I vår bransje er helse, miljø og sikkerhet (HMS) noe vi må ta på største alvor. For å kunne håndtere utfordringene har vi ressurser, systemer og hjelpemidler for helsefremmende og skadeforebyggende arbeid.

Bravida har en nullvisjon på arbeidsskader: Ingen medarbeidere skal rammes av fysisk eller psykisk sykdom på grunn av arbeidet. Vi som arbeider i Bravida har et felles ansvar for å bidra til et trivelig og sikkert arbeidsmiljø på alle arbeidsplassene til Bravida.

Det som kreves for å oppnå dette, er:

Kompetanse: Vi setter kompetanse innen HMS høyt, og lærer opp våre ledere og medarbeidere.

Balanse: Vi vil at medarbeiderne skal ha en god balanse mellom jobb og fritid.

Delaktighet: Vi arbeider med involvering i planlegging og tilbakemelding på arbeidet. Medarbeidere blir også delaktige i HMS-arbeidet gjennom vår app for rapportering av hendelser og forbedringsforslag.

Verneombud: Medarbeidere som brenner ekstra mye for HMS-arbeid, kan blant annet engasjere seg som verneombud og arbeide for et godt arbeidsmiljø.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger