrepriserett, økonomi og ledelse. Vi vil ta deg igjennom hvordan du regner på tilbud for store prosjekter og/eller serviceoppdrag. Hvordan du skal planlegge, prosjektere, administrere og bemanne oppdrag. Oppfølging av økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS. I tillegg får du jobbe med tverrfaglige bærekraftige tekniske løsninger. Og så er det de fine folkene våre. Disse får du tillit til å lede og engasjere til å få alle oppdragene våre i havn.

Nordic Trainee Program
Du vil også bli en del av vårt Nordic Trainee Program - et konsernfelles program hvor du vil møte traineer fra Sverige, Danmark og Finland. Det blir avholdt samlinger i København, Stockholm, Helsinki og Oslo hvor du vil få muligheten til å utveksle erfaringer med og knytte relasjoner til andre unge, høyt kompetente og fremadstormende i et stort nordisk konsern.

Hvem kan gå programmet?
Vi ønsker deg som har en bachelor- eller mastergrad innen tekniske fag som for eksempel elektro/automasjon, energi og miljø eller industriell økonomi. I tillegg ser vi det som en ekstra bonus om du har fagbrev innen et av våre fagområder. Kombinasjonen akademisk og praktisk kompetanse erfarer vi kommer godt med.

Hvordan søker jeg?
Vi har trainee-opptak hver høst i september-oktober. Vi får bistand fra Academic Work for å sikre at vi når alle de som kan være aktuelle for en trainee-stilling hos oss. Dette har vi god erfaring med. Stillingene ligger ute på våre nettsider, og gjennom de er det enkelt å få inn en søknad.

Prosessen vil gå fram til desember, hvor de siste beslutningene om hvem som får mulighetene som traineer hos oss. Vi setter aldri noe eksakt antall for hvor mange traineer vi ønsker, men ser heller etter den beste matchen i forhold til din bakgrunn og hvordan din kompetanse passer sammen med våre prosjekter. Dette er noe som endrer seg fra år til år. Men fellesnevneren er at vi er ute etter de som har mest potensiale for å utvikle seg hos oss. De som virkelig ønsker en karriere innen vår bransje og som både vil lære, men også som har lyst til å dele sin kunnskap og sine ideer for å bringe oss fremover sammen.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Bravida
logo
Senior Energirådgiver
Senior Energirådgivere - vi ønsker oss flere i områdene Oslo, Stavanger, Trondheim, Innlandet og Grenland. Divisjon Nye Vekstområder er Bravidas nye satsningsområde! Vi ser et økende behov for et helhetlig blikk på alle tekniske fag knyttet til bygg og anlegg. Det har vi gjort noe med! Bravida har over 100 års erfaring med å være Nordens ledende leverandør av bærekraftige helhetsløsninger innen elektro, rør, ventilasjon og andre tekniske funksjoner i bygninger og anlegg. Vi har tatt, og fortsetter å ta et ansvar for en bærekraftig utvikling til det beste for neste generasjon. Divisjon Nye Vekstområder har ambisjon om å være våre kunders eneste kontaktpunkt for energitjenester og technical facility management bygg. Vi skal være dyktige på prosjektledelse, alle tekniske fag og kundeservice. Vi er den eneste aktøren i markedet som behersker hele kjeden fra gode analyser til gjennomføring og oppfølging. «Vi skal vokse inn på nye områder. I tillegg til de tjenester, fag og kunnskap vi har i hele Norge – og Norden, vil vi nå levere verdiøkende kompetanse med et management som vil gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet,» sier Nan Rogstad, direktør for Bravidas divisjon Nye Vekstområder. Hun legger til – «vi ønsker oss inn i nye markeder og segmenter, og vil møte kunder som vi ikke har fra før. Vi vil være offensive med å utvikle samarbeidet med våre partnere og styrke Bravidas posisjon i en bransje som er i en rivende utvikling». Vi er allerede en solid gjeng av dyktige kollegaer som kjennetegnes av at vi har et offensivt syn på utfordringer, er kontinuerlig på leting etter forbedringer og jobber sammen for å etablere en robust og fremtidsrettet organisasjon. Vi har det gøy på jobb og motiveres av hverdagen sammen. Det vil vi også at du skal kunne gjøre! Bravida Energitjenester er et nytt område i Bravida sin satsning på vekstområder. Vi skal hjelpe våre kunder med å få et lavere miljøfotavtrykk ved å redusere våre kunders energibruk. Dette gjøres gjennom energikartlegginger med forslag til tiltaksplaner, bruk av energioppfølgingssystem og forslag til driftstiltak. Området vil være tett knyttet opp til andre avdelinger i Bravida slik som for eksempel utførende elektro og ventilasjon. Kunden kan dermed få levert forslag på energitiltak som deretter kan utføres av den lokale Bravida-avdelingen.   Arbeidsoppgaver vi tenker oss du kan bidra med å løse: Energikartlegging av yrkesbygg Energimerking av bygninger Prosjektledelse av et energiprosjekt fra start til slutt Oppfølging av energibruk i energioppfølgingssystem (EOS) Foreslå ulike driftstiltak som reduserer kundens energibruk Kundekontakt Vi har helt sikkert ikke tenkt på alt, så vi håper du har innspill til flere energiutfordringer vi kan løse!   