Ajab, hvordan er det å jobbe som lærling i Bravida?

- Bravida er et stort firma og det synes jeg er bra. Som elektrikerlærling må jeg gjennom tre fag el-energi og data, samt elektronikk og automatisering. Bravida har alle disse tre fagene og jeg får god opplæring i alle. Jeg kommer borti mye forskjellig og får muligheten til å ta to fagbrev.

Hva er et typisk oppdrag for deg som elektrikerlærling?

- Litt over halvparten av tiden jobber jeg med å trekke kabel eller kobling, men det finnes mange ulike kabler, så oppdragene er ulike. Resten av tiden går med til annet arbeid. Jeg synes arbeidet er variert og jeg kommer borti mange ulike situasjoner.

- Jeg jobber i serviceavdelingen og er derfor ute på ulike steder nesten hver dag. Siden jeg gjør mange ulike oppgaver får jeg trening på mye forskjellig. Det er varierte dager og ikke kjedelig. Jeg møter også mange ulike mennesker og blir på den måten flink til å prate med folk.

Hva innebærer det å være lærling?

- Det er en slags prøveperiode, og derfor har man også litt press på seg. Det er mye å tenke på og viktig å vise seg fram. Lærlinger er under opplæring, så det er litt som skole - bare mye mer spennende og mer praktisk. Som lærling er det også viktig å være nysgjerrig og å spørre om hvordan ting fungerer.

Du kom rett fra skolebenken i august i fjor. Hvorfor valgte du Bravida da du skulle søke lærlingplass?

- På skolen fikk vi besøk av noen firmaer, deriblant Bravida. Jeg sendte deretter søknader til flere firmaer men Bravida var først ute med å gi meg tilbud om jobb, og da takket jeg ja til det.

- Jeg hadde også vært utplassert her tidligere og inntrykket mitt var at Bravida var et bra sted, med et bra arbeidsmiljø. For meg som lærling er det viktig å få god opplæring, og da er det viktig at arbeidsmiljøet er godt. Derfor søkte jeg lærlingplass her.