Studie:

NTNU Gløshaugen, Energi og Miljø (5-årig Master)

Hvorfor valgte du CGI?

Digitaliseringsbransjen gjorde meg veldig nysgjerrig underveis i studietiden – Talent Recruitment-programmet til CGI var en mulighet til å få jobbe i en innovativ og spennende bransje, samtidig som programmet er skreddersydd for nyutdannede.


Å starte på et slikt program, hvor man får anledning til å utvikle seg sammen med andre i et kunnskapsrikt miljø, gjorde meg veldig motivert.

Hva kan man jobbe med i CGI?

Noe av det som gjør CGI til en veldig god arbeidsplass er at mulighetene er store når det kommer til hva slags type arbeid man gjør. Som en del av TRP-programmet kan man selv være med på å påvirke egen utvikling ved å kurse seg og trene på områder man ønsker.

Jeg har allerede fått erfaring med verktøy som Alteryx, Power BI, Informatica PowerCenter og Master Data Management. Verktøy jeg ikke hadde stor kjennskap til før jeg startet, men som TRP-programmet har gitt meg mulighet til å lære ved hjelp av dyktige kollegaer!

Hva er det mest utfordrende?

Jeg vil si at det meste jeg har gjort hittil i CGI har vært utfordrende, på ulike måter og i positiv forstand – det er nettopp det som gjør det til et utviklende miljø, som jeg er heldig å få være en del av.

Hva har du lært mest av?

Å være ute i et oppdrag som konsulent er en ypperlig arena for læring og utvikling – både faglig sett, men også i stor grad hvordan man er som kollega og kan bygge relasjoner til andre. Det er gøy å merke at man på kort tid i et oppdrag kan utvikle evner som er viktige som konsulent. Men, det krever at man er nysgjerrig og på hver dag.