16. februar offentliggjorde Bravidakonsernet kvartalsrapporten for fjorårets siste kvartal. Rapporten viser at konsernet går så det suser. Den norske virksomheten hadde en sterk vekst både i årets siste kvartal og gjennom 2017 med en årsomsetning på 4.050 millioner kroner og driftsresultat på 245 millioner kroner.

Sterk vekst og rekordstor ordrereserve

Selskapet hadde en sterk vekst i omsetning i 2017. Både ordreinngangen og ordrereserven økte til historiske nivåer. Ordrereserven var på drøye 2,8 milliarder kroner i utgangen av året. Høy ordreinngang og ordrereserve skaper forutsigbarhet i driften og legger føringer for at også 2018 kan bli et godt år for selskapet. Oppkjøpet av VVS-entreprenøren Oras i andre kvartal 2017 bidrar til veksten.

Trenger flere ansatte

Den store veksten gjør at selskapet også har et større behov for dyktige fagarbeidere og ingeniører, samt økt inntak av lærlinger. - Det er selvfølgelig noen geografiske forskjeller, men vi ser at vi opplever vekst i store deler av landet. Vi har de siste årene jobbet strategisk med employer branding for blant annet å differensiere oss som arbeidsgiver. Dette er et viktig grep for å tiltrekke oss de riktige medarbeiderne til vinnerlaget, sier administrerende direktør Tore Bakke.


Flere store prosjekter

I 2017 signerte Bravida Norge flere store kontrakter som er en del av selskapets historiske ordrereserve. Et av de største er Tønsbergprosjektet – utbyggingen av sykehuset i Vestfold. Her skal Bravida levere alle elektrotekniske og tele/datatekniske installasjoner samt adgangskontrollsystem og ITV. Kontraktsverdien er rundt 270 millioner kroner.

En annen stor kontraktsinngåelse i Vestfold er leveranse av elektroinstallasjoner til nytt konsern- og FoU-senter for Jotun i Sandefjord. Kontraktsverdien er i underkant av 80 millioner kroner.


- Vi opplever også at det kommer flere større offentlige anbud. I slike anbud øker risikoen, men vi har erfart gjennom blant annet sykehuset i Østfold at vi både har kompetansen og rutinene til å gjennomføre de på en god måte. Det som også er positivt er at innkjøpere legger mer vekt på kompetanse og gjennomføringsevne enn det man gjerne gjorde tidligere. Da var det som regel bare prisen som ble vektlagt, sier Bakke.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger