Anders Rindal har vært med på hele løpet og merker at det er større etterspørsel etter IT-konsulenter enn noensinne. For selv om Business Intelligence var i startgropen den gangen, er det i dag stor etterspørsel, gjerne i kombinasjon med andre løsninger og teknologi.

Hvorfor søkte du på stilling som trainee?

– Business Intelligence var da forholdsvis nytt og ganske ukjent i studentmiljøet. Jeg var interessert i å finne en jobb som kombinerte IT og forretning. Så kom jeg over en traineeannonse som jeg umiddelbart ble trigget av, nettopp fordi de var ute etter folk som ville jobbe i knutepunktet mellom forretning og IT.

Rindal var med i et av de aller første traineekullene i CGI (tidligere Affecto) høsten i 2011. De var seks trainees og fulgte et opplegg som var ganske likt dagens traineeprogram.– I dag har vi jo også ny teknologi som kan sies å være i startgropa, og det trigger sikkert mange av de traineene som søker seg hit i dag. Det er likevel viktig å være ærlig på arbeidsoppgavene, for selv om det snakkes om å være et knutepunkt mellom forretning og IT, ender de fleste ofte på den ene eller andre siden.

Hvordan var den første tiden som trainee?

– Jeg var ganske heldig med det første oppdraget jeg hadde, og begynte på IT-siden. Som konsulent jobbet jeg meg inn mot forretningssiden også. I det store og hele er det nok mest på IT-siden du jobber i denne bransjen. Da blir du sittende i IT-avdelingen, eller i en analytikerrolle inn i forretningen. Det vil jeg tro er hverdagen for mange IT-konsulenter. Jobber du med back-end og integrasjoner blir fokuset på IT. Jobber du med front-end har du mer kontakt med forretningen. Som trainee er det en stor fordel å være tydelig på ditt interesseområde fra begynnelsen av.

Du har vært i selskapet i over syv år siden du var trainee. Hvordan har det vært?

– Det har vært veldig bra. Jeg har jo vært her i syv år av en grunn. Man lærer noe hele tiden. Jeg synes det er et svært bra miljø og inkluderende kultur. Lav terskel og høyt under taket. Ledelsen er med på sosiale arrangementer og tar vare på folk. Det fungerer veldig bra.

For Anders Rindal er det muligheten og helheten som har vært tiltrekkende.– Sammenliknet med andre konsulenthus er nok oppdragene ganske like, men du skal også trives hos din arbeidsgiver, og det tror jeg skiller CGI fra mange andre virksomheter. Dette er en organisasjon som har passet meg bra, og jeg har fått mulighet til å gjøre ting jeg synes er morsomt. Det har jeg også etterspurt selv og vært proaktiv for å få lov til.

Opplever du at muligheten for å påvirke retning og arbeidsoppgaver er reell?

– Ja, jeg oppfatter at det er det. Men du må naturligvis være tydelig og si fra hva du er interessert i. Ellers blir du lett sittende i den rollen du først valgte. Slik er det jo med alt i livet.

Dette er et viktig budskap til ferske trainees – det er ikke nødvendigvis lett å vite hva en konsulentrolle innebærer, men du bør være tydelig på det du ønsker og er interessert i.– Jeg har sagt til andre trainees at de ikke må være redde for å si fra hva de har lyst å jobbe med. For eksempel at du vil ha større fokus på ETL, Tableau, eller hva det måtte være. Sier du ikke fra vil man jo tro du har det topp der du er.

Har du noen andre tips til de som er nysgjerrige på å jobbe som trainee?

– Før du søker kan det være lurt å undersøke hva det innebærer å være trainee og konsulent. I annonsen bør det være tydelig hvilken konsulentrolle du vil få og hva du vil lære gjennom traineeprogrammet. Jeg tror det er viktig for deg som søker å tenke at dette er noe du bør ønske å jobbe med på litt lenger sikt enn bare et par år. Dette er noe du kan dra nytte av 5-10 år inn i fremtiden. Du må lære deg de rene «konsulentskillsene», ikke bare de som er verktøyavhengige.

Rindal trekker også frem viktigheten av kulturen i virksomheten, og at det ligger et ansvar på deg som konsulent å aktivt ta en del i den.

– Dersom du sitter ute hos kunde år etter år og nesten aldri er inne på kontoret kan du lett bli fremmedgjort i eget selskap. Da går du glipp av utrolig mye. Det er viktig som konsulent å være inne på kontoret av og til, og få med deg kulturen, snakke med kollegaer og bli kjent med egen virksomhet. Det skaper tilhørighet. Da tror jeg du blir lenger også. Da er det moro å delta på fagdag, lønningspils, sommerfest eller andre sosiale arrangementer og treffe folk du faktisk kan snakke med. Selv om selskapet legger til rette for en slik kultur er det er ditt ansvar som konsulent å engasjere deg. Det styrker deg som konsulent og kollega.