Våre verdier:

Forretningsorientert

Tydelig ansvar for økonomien

I alle deler av virksomheten ses muligheter og veier som fører selskapet fremover. Hver medarbeider tar personlig ansvar for selskapets økonomi gjennom alle faser av et prosjekt – fra første kundekontakt til utført arbeid. Det som ikke er til direkte nytte for kunden, er heller ikke interessant for Bravida. Vi følger våre avtaler og gir våre kunder det vi har lovet.

Enkelhet

Enhetlig og ukomplisert opptreden

Gjennom enkle og ukompliserte rutiner og arbeidsprosesser blir den daglige virksomheten smidig og effektiv. Våre tilbud preges av enkelhet og enhetlighet. Med utgangspunkt i et enhetlig syn løser hvert Bravida-kontor beslektede problemer på samme måte. Mottoet er «like behov – like løsninger».

Kompetent

Kunnskap, vilje og evne

Å være kompetent innebærer å ha kunnskapen, viljen og evnen til å gjøre en god jobb. Hos oss er kompetansen organisert for selskapets og våre kunders beste. Vi sørger alltid for at riktig kompetanse er på riktig sted for hvert oppdrag. Vi ligger ett skritt foran og tenker i nye baner, og vi samarbeider mellom både våre forskjellige kontorer og våre tekniske områder.

Stil

Pålitelighet og opptreden

Vi har en tydelig forretningsstil som bygger på pålitelighet og korrekt opptreden. Vi tar personlig ansvar og holder det vi lover. Vi møter våre kunder på en positiv og profesjonell måte i det daglige arbeidet, vi tar personlig ansvar og holder det vi lover. I alle møter er en vennlig og imøtekommende atferd en selvfølge.