<  
>  

Lærlingebedriften Caverion

Mange av våre beste fagfolk begynte som lærlinger
Stillingstype
Antall lærlinger
400
Sted
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

Lærlingeordningen har eksistert i en rekke år, og Caverion har hatt ordningen like lenge. Som lærling hos oss drar du nytte av at vi er en bedrift som leverer både service- og prosjektoppdrag, og du vil jobbe tett med andre fagområder.

Flere av våre beste fagfolk har gått i læra, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden.

Caverion samarbeider tett med videregående skoler i hele landet og med opplæringskontorene. Hvis du ønsker å bli lærling i Caverion kan du også ta direkte kontakt med et av våre avdelingskontorer.

Velkommen til lærlingebedriften Caverion!

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Caverion
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Caverion
Om Caverion

Caverion er Norges største tekniske entreprenør. Vi forstår kompleksiteten i byggtekniske løsninger og industrianlegg. Vi har tekniske og administrerende ferdigheter i alle fag gjennom hele livssyklusen, og vi ivaretar hele livssyklusen til bygg og anlegg.

Våre tjenester dekker hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service.