Dette har vi lyst til å bidra med for deg: Gode muligheter for personlig- og faglig utvikling Tilgang på gode arbeidsverktøy, deriblant eget energioppfølgingssystem Sørge for at dine energikartlegginger fører til gjennomføring av tiltak som reduserer energibruken til våre kunder Vi har en ambisjon om at du skal like å jobbe sammen med oss, hver dag. I lang tid.   Litt om kompetanse og erfaringer Du har minimum en bachelorgrad innen energi og miljø i bygg Minimum fem års relevant arbeidserfaring Erfaring med energikartlegging av yrkesbygg Over to års erfaring med energimerking av bygg Erfaring fra bruk av energiovervåkningssystem (EOS) i jobbsammenheng Kjennskap til offentlige støtteordninger til yrkesbygg Prosjektledererfaring er en fordel, selvstendig ansvar fra start til slutt i mindre prosjekter Kjennskap til energisparekontrakter (EPC) Vi tror at du kan ha kompetanse vi ikke har tenkt på, så del gjerne hvis du kan noe vi ikke har beskrevet!   Tanker om personlige egenskaper, adferd og motivasjon Interesse for bærekraft og energioptimalisering Sulten på resultater og et ønske om å være med å skape resultater Evne til å formidle energi-budskap med troverdighet Erfaring fra entreprenørbransjen er en fordel Utpreget kundefokus; lyttende, nysgjerrig og interessert Gjennomfører det du starter på   Litt om Bravida Bravida er Nordens ledende leverandør av service- og installasjonstjenester. Vi tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan vi ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som byggautomasjon, sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift. Bravida kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Totalt har Bravida over 13000 medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Bravida over 70 avdelinger med totalt 3300 ansatte. Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Du finner mer informasjon om selskapet på www.bravida.no.   Har du lyst til å jobbe med oss? Vi håper du vil søke! Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside eller ta kontakt med Marit-Helen Kåring på e-post: rekruttering@karing.no, så vil du få vite litt mer. Fint om du sender din CV og gjerne litt mer om hvem du er og hva du har lyst til å bidra med hos. Send inn søknad her. Vi leser søknader kontinuerlig, og du vil få rask tilbakemelding.   Kontaktperson: Marit-Helen KåringRekruttererrekruttering@karing.no
Fortløpende Skien +5
logo
Serviceingeniør automasjon
I forbindelse med vår nyetablering og satsing på automasjon i Sarpsborg, søker vi etter flere serviceingeniører. Avdelingen er en del av Nedre Viken som i dag har 476 ansatte fordelt på 10 avdelinger og omsetter for 780 MNOK. Vil du være med på en spennende reise sammen med oss? Da kan dette være stillingen for deg!   Om stillingen En serviceingeniør innen automasjon har en allsidig hverdag med varierte oppgaver. Arbeidet innbefatter gjennomføring av serviceavtaler og periodisk vedlikehold der vi kontrollerer og oppdaterer tekniske systemer, og gjennom dette ivaretar vi sunne og velfungerende bygg for våre kunder. Arbeidet består også av gjennomføring av mindre ombyggingsjobber der serviceingeniøren utfører justeringer i koblingsskjema, programmering av PLS, samt oppdatering av skjermsystem. Hoveddel av arbeidet består av PLS- og skjermsystemer, og interesse for denne type oppgaver er derfor viktig for oss.   Arbeidsoppgaver I Bravida arbeider du selvstendig i ulike typer oppdrag for bedriftsmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet innebære: Selvstendig utførelse av serviceavtaler og -oppdrag Utarbeidelse av koblingsskjema for automatiseringssystemer Programmering av PLS og HMI Idriftsettelser av automasjonsanlegg Integrere bygningenes tekniske systemer slik at de spiller sammen og gir kunden opplevelser av gode funksjonsriktige bygninger. Automatisere, oppgradere og digitalisere kundens bygninger for å oppnå bærekraftige bygg med optimale driftskostnader. Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev automatiker eller elektro Erfaring innen automasjon eller annen relevant erfaring God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B Kunnskap om automasjonsprosessen i moderne bygg Erfaring med byggrelaterte buss-systemer, som eks Bacnet, Dali, Modbus Erfaring med nettverkskommunikasjon   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Vi vil behandle søknader fortløpende. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside her: https://www.bravida.no/automasjon100/. Send inn søknad her.   Kontaktpersoner: Martin AndersenRegionsdirektør+47 977 16 032martin.andersen@bravida.no Jon GundersenAvdelingsleder+47 91599990jon.gundersen@bravida.no
Fortløpende Sarpsborg
logo
Elektriker
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Vil du være med på det grønne skiftet? Vil du jobbe med nye, eller oppgradering av eksisterende anlegg? Da kan Bravida være rett arbeidsgiver for deg! Hos oss får du være den eksperten du er, og sammen kan vi ta på oss spennende og teknisk krevende oppdrag som få andre selskaper klarer. Du blir en del av et stort tverrfaglig servicemiljø i Region Oslo Service. Avdelingene er delt inn fagområdene Elektro Rammeavtaler, Elektro Service, Brannsikkerhet og sikkerhet, Fiber og nett, Rørservice Oslo-Sandvika og Klima-service. Totalt er det ca. 350 medarbeidere i Oslo. Hver avdeling med sitt ansvarsområde har egne mål og egen ledelse. Du får for eksempel arbeide med Bender Jordfeilovervåkning, AGC-Omkoblingsautomatikk, UPS-er, Generatorer og nødstrømsaggregater, Hoved- og undertavler, 230/400V Anlegg, Nødlysanlegg, brannalarmanlegg og mye mer som tilhører næringsbygg.   Hos Bravida får du en stilling i et solid selskap med trygge vilkår drift/vedlikehold til små prosjekter, varierte arbeidsoppgaver innenfor elektro med fast arbeidsted i Oslo kvalifiserte kollegaer gode muligheter for utvikling og karrieremuligheter bistand med gode samtaler og individuell oppfølging et uformelt og sosialt arbeidsmiljø med fellesaktiviteter i avdelingen   Dette må du ha fagbrev elektriker gr. L god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne førerkort er en fordel men ikke et must   For å trives hos oss bør du kjenne deg igjen i følgende punkter du tar vare på virksomheten vår vi verdsetter en medarbeider som er stolt av sitt fagområde, alltid søker å forbedre seg og er lidenskapelig opptatt av å levere kvalitet. du er selvstendig og strukturert vi søker noen som er pålitelig, tar ansvar for oppgavene sine og jobber systematisk for å oppnå gode resultater. du har gode kommunikasjonsevner på norsk kundetilfredshet er viktig for oss. Vi ønsker en medarbeider som er positiv, serviceinnstilt og som skaper gode opplevelser for våre kunder. og sist men ikke minst. Du har godt humør!   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til så snart som mulig. Ring Wenche på tlf 922 56 058 for mer informasjon. Send inn søknad her.   Kontaktperson: Wenche Søgaard MoenSr. Recruiting & Staffing Manager, TopTemp92256058wenche.moen@toptemp.no
Snarest Oslo
logo
Prosjektmontører
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være rett arbeidsgiver for deg! Hos oss får du være den eksperten du er, og sammen kan vi ta på oss spennende og teknisk krevende oppdrag som få andre selskaper klarer. I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter prosjektmontører til vår avdeling i Sarpsborg. Vi har i dag mange spennende prosjekter og en større ordrereserve innen leilighetsblokker, omsorgsbygg, sykehus og næring som lagerbygg, handelssenter m.m. Vi er en god gjeng i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, som jobber i team mot felles mål. Avdelingen har i dag 70 medarbeidere og omsetter for ca.110 millioner kroner. Avdelingen har oppdrag innen service, prosjekt og industri, og har solid erfaring og kompetanse innen sine fagområder. Vi har mange rammeavtale-, service- og prosjektoppdrag med spennende og seriøse kunder. Vi leverer alt fra standard industriarbeider, ATEX installasjoner og andre mindre og større komplekse installasjoner.   Arbeidsoppgaver Som prosjektmontør i Bravida arbeider du selvstendig og i team i ulike typer prosjekter. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder/byggeledelse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Gjennomføring av installasjoner på en effektiv og god måte Utføre installasjoner faglig og forskriftsmessig riktig Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Dokumentasjon av oppdrag Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i prosjekter Mersalg Kommunikasjon med ledende montør, prosjektledelse og kunder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ta ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev elektriker gr. L Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser, vi er en tariff bedrift Mulighet for å påvirke lønn ved å arbeide etter produktivitetsavtaler (akkord, bonus). Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø Mobilordning for alle ansatte   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til Løpende. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside. Send inn søknad her.   Kontaktperson: Ole Petter Sollie Prosjektleder Senior +4745282106 ole.sollie@bravida.no
Fortløpende Sarpsborg
logo
Serviceelektriker Industri
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være rett arbeidsgiver for deg! Hos oss får du være den eksperten du er og sammen kan vi ta på oss spennende og teknisk krevende oppdrag som få andre selskaper klarer. I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter serviceelektrikere innen industri til vår avdeling i Sarpsborg. Avdelingen har i dag 63 medarbeidere og omsetter for ca.110 millioner kroner og har oppdrag innen service, prosjekt, industri og har solid erfaring og kompetanse innen sine fagområder. Industriavdelingen jobber mye med rammeavtaler mot lokale industribedrifter, samt små og store prosjekter og forskjellige serviceoppdrag i nærområdet.   Arbeidsoppgaver Som serviceelektriker i Bravida jobber du selvstendig i ulike type serviceoppdrag for bedriftskunder, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev i elektrikerfaget Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine vedlike Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er punktlig, pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Egen servicebil Mobiltelefon og/eller nettbrett Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til Løpende. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside. Send inn søknad her.   Kontaktperson: Lars Martin Haukedal Senior Prosjektleder 91523602 Lars.martin.haukedal@bravida.no
Fortløpende Sarpsborg
logo
Servicemontør
Er du et produktivt menneske og vil bli en del av den fine montørgjengen vår? Bravida Norge AS avd. Drammen elektro søker servicemontør gr. L Vi har økende oppdrag og i denne forbindelse søker vi dyktig selvgående servicemontører. Vi har i dag 70 medarbeidere og en omsetning på ca. 100 millioner kroner. I hovedsak har vi oppdrag i Buskerud, Akershus, Vestfold og Oslo.  Vi ser at de ansatte forteller at trives hos oss blant annet fordi de blir involvert i sin egen arbeidshverdag og planlegging av deres arbeidsoppgaver og utvikling. Så er du en person med stor faglig appetitt, drivkraft i ryggen og som tar ansvar og liker å finne gode løsninger sammen med kollegaer og kunder vil du raskt finne deg godt til rette i vår avdeling og blant våre kollegaer og team. For å ha det godt sammen på jobb tror vi det er viktig å finne på noen hyggelige ting sammen utenfor jobb også, vi har derfor denne uken vært på Drammen Racing Senter og rast fra oss og vært ute og spist en hyggelig middag sammen. Du vil bli en del av en sosial og fin gjeng som gjør hyggelige ting sammen som å grille etter jobb.   Hva går jobben som montør ut på? Vi legger vår stolthet i å levere på det vi sier vi skal gjøre, og ønsker oss medarbeidere med stor yrkesstolthet med på laget! I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Du kommer til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Som montør vil du ha variert arbeid som kan bestå av å trekke kabler og etablere føringsveier, komplettere lys, varme og stikk, teknisk, installasjon av tavler etc. – alt som skal til for at vi får elektrisitet i bygget på en måte vi kan være stolte av å ha levert, og som vi kan drifte videre gjennom hele byggets levetid. Vi har skjønt at lange lister med kravspekk ikke er veien å gå i 2023 og velger derfor kun å nevne de helt nødvendige kvalifikasjonene du trenger for å jobbe som montør hos oss, som er fagbrev elektriker gr. L og førerkort kl. B. For å bli godt kjent med dine kollegaer og for å ivareta sikkerheten er det nødvendig å kunne kommunisere godt på et skandinavisk språk. Vi er opptatt av at alle våre medarbeidere skal komme trygt hjem fra jobb hver dag og jobber aktivt med vårt HMS-arbeid, dette er noe vi også forventer at du som ansatt bidrar aktivt til for å sikre både din og dine kollegaers trygghet.   Hvorfor velge en jobb i Bravida? Som ansatt i Bravida får du muligheten til å jobbe i et stort, seriøst, trygt og økonomisk solid selskap i vekst. Vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til å utvikle seg og vi rekrutterer gjerne internt til karrieremuligheter innad i selskapet. Vi jobber for et inkluderende, morsomt og faglig sterkt arbeidsmiljø slik at du kan trives på jobb og finne de beste løsningene. Vi tilbyr et stort utvalg kurs og opplæring gjennom Bravidaskolen, som er vår interne opplæringsportal. Når våre ansatte vokser, vokser vi!  Vi har en god privat helseforsikring for deg som ansatt, men også gunstige vilkår for din familie om du skulle ønske å tegne forsikring for dem. Hvis uhellet skulle være ute har vi reiseforsikring, yrkesskadeforsikring for yrkesulykke og yrkessykdom, utvidet yrkesskadeforsikring som også dekker reise mellom hjem og arbeid, fritidsulykke og gruppelivsforsikring. Vi betaler innskudd til pensjon på 4% av pensjonsgivende inntekt mellom 0G og 7,1G – dobbelt av lovpålagt pensjonsinnskudd Mobilabonnement Rekrutteringsbonus på 10.000 når du tipser oss om en kandidat vi ansetter! Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Leif Steinar Larsen på telefon 952 51 927, dersom du har spørsmål til stillingene eller ønsker å bli bedre kjent med oss! Kan også nås på epost leif.steinar.larsen@bravida.no. Vi gleder oss til å motta din søknad 😊 Send inn søknad her. Ønsker du å vite mer om Bravida? Ta gjerne en titt på vår hjemmeside www.bravida.no, sjekk ut våre avdelingers Instagramkontoer eller LinkedIn.   Kontaktperson: Leif Steinar Larsen Avdelingssjef +47 952 51 927 leif.steinar.larsen@bravida.no
Fortløpende Drammen
logo
Prosjektmontør
Er du et produktivt menneske og vil bli en del av den fine montørgjengen vår? Vi jobber med mange spennende prosjekter og har mange medarbeidere inne på nye Drammen sykehus som skal ferdigstilles i 2025. Fremover skal vi blant annet jobbe på Helgerudkvartalet, nærings- og leilighetsbygg midt i Sandvika sentrum. Vi vokser og trenger nå 20 nye montører til vår elektroavdeling i Drammen.   Vi jobber på akkord, så er du et produktivt menneske kan dette være noe for deg! Vi ser at ansatte som trives som prosjektmontører liker å jobbe tett på andre, drar i samme retning, tar ansvar og finner gode løsninger sammen. For å ha det godt sammen på jobb tror vi det er viktig å finne på noen hyggelige ting sammen utenfor jobb også, vi har derfor denne uken vært på Drammen Racing Senter og rast fra oss og vært ute og spist en hyggelig middag sammen. Du vil bli en del av en sosial og fin gjeng som gjør hyggelige ting sammen som å grille etter jobb.   Hva går jobben som montør ut på? Vi legger vår stolthet i å levere på det vi sier vi skal gjøre, og ønsker oss medarbeidere med yrkesstolthet med på laget! I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Du kommer til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Som montør vil du trekke kabler og komplettere med lys, stikk, teknisk, montere kabelbruer, tavler etc. – alt som skal til for at vi får elektrisitet i bygget. Vi har skjønt at lange lister med kravspekk ikke er veien å gå i 2023 og velger derfor kun å nevne de helt nødvendige kvalifikasjonene du trenger for å jobbe som montør hos oss, som er fagbrev elektriker gr. L og førerkort kl. B. For å bli godt kjent med dine kollegaer og for å ivareta sikkerheten er det nødvendig å kunne kommunisere godt på et skandinavisk språk. Vi er opptatt av at alle våre medarbeidere skal komme trygt hjem fra jobb hver dag og jobber aktivt med vårt HMS arbeid, dette er noe vi også forventer at du som ansatt bidrar aktivt til for å sikre både din og dine kollegaers trygghet.   Hvorfor velge en jobb i Bravida? Som ansatt i Bravida får du muligheten til å jobbe i et stort, seriøst, trygt og økonomisk solid selskap i vekst. Vi har svært dyktige prosjektledere og BASer og har fulle ordrebøker de neste tre årene. Vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til å utvikle seg og vi rekrutterer gjerne internt til karrieremuligheter i selskapet. Vi jobber for et inkluderende, morsomt og faglig sterkt arbeidsmiljø slik at du kan trives på jobb og finne de beste løsningene. Vi tilbyr et stort utvalg kurs og opplæring gjennom Bravidaskolen, som er vår interne opplæringsportal. Når våre ansatte vokser, vokser vi!  Vi har en god privat helseforsikring for deg som ansatt, men også gunstige vilkår for din familie om du skulle ønske å tegne forsikring for dem. Hvis uhellet skulle være ute har vi reiseforsikring, yrkesskadeforsikring for yrkesulykke og yrkessykdom, utvidet yrkesskadeforsikring som også dekker reise mellom hjem og arbeid, fritidsulykke og gruppelivsforsikring. Vi betaler innskudd til pensjon på 4% av pensjonsgivende inntekt mellom 0G og 7,1G – dobbelt av lovpålagt pensjonsinnskudd Mobilabonnement Rekrutteringsbonus på 10.000 når du tipser oss om en kandidat vi ansetter! Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Leif Steinar Larsen på telefon 952 51 927 dersom du har spørsmål til stillingene eller ønsker å bli bedre kjent med oss! Vi gleder oss til å motta din søknad 😊 Send inn søknad her. Ønsker du å vite mer om Bravida? Ta gjerne en titt på vår hjemmeside www.bravida.no, sjekk ut våre avdelingers Instagramkontoer eller LinkedIn.   Kontaktperson: Leif Steinar Larsen Avdelingssjef 952 51 927 Leif.Steinar.Larsen@bravida.no
Fortløpende Drammen
logo
Senior Energirådgiver
Divisjon Nye Vekstområder er Bravidas nye satsningsområde! Vi ser et økende behov for et helhetlig blikk på alle tekniske fag knyttet til bygg og anlegg. Det har vi gjort noe med! Bravida har over 100 års erfaring med å være Nordens ledende leverandør av bærekraftige helhetsløsninger innen elektro, rør, ventilasjon og andre tekniske funksjoner i bygninger og anlegg. Vi har tatt, og fortsetter å ta et ansvar for en bærekraftig utvikling til det beste for neste generasjon. Divisjon Nye Vekstområder har ambisjon om å være våre kunders eneste kontaktpunkt for energitjenester og technical facility management bygg. Vi skal være dyktige på prosjektledelse, alle tekniske fag og kundeservice. Vi er den eneste aktøren i markedet som behersker hele kjeden fra gode analyser til gjennomføring og oppfølging. «Vi skal vokse inn på nye områder. I tillegg til de tjenester, fag og kunnskap vi har i hele Norge – og Norden, vil vi nå levere verdiøkende kompetanse med et management som vil gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet,» sier Nan Rogstad, direktør for Bravidas divisjon Nye Vekstområder. Hun legger til – «vi ønsker oss inn i nye markeder og segmenter, og vil møte kunder som vi ikke har fra før. Vi vil være offensive med å utvikle samarbeidet med våre partnere og styrke Bravidas posisjon i en bransje som er i en rivende utvikling». Vi er allerede en solid gjeng av dyktige kollegaer som kjennetegnes av at vi har et offensivt syn på utfordringer, er kontinuerlig på leting etter forbedringer og jobber sammen for å etablere en robust og fremtidsrettet organisasjon. Vi har det gøy på jobb og motiveres av hverdagen sammen. Det vil vi også at du skal kunne gjøre! Bravida Energitjenester er et nytt område i Bravida sin satsning på vekstområder. Vi skal hjelpe våre kunder med å få et lavere miljøfotavtrykk ved å redusere våre kunders energibruk. Dette gjøres gjennom energikartlegginger med forslag til tiltaksplaner, bruk av energioppfølgingssystem og forslag til driftstiltak.Området vil være tett knyttet opp til andre avdelinger i Bravida slik som for eksempel utførende elektro og ventilasjon. Kunden kan dermed få levert forslag på energitiltak som deretter kan utføres av den lokale Bravida-avdelingen.   Arbeidsoppgaver vi tenker oss du kan bidra med å løse: Energikartlegging av yrkesbygg Energimerking av bygninger Prosjektledelse av et energiprosjekt fra start til slutt Oppfølging av energibruk i energioppfølgingssystem (EOS) Foreslå ulike driftstiltak som reduserer kundens energibruk Kundekontakt Vi har helt sikkert ikke tenkt på alt, så vi håper du har innspill til flere energiutfordringer vi kan løse!   Dette har vi lyst til å bidra med for deg: Gode muligheter for personlig- og faglig utvikling Tilgang på gode arbeidsverktøy, deriblant eget energioppfølgingssystem Sørge for at dine energikartlegginger fører til gjennomføring av tiltak som reduserer energibruken til våre kunder Vi har en ambisjon om at du skal like å jobbe sammen med oss, hver dag. I lang tid.   Litt om kompetanse og erfaringer Du har minimum en bachelorgrad innen energi og miljø i bygg Minimum fem års relevant arbeidserfaring Erfaring med energikartlegging av yrkesbygg Over to års erfaring med energimerking av bygg Erfaring fra bruk av energiovervåkningssystem (EOS) i jobbsammenheng Kjennskap til offentlige støtteordninger til yrkesbygg Prosjektledererfaring er en fordel, selvstendig ansvar fra start til slutt i mindre prosjekter Kjennskap til energisparekontrakter (EPC) Vi tror at du kan ha kompetanse vi ikke har tenkt på, så del gjerne hvis du kan noe vi ikke har beskrevet!   Tanker om personlige egenskaper, adferd og motivasjon Interesse for bærekraft og energioptimalisering Sulten på resultater og et ønske om å være med å skape resultater Evne til å formidle energi-budskap med troverdighet Erfaring fra entreprenørbransjen er en fordel Utpreget kundefokus; lyttende, nysgjerrig og interessert Gjennomfører det du starter på   Litt om Bravida Bravida er Nordens ledende leverandør av service- og installasjonstjenester. Vi tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan vi ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som byggautomasjon, sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.   Bravida kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Totalt har Bravida over 13000 medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Bravida over 70 avdelinger med totalt 3300 ansatte. Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Du finner mer informasjon om selskapet på www.bravida.no.   Har du lyst til å jobbe med oss? Vi håper du vil søke! Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vårhjemmesidewww.bravida.no eller ta kontakt med Marit-Helen Kåring på e-post: rekruttering@karing.no, så vil du få vite litt mer. Fint om du sender din CV og gjerne litt mer om hvem du er og hva du har lyst til å bidra med. Vi leser søknader kontinuerlig, og du vil få rask tilbakemelding.   Kontaktperson: Marit-Helen Kåring Rekrutterer rekruttering@karing.no
Fortløpende Oslo
logo
Bravida Large & Complex Automation
Do you want to be part of our new team working on exciting automation projects and making a positive impact on society? Bravida Automation is now taking the next step in building our Nordic Large & Complex Automation organization by recruiting for more roles. Want to join us on our exciting journey? Bravida Automation has grown to become one of the true market leaders in the Nordic automation market. We have established local presence in over 30 cities in the Nordics, and this is just the beginning of our development. We have just finalized the first step in creating a dedicated organization for Large & Complex Automation by the recruitment of leadership. Next step is to recruit the best people that will add the ability for us to take on large scale and complex automation projects all over the Nordics together with our local teams and partners. The organization will develop new efficient ways to work in digital environments to take on large and specialized infrastructure-, industrial- or building automation projects in different geographical areas with evolving technical offers over time. The initiative will initially focus on Sweden but will shortly expand to the Nordic market with varying contract values ​​up to multi-million sums. The contracts are varied, complex, and often unique for the specific project. We are looking for you who see your competencies, experiences and personality fit to work in this type of organization and want to create energy-efficient and sustainable properties together with us. We will be recruiting to a wide range of roles incrementally as we grow and would like to invite you to tell us about your interest for the roles below for a potential employment. We are looking for people with skills and experiences in the following areas: Solution- and system architecture, responsible for construction and design of solutions Bid management / calculation, responsible for translating solution design into bill of materials and activities and the bid process administration Advanced commercial and technical project management, responsible to create and execute a project plan in a proactive mode, change- and risk management Application engineering, responsible for programming the solution, and in some cases support in remote commissioning Automation engineering, responsible for both programming and commissioning on site In short, we are creating a dream team of automation specialists capable of delivering solutions in a carefully selected variety of systems. Geographical placement for the roles is determined upon candidate preferences.   Bravida as an employer Bravida is a large employer – actually the largest in our industry in the Nordics. This means that we can offer a lot to you as an employee. For several years in a row, we have been ranked as one of Sweden's best employers! Bravida strives for diversity and values ​​an even gender distribution. We work as a team and we enjoy creating great results, together. In addition to benefits such as wellness allowances, health examinations and favorable insurances, Bravida offers you independent and stimulating work in an organization where competence, development and well-being are highly valued. We at Bravida are used to delivering the highest quality to satisfied customers and we care about job satisfaction as well as a good work environment.   How to apply? Applications are handled continuously. Please submit your CV and cover letter. Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess. Good properties make a difference – that’s why Bravida exists. As the Nordic region’s leading supplier of end-to-end technical solutions in service and installation, we help our customers create effective and sustainable properties. Bravida’s long-term goal is to be carbon-neutral throughout the value chain by 2045. We have 13,000 employees and a presence in about 180 locations in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Bravida’s shares are listed on Nasdaq Stockholm. www.bravida.com   Kontaktperson: Maria Kihlgren Rekryteringsspecialist maria.kihlgren@bravida.se
01.05.2024 Norge +2
logo
Dataelektroniker
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere dataelektronikere til vår avdeling. Avdelingen har over 80 medarbeidere og en omsetning på ca. 150 millioner kroner. Oppdragene er i hovedsak med brannalarm, talevarsling, nød- ledelys, adgangskontroll, innbruddsalarm, kameraovervåking og generelt tekniske installasjoner som hører under Fire & Security. Våre kunder er i offentlig- og privat sektor i geografien Oslo og omegn.   Arbeidsoppgaver Som dataelektroniker i Bravida Fire & Security vil du etter ditt ønske og samråd med din nye leder og vår faglige ansvarlige, bli innplassert innenfor ett av avdelingens mange spesialområder. Her vil du få din egen skreddersydde kompetanseutviklingsplan som inneholder ditt opplæringsløp hos oss som skal resultere i rollen du tiltrer. Avdelingen har en rekke spennende roller tilpasset ditt nåværende, fremtidige og ønskede kompetansenivå. Felles for alle roller er at du arbeider selvstendig i ulike type oppdrag for våre kunder, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev dataelektroniker Fordel med erfaring fra kundekontakt Fordel med erfaring og kunnskap fra arbeid med Fire & Security. Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Du må kunne dokumentere plettfri vandel gjennom uttømmende politiattest etter ansettelse   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk   Bravida Fire & Security tilbyr Ett meget godt arbeidsmiljø med mye sosiale aktiviteter. En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer i det som utgjør Norges største fagmiljø innen Fire & Security. Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Gode karrieremuligheter   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til 31.03.2024. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.   Kontaktpersoner: Joakim Malming Filialsjef Service 415 37 992 Joakim.malming@bravida.no   Lasse Fjærestrand Prosjektleder +47 480 18 557 lasse.fjarestrand@bravida.no
31.03.2024 Oslo
logo
Servicemontør og Prosjektmontør
I forbindelse med stor ordrepågang søker vi etter flere elektrikere til våre avdelinger i Ålesund. Vi søker etter både servicemontører og prosjektmontører. Har du lyst til å jobbe i et faglig godt miljø med mye kunnskap og stabil kundemasse, så er du rette personen vi leter etter. Bravida Ålesund er en totalteknisk bedrift som utfører arbeid med høy faglig kvalitet i alle ledd. Det tette interne samarbeidet mellom rør-, ventilasjon- og elektro-faget er med på å øke kompetansen til deg som ansatt, samt skape enda bedre resultater for våre kunder på Sunnmøre og omegn.  Søk nå, og bli en del av et solid vinnerteam.   Arbeidsoppgaver Som servicemontør i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceoppdrag for bedrifts- og privatmarkedet. I jobben får du både planlegge egne dager, jobbe selvstendig og være en del et ungt, men faglig sterkt miljø. Som prosjektmontør/elektriker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike typer prosjekter i en raskt voksende prosjektavdeling med gode resultater. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike serviceoppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev elektriker gr. L Erfaring fra servicearbeid er en fordel Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel Fordel med flere fagbrev innen elektro Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til 30.04.2024. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.   Kontaktpersoner: Preben Sæther Avdelingssjef +47 455 12 438 preben.sather@bravida.no
30.04.2024 Ålesund
logo
Sikkerhetstekniker - BFSI
Har du erfaring innen elektrofaget og ønsker å jobbe innen brann og sikkerhet? Vi leter etter deg med elektroutdanning som ønsker å utvide dine ferdigheter fra elektriske installasjoner til brann- og sikkerhetssystemer. Vi tilbyr nødvendig opplæring og kursing. Etter opplæringen vil du kunne velge mellom arbeid innen service og prosjekt, og få en hverdag med høy grad av frihet og fleksibilitet.   Arbeidsoppgaver Som Tekniker i Bravida Fire & Security vil du jobbe selvstendig og i samarbeid med dyktige kollegaer i ulike typer serviceoppdrag for bedrifts- og privatmarkedet i hele Møre og Romsdal. I arbeidet får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag av ulik størrelse og kompleksitet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Installere og drive service på sikkerhetssystemer, inkludert adgangskontroll, overvåkningskameraer, brannalarmsystem og nødlyssystem. Utføre kabling og tilkoblingsoppgaver for sikkerhetsutstyr. Utføre systemtesting og feilsøking for å sikre trygge løsninger. Samarbeide med serviceledere, teknikere og kunder for å sikre at oppdragene oppfylles innenfor budsjett og tidsramme. Gi teknisk støtte og veiledning til teammedlemmer og kunder. Holde deg oppdatert med de nyeste trendene innen sikkerhetsteknologi og bransjestandarder.   Ønsket Kvalifikasjoner FG750 sertifisering Erfaring med Brannvarslingssystemer Erfaring Årskontroll service Brannvarsling Fagbrev telekom og eller GR. L Autronica, Schneider eller Eltek erfaring Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø Skreddersydd utviklingsprogram for deg Servicebil Du vil få opplæring og kursing innenfor fagfeltet av Bravida Mulighet for FG750 sertifiseringskurs Mulighet for sertifiseringskurs i Autronica, Schneider, Panasonic osv.   Kontaktpersoner: Preben Sæther Avdelingssjef +47 455 12 438 preben.sather@bravida.no   Trond Folkestad Fredriksen Serviceleder Fire & Security + 47 982 62 248 trond.folkestad.fredriksen@bravida.no
30.04.2024 Ålesund
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Bravida
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Bravida

Bravida er en ledende leverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse områdene tar vi gjerne ansvar for hele installasjonsprosessen; fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

VI GIR BYGNINGER LIV!

Bravida gir bygninger liv - døgnet rundt, hele året! Vi gjør det ved hjelp av tusenvis av medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Ting som bare skal fungere....!

Vi jobber altså med bygningers livgivende funksjoner, men framfor alt arbeider vi med mennesker. Menneskene som bor og lever i bygningene og anleggene er utgangspubktet for alle prosjektene vi gjennomfører.

Les mer om oss under, eller gå direkte til våre ledige stillinger.