For Bravida Norge er lærlinger en viktig ressurs. Tilgangen på erfarne fagarbeidere er knapp og kampen om de beste ressursene er knallhard. Ved å ansette lærlinger sikres kvaliteten i fagopplæringen og bedriften får tilgang på riktig kompetanse.

Samfunnsansvar

Selskapet ser på inntaket av lærlinger som et samfunnsansvar.

– Vi har et ansvar for at de som velger yrkesfag får lærlingplass. Hvis det blir for vanskelig å få lærlingplass, skapes det et inntrykk av at man tar en risiko ved å velge yrkesfag. Slik kan det ikke være. Vi trenger fagarbeidere i Norge i dag og i fremtiden. Da må både vi som lærebedrifter ta ansvar, men også oppdragsgiverne.

- Oslomodellen er et steg i riktig retning, der det settes et minimumskrav på 10% lærlinger på kontrakter, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Egne ansatte i produksjon

Diskusjonen rundt bruk av innleie i byggebransjen har vært et sentralt tema den siste tiden. Bravida har gitt uttrykk for at selskapet er avhengig av å kunne benytte innleie til å ta toppene ved store byggeprosjekter.

– Selv om vi mener det er nødvendig med mulighet for innleie, er bruken av egne ansatte det som gjør at vi klarer å levere stabilt gode resultater og prosjekter av høy kvalitet. Vi har ansatte som kan våre prosesser, rutiner og er en del av bravidakulturen – en kultur vi er stolte av. Det er våre ansatte som gjør Bravida til Bravida.

- Gir vi våre lærlinger opplæring i våre arbeidsmetoder og kultur, får vi dyktige fagarbeidere i fremtiden, sier Bakke. Han oppfordrer aktørene i byggebransjen til å ta inn lærlinger og ber kundene verdsette dette når oppdrag skal tildeles.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger